petek, 1. junij 2007

Poročilo sestanka Avtonomne Tribune (31. 5. 2007)

31. 5. 2007 smo se ob 12. uri dobili na delovnem sestanku Avtonomne Tribune, ki je potekal v infotočki AT na Fakulteti za družbene vede. Sestanka smo se udeležili študenti/ke Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede in Teološke fakultete.

Najprej so bila udeležencem podana poročila zadnjih aktivnosti Avtonomne Tribune po posameznih fakultetah in na splošno. Predstavljeni so bili dogodki ob zasedbi Fakultete za socialno delo (30.5.2007) in tamkajšnji Avtonomni Tribuni. Pomembnejša informacija iz FSD je, da se vzpostavlja tudi na njihovi fakulteti infotočka AT in organizira skupina Avtonomne Tribune. Sledilo je poročilo Avtonomne Tribune Filozofske fakultete, ki je vzpostavila infotočko AT v avli fakultete, in ki po povedanem deluje zelo dobro in uspešno (veliko zanimanja, komunikacije s študenti/kami). AT FF dela tudi na mobilizaciji profesorjev in pripravlja nekatere aktivnosti AT (skupaj s profesorji) na FF v naslednjem tednu. Nekaj vtisov smo strnili tudi o predavanju dr. Mihevca (30. 5. 2007 / FDV) o Trgu in študentih ter diskusiji, ki je potekala vzporedno.

REDNI SESTANKI

Dogovorili smo se, da se (splošna) Avtonomna Tribuna dobiva na rednih sestankih (tako vsebinske kot tehnične narave) vsak ponedeljek ob 18h v INFOSHOP-u na Metelkovi! Prav tako smo se dogovorili, da se po potrebi in predvsem za konkretna vsebinska vprašanja ali akcije organizirajo tudi izredni sestanki/srečanja in/ali tribune.


REFLEKSIJA

Nekaj časa smo na sestanku namenili tudi refleksiji našega delovanja, naših stališč ipd.

Pod vprašanj se je postavilo naše delovanje »po robu zakona« in odprlo vprašanje nasilja-nenasilja kot pristopa. V glavnem smo se strinjali, da je naše delovanje legitimno in nas zato ne bi smelo skrbeti, da gre včasih po robu zakona. Konec koncev moramo biti tudi državljansko nepokorni. Vendar pa mora biti naše delovanje vedno modro! Pri vprašanju nasilja smo se strinjali, da ne smemo pasti na raven delovanja oblasti, ki redno prakticira nasilje, temveč da moramo delovati tako, da jih bomo presenečali. Naše radikalne ideje morajo biti podprte s kreativnimi akcijami. Prav tako smo se strinjali, da smo proti vsakršnemu nasilju!

Govorili smo tudi o odzivih, kritikah in komentarjih na naše delo. Omenjeni so bili razni spletni forumi. Ker nam nekateri želijo podtikati različne neresnice in ker se po forumih na veliko špekulira ter manipulira, smo bili enotnega mnenja, da je potrebno več narediti na naših izjavah, predstavitvi principov delovanja in temeljnih stališč. Na ta način bi ovrgli vsa podtikanja. Strinjali smo se, da naša komunikacija z ostalimi ne sme biti populistična, ampak da mora temeljiti na argumentiranih stališčih. Prav tako smo se strinjali, da moramo delati na dolgi rok, na (samo)izobraževanju študentov/k, graditi pozitivne definicije in alternative. Podano je bilo mnenje, da ne smemo izključevati množičnosti gibanja, ampak da mora biti naš cilj npr. »Črna sreda« z udeleženci, ki se zavedajo tematike protesta in jo razumejo.

V smislu teh refleksij so bili podani tudi nekateri konkretni predlogi:

-DEFINICIJA AVTONOMNE TRIBUNE; spisati tekst, v katerem bodo predstavljeni principi našega delovanja (samo-organizacija, avtonomnost, nehierahičnost, tudi način financiranja – glej forum) in temeljna izhodišča/stališča. Ta predstavitev AT bi imela namen ovreči podtikanja in špekulacije o tem kdo smo, kdo za nami stoji, kako se financiramo ipd. Sprejet je bil sklep, da se vsebino tega teksta predebatira ter postavi na forumu in na podlagi tega sprejme v ponedeljek na rednem sestanku AT – zato vsi na FORUM, postavimo našo definicijo!!!

-BROŠURE; predlagano je bilo, da bi se naredile brošure, ki bi z argumenti podajale naše kritike, stališča, alternative. Konkreten predlog za eno brošuro je kritika osnutka zakona po točkah. Kdo, kako in kdaj bi lahko to ustvaril še nismo določili.

-ČASOPIS; narediti časopis Avtonomne Tribune, ki bi prav tako skrbel za gradnjo argumentiranih stališč AT in informiranje javnosti z našim delovanjem. Delavnica/sestanek za kreacijo prve številke časopisa je jutri, 1. 6. ob 13h v infotočki AT na Fakulteti za družbene vede – udeležite se!

-LETAKI; o vsebini letakov se prav tako debatira na forumu. Strinjali pa smo se, da morajo biti letaki narejeni do nedelje, da se jih lahko v naslednjem tednu že distribuira na infotočkah in širše.


VSEBINSKA VPRAŠANJA

Na sestanku smo odprli nekatera vsebinska vprašanja, ki bi jih bilo smiselno odpirati tudi v prihodnje. Med temi so bila: dolžina študija, davki in financiranje iz proračuna, delovna doba, študentsko delo in drugo.


PREDLOGI ZA BODOČE AKTIVNOSTI

Podan je bil predlog, da bi se poleti organiziralo TABOR AVTONOMNE TRIBUNE. Na ta način bi poglobili našo povezavo in v miru delali na vsebini in planih za jesen. Iščejo se predlogi za lokacijo in mnenja o predlogu!

Predlagana je bila akcija HRANA NE ŠOLNINE! Gre za kopirano akcijo Hrana ne bombe, ki se z razdeljevanjem brezplačne hrane bori proti militarizmu in revščini.

Za jesen so bile predlagane PETICIJE in ANKETE.

Podan je bil predlog za vzpostavitev prave demokracije v strukturah in na fakultetah. Ta predlog bo podrobneje predstavil kolega, ki se ga je zamislil.

Predane so bile informacije, da si Neodvisni sindikat delavcev univerze želi sodelovanja z nami. Dogovorjeno je bilo, da se o tem pogovorimo na sestanku v ponedeljek ter organiziramo srečanje z njimi naslednji teden na FDV.

NASLEDNJI SESTANEK

Bo potekal v ponedeljek, 4. 6. 2007, ob 18h v INFOSHOP-u na Metelkovi.

Med drugim bomo na dnevnem redu imeli:

-DEKLARACIJA, ki so jo podpisali Univerzitetni delavci, vodstvo univerze, ŠOS in sindikati

-RESOLUCIJA O VISOKEM-ŠOLSTVU, ki bo kmalu sprejemana v parlamentu in ki naj bi bila podlaga za novi zakon

-PRIVATIZACIJA ZDRAVSTVA in morebitno angažiranje na tem področju oziroma podpora akciji »za ohranitev javnega zdravstva«

-SODELOVANJE Z NEODVISNIM SINDIKATOM DELAVCEV UNIVERZE

-DRUGO

Obvestite ostale kolege in kolegice, morebitno zainteresirane in druge! Širite vesti naprej po svojih kanalih! Vključite se v vsebinske in tehnične debate na forumu! Organizirajte Avtonomno Tribuno na vaši fakulteti oziroma v vašem mestu!


sreda, 30. maj 2007

FOTOGRAFIJE ZASEDBE FSD 30.5.2007

DELOVNI SESTANEK AVTONOMNE TRIBUNE NA FDV, jutri ob12h

četrtek, 31. 5. 2007, ob 12h, Infotočka Avtonomne tribune na FDV (ucilnica 10)

Na delovnem sestanku bomo govorili o nadaljnjih korakih in bodocih aktivnostih Avtonomne Tribune. Reflektirali bomo dosedanje delovanje, prejeli informacije o aktivnostih Avtonomne Tribune po posamicnih fakultetah in podobno.

Med drugim bomo razpravljali tudi o Deklaraciji, ki so jo podpisali delavci in vodstvo Univerze, Studentska organizacija Slovenije in sindikati ter o osnutku predloga novega zakona.

VABLJENI!

Pismo podpore: Zveza študentskih klubov Slovenije in Svet študentskih klubov

ODPRTJE INFOTOČKE NA FF, 30.5.2007

Danes smo študentje Filozofske fakultete postavili infotočko v avli FF. Imamo dva panoja, na enega smo nalepili fotografije s protestov in shodov Avtonomne tribune, drugi pa je namenjen za tekoča obvestila o prihodnjih akcijah. Na mizah ponujamo veliko količino tekstov, dokumentov in novic v zvezi z delovanjem Avtonomne tribune, spornim osnutkom zakona in splošnim dogajanjem na polju politike visokega šolstva. Tekste smo razdelili v štiri rubrike: javne izjave in sklepe Avtonomne tribune, poročila AT o zasedanjih in akcijah, pisma podpore ter novice v medijih. Rezultat gre torej v smeri tiskanega arhiva AT. Tekste smo razmnožili, tako da lahko obiskovalci infotočke vzamejo kopije tekstov, ki jih zanimajo, s sabo.

Obisk je bil prvi dan presenetljivo dober, mnogi so pokazali zanimanje za Avtonomno tribuno. Opazili smo, da se največ vprašanj nanaša na to, kaj Avtonomna tribuna sploh je in kako se je vse skupaj začelo. Zato smo spisali strnjeno kroniko dogodkov v zvezi AT in jo pravtako objavili na infotočki.

INFOTOČKA NA FILOZOFSKI FAKULTETI


obratuje vsak dan od 10h - 14h v Avli FF

Radio Študent: "Avtonomija univerze 36 let kasneje"

Eden bolj razširjenih klišejev v deželi slovenski je, da na mladih svet stoji. In da so študentje tisti, ki naj bi spreminjali svet. Žal je potrebno že na samem začetku naznaniti, da so to le pravljice za otroke. Vsaj v novodobni Sloveniji je tako, četudi na trenutke doživimo kakšno presenečenje. Avtonomna tribuna za avtonomijo univerze, ki je »udarila« minuli teden, je vendarle dokaz, da je med slovensko študentarijo vsaj še malo revolucionarnega duha. Res je, da bi njegovo količino lahko izmerili v ostankih kapljic iz steklenice kakšnega gorkega šnopsa, toda ob siceršnji apatiji študentskih organizacij so že tovrstni premiki razlog za revolucionarno opijanjenost.

Tako kot na marsikaterem področju je bila Slovenija tudi pri študentskem revoltu vedno nekoliko za časom. Legendarno leto 1968 je v Ljubljani sicer vzpodbudilo nekaj študentskih zborovanj, toda glavni punt se je z zasedbo Filozofske fakultete začel 26. maja 1971. Služba državne varnosti je nekaj dni poprej kar na fakulteti aretirala dva študenta, s čimer je bila kršena univerzitetna eksteritorialnost. To je bila kaplja čez rob. Kritičnost mladih do študijskega in samoupravnega položaja študenta ter ekonomskega položaja univerze je pripeljala do doslej največjega konflikta med državo in študenti v Sloveniji. Zasedba je trajala osem dni, študenti so na filo faksu delali, spali in jedli. Ob koncu so izdali »Manifest ljubljanskih študentov«, kjer so med drugim zahtevali eksteritorialnost in avtonomnost univerze ter javno priznanje neodvisne politične vloge študentskega gibanja.

Je skorajda natanko 36 let pozneje kaj drugače? Nikakor. Morda gre za pavšalna sklepanja, toda predlog Zupanovega visokošolskega zakona jemlje univerzitetnemu prostoru in študiju praktično vso avtonomijo. Visokemu šolstvu sicer ne grozi več Zveza komunistov in njeno kvazi samoupravljanje, temveč je na oblasti neki drugi totalitarnež: kapital! Vlada v visokošolskem zakonu med drugim predlaga poslovne direktorje fakultet, kar pomeni, da visoko šolstvo vidi kot tržno blago, študente pa kot kupce. Avtonomija bo torej odvisna od tega, koliko bo kdo imel pod palcem.

Akcija Avtonomne tribune za avtonomijo univerze je prav gotovo na mestu. Resda kratka zasedba Filozofske fakultete, svojevrstno razpravljanje na FDV, protesti pred vlado in celo okupacija Zupanovega visokošolskega ministrstva, na katerega so včeraj naslovili poziv o takojšnjem umiku osnutka predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti, imajo vsaj simbolično močno sporočilo. Toda zdi se, da bodo privrženci novega slovenskega študentskega gibanja težko dosegli kaj več, saj nimajo močnejšega zaledja v institucionalnih študentskih organizacijah, ki so po lanskih propadlih demonstracijah postale krotke ovčice. Neodvisnost je pravzaprav prednost, toda vprašanje je, ali lahko vendarle dokaj skrajno jedro Avtonomne tribune za sabo povleče množice slovenskih študentov, ki bi realno edino lahko predstavljale večjo grožnjo vladi. Ob karakterju novodobnih slovenskih študentov se zdi nemogoče, da bi se ti spontano zbrali v množico in recimo za več dni blokirali katero izmed fakultet ali kar celo Ljubljano.

Medtem ko »Tribunaši« nadaljujejo z akcijami oziroma načrtujejo nekatere nove intervencije, so uradne slovenske študentske organizacije še naprej bolj ali manj pasivne. Sicer so Avtonomni tribuni izrekle vso podporo, vendar se ne da prikriti njihove apatičnosti oziroma v mariborskem primeru pragmatičnosti. Danes popoldne naj bi bila skupščina Študentske organizacije Slovenije - ŠOS, vendar so jo včeraj s skopim sporočilom za javnost odpovedali. Uradno zaradi zapletov pri pripravah in odpovedi posameznih točk dnevnega reda. A glede na to, da sploh niso predstavili potencialnega kandidata oziroma kandidatke za predsedniško funkcijo, je bolj verjetno, da se je spet zapletlo pri kadrovski matematiki.

Letos naj bi predsednika ŠOS-a predlagal ŠOU v Ljubljani. Ni znano, kako daleč so bili z izbiranjem kandidata, a dejstvo je, da brezvladje na ŠOS-u še najbolj koristi ministru Zupanu in vladi. Spet se bodo lahko, tako kot ob lanskih protestih, izgovarjali, da na študentski strani nimajo legitimnih sogovornikov. Predsednica ŠOS-a Saša Albreht je namreč na študiju v ZDA, tekoče posle pa vodi njen namestnik Jernej Štromajer. Ta naj bi ŠOS-u načeloval vsaj še mesec dni, saj skupščine naj ne bi izpeljali pred koncem junija. Takrat se namreč iz ZDA vrne Saša Albreht, na ljubljanskem ŠOU-u pa bodo morda medtem uspeli najti primernega kandidata oziroma se z ostalimi partnerji dogovoriti, kako dvigniti nasedlo barko ŠOS-a.

Študentska organizacija Slovenije, z njo pa tudi vsi trije ŠOU-i in Zveza ŠKIS, se je v odnosu do vlade ujela v očitno apatijo. Študentske organizacije niso več tiste, ki bi narekovale tempo in postavljale pogoje v boju z vlado. Lahko se samo še bolj ali manj glasno odzivajo in jadikujejo, kam so oziroma bodo šle študentske pravice. Človek bi na trenutke celo pomislil, da morda po tiho kar odobravajo poteze vlade. Vodstvo ŠOU Maribor se je recimo prejšnji teden pompozno sestalo z županom Francem Kanglerjem. To sicer ni bogsigavedi šokantna novica, vendar če vemo, da je Kangler eden izmed liderjev vladne SLS in da so nekateri iz vodstva ŠOUM pomagali tudi pri njegovi jesenski zmagi, zgodba že dobi nove odtenke. In logičnosti.

Kakorkoli že, slovenska študentska pomlad je znova klavrna. ŠOS bo novega predsednika oziroma predsednico dobil tik pred poletjem. Zaradi počitnic bo novo vodstvo mandat zares lahko začelo šele oktobra, medtem pa bo vlada s spornim visokošolskih zakonom štrikala po svoje. Upati je, da moči ne bo zmanjkalo Avtonomni tribuni za avtonomijo univerze, ki pa bo realno težko kaj prida spremenila. Toda že samo neposredno in inovativno opozarjanje na študentske pravice, brez institucionalnih puhlic, pomeni veliko osvežitev. Upati je, da bo avtonomni duh izpred 36 let vendarle še uhajal iz steklenice ...

vir: http://www.radiostudent.si/article.php?sid=12047

Poročilo sestanka Avtonomne Tribune Filozofske fakultete (29.5. 2007)

Ker se je na včerajšnjem delovnem sestanku Avtonomne Tribune izkazalo, da se po posameznih fakultetah že vzpostavljajo avtonomne skupine, smo se (nekateri) študenti in študentke Filozofske fakultete dogovorili, da se začne organizirati Avtonomna Tribuna Filozofske fakultete, katere namen bo organizacija aktivnosti Avtonomne Tribune na Filozofski fakulteti. Na ta način se delovanje Avtonomne Tribune razširja in decentralizira, kar je potrebno in za avtonomno delovanje zaželjeno.

Z namenom, da organiziramo dejavnosti Avtonomne Tribune na Filozofski fakulteti, smo se danes dopoldne dobili na sestanku.

INFOTOČKA NA FF

Najprej smo obiskali dekana fakultete in ga zaprosili za podporo pri vzpostavitvi infotočke Avtonomne tribune na FF. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da lahko vzpostavimo infotočko v avli FF, fakulteta pa nam bo zagotovila mize, stole, oglasno desko in pomoč pri vzpostavitvi interneta.

Na sestanku smo se dogovorili, da infotočko odpremo jutri (sreda, 30.5. 2007)! Dobimo se ob 9:30 pred vhodom!

Sicer bo infotočka delovala vsak dan med 10:00 in 14:00 oziroma tudi dlje in več, če se bo pokazal interes za pomoč in sodelovanje.

Zato na tem mestu pozivamo vse študente FF, da se nam pridružijo na infotočki ter se vključijo v organizacijo dejavnosti AT na FF.

Sicer bo namen infotočke informiranje študentov o aktivnostih/stališčih AT (in povezanih tematik) ter mobilizacija študentov (za samo-organizirano/avtonomno delovanje)!

Namen infotočke bomo poizkušali materializirati s pomočjo materialov, ki bodo tam dostopni (vse izjave, teksti, pisma podpore, plakati, program ostalih infotočk in Avtonomne Tribune nasploh, informacije o spletnih mestih in mailing listi AT, video posnetki ipd.).

AVTONOMNA TRIBUNA/DISKUSIJA O REFORMAH VISOKEGA ŠOLSTVA IN AVTONOMNEM ORGANIZIRANJU ŠTUDENTOV

Na sestanku je bil podan predlog, da bi na FF s pomočjo nekaterih profesorjev poizkušali organizirati novo (javno) Avtonomno Tribuno/debato (o reformah visokega šolstva in avtonomnem organiziranju študentov), katere namen bi bil povezati študente in profesorje ter nadaljnja mobilizacija in angažiranje študentov FF. Cilj tega srečanja bi bil tudi vzpostavitev močnejše avtonomne skupine na FF in morebitno sodelovanje s profesorji v nadaljnjih aktivnostih.

Za program tribune so bila zaenkrat podani predlogi: eden izmed nas predstavi dosedanje delo AT in temeljna stališča, eden izmed profesorjev povzame/predstavi sporni osnutek zakona, profesorica pa bi govorila o angažmaju posameznika znotraj velike skupine (pomembno pri ne-hierarhičnem, avtonomnem delovanju). Vsebina diskusije/tribune je še odprta in v fazi dogovarjanj.

Ta dogodek bi se organiziralo v naslednjem tednu (mogoče sreda, 6.6. 2007).

Sporočilo za javnost - Študentje bodo v sredo zasedli Fakulteto za socialno delo

(Ljubljana, 30. maj 2007) Danes ob 11.30. uri se bodo študentke in študentje v okviru Avtonomne tribune zbrali na Fakulteti za socialno delo in razpravljali o študijski problematiki na njihovi fakulteti, o problematiki visokega šolstva v Sloveniji in o širših družbenih problemih. Študentke in študentje FSD (Fakulteta za socialno delo) se bodo tako pridružili kolegom iz Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede, ki so omenjeni instituciji zasedli pretekli teden. Avtonomna tribuna je osnutek Zakona o visokem šolstvu in razvojno-raziskovalni dejavnosti (ZVŠRRD) v celoti zavrnila, ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jureta Zupana pa pozvala, naj umakne sporni predlog, ki med drugim ogroža avtonomijo univerze in uvaja tržno logiko v visoko šolstvo.

Zbrani v okviru neformalne Avtonomne tribune za avtonomijo univerze so z javnimi akcijami, ki opozarjajo na nesprejemljivost podrejanja visokega šolstva tržnim zakonitostim in krčenja avtonomije univerze, uspeli razbiti apatijo med študentkami in študenti. Nehierarhična in samoorganizirana skupina je do sedaj uspela zbrati podporo večih društev, skupin, formalnih združenj in študentskih organizacij, podprli pa so jo tudi tuji študentje na izmenjavi. Študentke in študentje so ob prvi zasedbi Filozofske fakultete, 21. maja 2007, sprejeli Izjavo Avtonomne tribune za avtonomijo univerze. V njej so zahtevali, da vsako nadaljnje zakonsko urejanje visokošolskega področja spoštuje avtonomijo univerze, brezplačen in splošno dostopen študij ter znanje, ki ne sme biti predmet privatizacije in profitne logike. V četrtek, 24.5.2007, so pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi ulici uprizorili ulični teater, s katerim so opozorili, da zakonsko urejanje poteka brez vsakršnega sodelovanja študentov.

Dodatne informacije:

Tilen: 031 346 743

Mitja: 041/492-026

Delo: "Študenti pozivajo k umiku predloga zakona"

Ljubljana - Avtonomna tribuna študentov je po ponedeljkovem posvetu sklenila, da vlado in ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jureta Zupana pozove k umiku osnutka predloga zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti. Študentje so obsodili tudi policijski nadzor in pritisk nad poročanjem Radia glas Ljubljane, ki je minuli teden poročal o aktivnostih Avtonomne tribune, so sporočili iz te neformalna študentske skupine.

Dejstvo, da je bil osnutek zakona v vmesnem času zaradi ostre opozicije prekvalificiran v interno delovno gradivo, je za študente, združene v Avtonomni tribuni, povsem nepomembno, so zapisali v sporočilu za javnost.

V skladu z deklaracijo rektorske konference ter visokošolskih in raziskovalnih partnerjev v visokem šolstvu, ki so jo podpisali minuli petek, študentje od vlade in ministra Zupana zahtevajo, naj vsako nadaljnje zakonsko urejanje področja visokega šolstva poteka "na povsem novih izhodiščih" - pri pripravi tako osnutka kot tudi končnega predloga zakona naj aktivno sodelujejo zaposleni na univerzah in študenti. Ministru predlagajo in pričakujejo, da se bodo usklajevalni postopki začeli v začetku prihodnjega študijskega leta.

"Na ta način bo vlada pokazala konstruktivno držo in resnično dokazala, da verjame v partnerstvo vseh akterjev, in si ponovno pridobila zaupanje, ki je zaradi dosedanjega poteka priprave zakonskih rešitev močno načeto," še poudarjajo v Avtonomni tribuni.

Zaskrbljeni pa so, ker je policija obiskala Radio glas Ljubljane (RGL), ki je v okviru informativnega programa poročal o aktivnostih in stališčih študentov. Takšni pritiski na svobodo novinarskega poročanja so za Avtonomno tribuno "povsem nesprejemljivi" in menijo, da bi to moralo veljati tudi "za demokratično družbo, kakršna si Slovenija želi biti", še piše v sporočilu za javnost.

torek, 29. maj 2007

AVTONOMNA TRIBUNA NA FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO, SREDA 30.5.2007

Sporočamo, da se bo na jutrišnji dan vršila Avtonomna tribuna,
tokrat na Fakulteti za socialno delo.

Dobimo se ob 11h pred glavnim vhodom.

VABLJENI!

STA: "Študenti pozivajo ministra Zupana k umiku predloga zakona"

Ljubljana, 29. maja (STA)

Avtonomna tribuna študentov je po ponedeljkovem posvetu sklenila, da vlado in ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jureta Zupana pozove k umiku osnutka predloga zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti. Študentje so obsodili tudi policijski nadzor in pritisk nad poročanjem Radia glas Ljubljane, ki je minuli teden poročal o aktivnostih Avtonomne tribune, so sporočili iz te neformalna študentske skupine.

Dejstvo, da je bil osnutek zakona v vmesnem času zaradi ostre opozicije prekvalificiran v interno delovno gradivo, je za študente, združene v Avtonomni tribuni, povsem nepomembno, so zapisali v sporočilu za javnost.

V skladu z deklaracijo rektorske konference ter visokošolskih in raziskovalnih partnerjev v visokem šolstvu, ki so jo podpisali minuli petek, študentje od vlade in ministra Zupana zahtevajo, naj vsako nadaljnje zakonsko urejanje področja visokega šolstva poteka "na povsem novih izhodiščih" - pri pripravi tako osnutka kot tudi končnega predloga zakona naj aktivno sodelujejo zaposleni na univerzah in študenti. Ministru predlagajo in pričakujejo, da se bodo usklajevalni postopki začeli v začetku prihodnjega študijskega leta.

"Na ta način bo vlada pokazala konstruktivno držo in resnično dokazala, da verjame v partnerstvo vseh akterjev, in si ponovno pridobila zaupanje, ki je zaradi dosedanjega poteka priprave zakonskih rešitev močno načeto," še poudarjajo v Avtonomni tribuni.

Zaskrbljeni pa so, ker je policija obiskala Radio glas Ljubljane (RGL), ki je v okviru informativnega programa poročal o aktivnostih in stališčih študentov. Takšni pritiski na svobodo novinarskega poročanja so za Avtonomno tribuno "povsem nesprejemljivi" in menijo, da bi to moralo veljati tudi "za demokratično družbo, kakršna si Slovenija želi biti", še piše v sporočilu za javnost.

Zahteva za umik Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti

Avtonomna tribuna študentk in študentov od Vlade Republike Slovenije zahteva, da nemudoma javno zagotovi, da je osnutek predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti (ZVŠRRD) v celoti umaknjen. Dejstvo, da je bil osnutek v vmesnem času zaradi ostre opozicije prekvalificiran v „interno delovno gradivo,“ je pri tem za nas povsem nepomembno.


V skladu s podpisano deklaracijo Rektorske konference RS in visokošolskih ter raziskovalnih partnerjev v visokem šolstvu v petek, dne 25. maja 2007, zahtevamo od Vlade Republike Slovenije in ministra Zupana, da mora vsako nadaljnje zakonsko urejanje področja visokega šolstva potekati na povsem novih izhodiščih. Že od samega začetka naj delavke in delavci na univerzah ter študentke in študentje aktivno sodelujejo pri pripravi tako osnutka predloga kot končnega predloga zakona. Predlagamo in pričakujemo, da se usklajevalni postopki začnejo po koncu poletnih počitnic in septembrskem izpitnem obdobju. Na ta način bo Vlada pokazala konstruktivno držo in resnično dokazala, da verjame v partnerstvo vseh akterjev na področju visokega šolstva ter si ponovno pridobila zaupanje, ki je zaradi dosedanjega poteka priprave zakonskih rešitev močno načeto.


Avtonomna tribuna hkrati izraža zaskrbljenost nad vestjo, da je policija obiskala RGL, ker je v okviru svojega informativnega programa poročal o naših aktivnostih in stališčih. Takšni pritiski na svobodo novinarskega dela poročanja so za Avtonomno Tribuno povsem nesprejemljivi in menimo, da bi to moralo veljati tudi za demokratično družbo, kakršna si Slovenija želi biti.


Zahteva po umiku osnutka predloga zakona je bila poslana po elektronski pošti Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna,
Ljubljana, 29.5.2007Janša: "Govoriti o visokošolskem zakonu v tej fazi je manipulacija"

Ljubljana, 28. maja (STA)

Zakon o visokem šolstvu še ni niti osnutek, obravnavala ga še ni niti vlada, niti noben vladni odbor. Prav tako ni o njem potekalo koalicijsko usklajevanje ali opredeljevanje v okviru partnerstva za razvoj, je danes na začetku majskega rednega zasedanja državnega zbora v odgovoru na poslansko vprašanje poudaril predsednik vlade Janez Janša. Premier je še prepričan, da so se v tem mandatu postavili bistveno višji etični standardi pri ravnanju ministrov, kot so veljali prej.


Stališče do načrtovanega zakona o visokem šolstvu, ki je v javnosti sprožil negativne odzive, je od predsednika vlade zahteval poslanec Pavel Gantar (NP). Tega zakona še ni, je dejal Janša, ki je zagotovil, da bo zakon, ko bo pripravljen, sledil resoluciji o visokem šolstvu ter šel v smeri nujnega prilagajanja slovenskega visokega šolstva izzivom časa ter ukrepov gospodarskih in socialnih reform. Govoriti v tej fazi o zakonu in se opredeljevati do zakona, je čista manipulacija, je menil premier, ki je opozoril tudi, da se je v javnosti ustvaril vtis, da je vlada predlagala zakon, ki bo podržavil univerze, kar je "popolna neumnost".

"Minister je poslal strokovni javnosti teze za osnutek zakona, ker je želel pridobiti na času in ker je želel o gradivu, ki nima še nobenih zakonskih ingerenc, dobiti predhodna mnenja," je še pojasnil premier. Delovno gradivo je bilo označeno z interno, tisti, ki so to gradivo dobili, so zlorabili dobro voljo ministra in začela se je razprava o zakonu, ki ga ni, je še dodal.

Značilnost te vlade je, da se izogiba vsaki razpravi o svoji odgovornosti v parlamentu in tudi v javnosti, ugotavlja Jožef Školč. "Zato, da vam ni treba odgovarjati, ste si izmislili niz obvodov, podpisali ste tudi etični kodeks, ki se ga praktično nihče ne drži". Zato Školč predsednika vlade sprašuje, zakaj je vlada kodeks podpisala in kako ga izvaja.

Ob tem poslanec LDS opozarja na nekatera domnevno sporna ravnanja posameznih ministrov. "Zakaj je za vas sporno financiranje prevoza zdravilca, ni pa sporno, da zunanji minister Dimitrij Rupel odstopi avto in šoferja za to, da pomaga gospe pri hišnih opravilih?" se sprašuje Školč.

Predsednik vlade odgovarja, da so se v tem mandatu postavili bistveno višji etični standardi, kot so veljali prej. "Bil bi dolg odgovor, če bi našteval vse prihranke, ki smo jih tako zagotovili davkoplačevalcem, da se tudi v okviru nekih zakonitih možnosti izberejo cenejše variante, da so se mnogi člani vlade odpovedali dnevnicam in da so bili izvršeni številni ukrepi, ki racionalizirajo delo."

Konkretnih primerjav, ki jih je navajal Školč, Janša ni želel podrobneje komentirati. "Zagotovim vam lahko, da se noben minister te vlade niti njegova žena nikoli ni financirala s kakšnih črnih fondov, kar pa ne bi mogli reči za koga drugega."

S tem, ko je Slovenija dobila zeleno luč za članstvo v OECD, je zaokrožila svoje včlanjevanje v pomembne mednarodne organizacije, je predsednik vlade odgovoril na vprašanje poslanca vladne koalicije Jožefa Horvata (NSi). Postopek še ni zaključen, je pa glavna faza za nami, je še dejal predsednik vlade.

Janša glavno prednost polnopravnega članstva v tej organizaciji vidi v tem, da bo Slovenija lahko razpolagala z najbrž najbolj natančnimi prognozami gospodarskih gibanj za naprej in tudi z najbolj realno medsebojno primerjavo različnih razvojnih kazalcev držav članic. Nova kategorija najbolj razvitih držav in večja konkurenca naj bo oziroma bo morala biti samo dodatna vzpodbuda, da smo še hitrejši v razvoju in hitrejši pri zagotavljanju blaginje, je še dodal.

ponedeljek, 28. maj 2007

PROGRAM INFOTOČKE NA FDV

SREDA OB 17H, PRED 10, FDV

Predavanje dr. Bogomirja Mihevca z naslovom Studentje na Ljubljanskih
ulicah v sliki in besedi. Predstavil bo kontekst, ozadje in zahteve
študentskih gibanj pri nas v letih 1968-71, hkrati pa se bo dotaknil
tudi protestov iz let 2005 in 2006. Vse skupaj pa bo popestril z
bogato fotoreportažo iz slednjega obdobja.


ČETRTEK, OB 14H, PRED 10, FDV

Diskusija o marksisticnem bralnem krozku.

FILMI:

Na infotočki se nahaja ze kar nekaj dvdjev za predvajanje, od danes pa
je na vratih tudi razpored, na katerega se lahko s katerokoli
dejavnostjo vpise kdorkoli zeli;

VABLJENI!

Radio Študent - Univerzitetni info blok (pregled dogajanja)

Po skoraj 40 letih, ko je prav tako vrelo po vsej Evropi, so slovenski študentje minuli ponedeljek spet zasedli Filozofsko fakulteto. Le da danes študentje stojijo nasproti ravno tistim, ki so takrat najglasneje vpili za levo usmerjeno politiko. Takrat so vpili tudi proti medijem, ki so prav tako osupljivo uravnoteženo ne-poročali o tistem osemurnem literarnem maratonu novembra leta 1970.

Skupina študentov se je tako samoiniciativno organizirala v Avtonomno tribuno, ki proti neoliberalnim reformam visokega šolstva protestira in razpravlja že teden dni. Če je policija pred tribuno na FDV naredila banalno začetniško napako, pa je ob četrtkovi simbolični odstavitvi ministra Zupana pred vladno palačo dogajanje spremljala tako mirno in eterično, da bi bil navdušen tudi Dalaj Lama. Zasedba Avtonomne tribune sicer eksponentno raste, pisma podpore pa kar dežujejo. Samoiniciativno organizirane študente so s pismi podpore med drugim zasuli Študentska organizacija Univerze na Primorskem, ŠOU v Ljubljani, poslanska skupina Zares, Mirovni inštitut in Civilna inicijativa izbrisanih aktivistov.

Akcije študentov pa očitno niso pustile hladnega niti predsednika vlade. V kabinetu predsednika vlade so namreč torkov obisk študentov na visokošolskem ministrstvu označili kot incident in nasilen govor ulice. Oster odziv Študentske organizacije Slovenije – ŠOS, da imajo študentje pravico do legitimnega izražanja kritičnih mnenj, so nato v kabinetu označili kot zavajujoč. Dan po obisku študentov na ministrstvu za visoko šolstvo pa so z ministrstva sicer sporočili, da se javna razprava o osnutku predloga zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti začne šele, ko bo v parlamentu sprejeta Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2007-2010.

V odgovor na enostranske poteze vlade so visokošolski in raziskovalni partnerji v petek slovesno podpisali deklaracijo o položaju in prihodnjem urejanju visokega šolstva, znanosti, umetnosti in raziskovalno-razvojne dejavnosti. Poleg vseh treh javnih univerz so deklaracijo podpisali še ŠOS, Konferenca raziskovalnih inštitutov Slovenije – KORIS, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture – SVIZ, Inženirska akademija Slovenije, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter Neodvisni sindikat delavcev Univerze v Ljubljani. Deklaracija pa ostaja odprta za pridružitev ostalih institucij akademske in raziskovalne skupnosti.

No, nekaj podobnega pa se je podpisovalo tudi na otoku. Na ministrski konferenci v Londonu so ministri razpravljali o viziji evropskega visokošolskega prostora po letu 2010 in ob koncu srečanja podpisali Londonski komunike. Eno glavnih težišč je mobilnost študentov in profesorjev, niso pa pozabili omeniti niti socialne dimenzije bolonjskega procesa.

Na srečanju ministrov so med nove članice bolonjskega procesa sprejeli tudi Črno Goro, ki je tako postala 46. članica. V komunike pa so med drugim zapisali tudi nadvse zanimivo pobudo ministra Zupana za neodvisno evalvacijo bolonjskega procesa v desetletnem obdobju do leta 2009. Neverjetno, kaj lahko naredi sprememba klime, kajne?

V Bruslju pa se je aklimatiziral minister za šolstvo in šport Milan Zver, ki je razgrnil načrt pomembnejših dogodkov na področju izobraževanja v času slovenskega predsednikovanja Evropski uniji. Najpomembnejša bo neformalna ministrska konferenca, ki bo potekala predvidoma konec marca v Ljubljani. Tu naj bi ministri prvič analizirali mednarodni program ocenjevanja dijakov PISA ter razpravljali o korakih po letu 2010, ko se izteče sedanji program izobraževalne politike.

Vlada pa je sprožila tudi ofenzivo proti rektorici Univerze na Primorskem Luciji Čok. Očitajo ji hude napake pri vodenju in glavno krivdo za finančne težave univerze. Ministrstvo za visoko šolstvo je tako Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru naznanilo sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic v zvezi s postopkom izvajanja obnove stavb Armerije in Foresterije. Rektorica tega ni želela komentirati, saj naznanila še ni prejela. Za Dnevnikov Objektiv pa je povedala, da je senatorje univerze pred dnevi državni sekretar Dušan Lesjak prišel prijazno opozorit, naj premislijo, kako bodo odločali o zakonu o visokem šolstvu.

No, vlada pa je tudi prijazno dala soglasje k razpisom za vpis v podiplomski študij v prihodnjem študijskem letu. Trem javnim univerzam se letos pridružuje še Univerza v Novi Gorici. Koncesije pa so bile podeljene še Jambrekovi Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije Kranj, Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici ter Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje.

vir: http://www.radiostudent.si/article.php?sid=12019

FOTOGRAFIJE DELOVNEGA SESTANKA, INFOSHOP 28.5.2007POSNETEK PROTESTA PRED VLADO

FOTOGRAFIJE PROTESTA PRED VLADO 2.

nedelja, 27. maj 2007

DELOVNI SESTANEK AVTONOMNE TRIBUNE - jutri 28.5.07

V ponedeljek 28.05.07 bomo ob 18:30 imeli v (A) Infoshopu nad Menzo pri koritu (Metelkova mesto) delovni sestanek Avtonomne tribune. Medijski preboj je bil dosežen, sedaj moramo razmišljati o naslednjih korakih.

Časovno smo na žalost dokaj omejeni, saj je ob 20.00 v Infoshopu debata z anarhoprimitivistom Johna Zerzana, na katero smo sicer seveda vsi lepo vabljeni.

Oborožite se z idejami in predlogi, se vidimo!

PREGLED DOGAJANJA TEGA TEDNA NA RADIU ŠTUDENT - jutri 28.5.2007

Jutri ob 14h se bo v sklopu Univerzitetnega infobloka, na frekvenci 89, 3 zavrtel prispevek o dogajanju iztekajočega se tedna.

PREDVAJANJE FILMOV NA INFOTOČKI FDV jutri - 28.5.2007

Ob 16h bomo na Infotočki Avtonomne tribune (FDV, predavalnica 10)

predvajali filme o različnih protestih kolektiva Gmajna
med leti 2001 in 2004 (izbrisani, no border kampi, rusenje zidov
izkljucevanja, protivojne akcije etc.).

V kratkem bo sporočena tudi točna lokacija in čas torkovega predavanja na FDV
o študentskih gibanjih v Sloveniji.

VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!

OTVORITEV INFOTOČKE, 25.5.2007

V petek 25.5. smo ob 10ih začeli z otvoritveno akcijo na novi INFOTOČKI Avtonomne tribune. Sivino predavalnice 10 na Fakulteti za družbene vede smo uspešno pregnali s plakati proti-zupanovske in anti-privatizacijske vsebine. Uspešno smo tudi onemogočili fukojevski nadzor in prekrili nadzorno kamero v predavalnici. Kot se za infotočko spodobi pa smo stene polepili z, razumljivo, informativnimi vsebinami. Na njih so se znašla pisma podpore, poročila dogajanja, Izjava Avtonomne tribune in medijski odzivi na razvoj dogodkov. Predvideno je bilo, da se kasneje v prostoru znajdejo tudi določene knjige, ki bi bile na voljo zainteresiranim bralcem v predavalnici 10. Kako se je odvil ta načrt bomo lahko ugotovili šele v ponedeljek dopoldan. Podobno je z izvodi raznih časopisov. Dogovorili smo se tudi o vsebini programa za naslednji teden. Izpeljati nameravamo predvajanja filmov, predavanja, diskusije in razstave. Podrobneje pa se bomo o tem dogovorili v ponedeljek dopoldan.

Infotočka je namenjena vsem, ki jih zanima problematika visokošolskega prostora. Tako tistim, ki bi o tem radi izvedeli kaj več, kot tudi tistim, ki bi na to temo radi povedali svoje mnenje, podali kritiko ali prispevali idejo. Dobrodošli pa so tudi tisti, ki bi radi našli samo miren kotiček za prebrati kakšen cajtng. Zato opozarjam, da če potencialni obiskovalci naletijo na zaklenjena vrata naj si prosto postrežejo s ključem, ki je dosegljiv na bližnji recepciji. Predavalnica je v lasti avtonomnih študentov in odprta za vse do 31.5. neprekinjeno, ves čas odprtja faksa. Za nadaljnje obratovanje se bomo verjetno brez težav dogovorili z dekanjo.

Delo: "Študentje včeraj zasedali pred vladno palačo"

Petek, 25.05.2007

Ljubljana – Avtonomna tribuna študentov je včeraj z zasedanjem pred vlado, kot so zapisali v sporočilu za javnost, »nadaljevala serijo odprtih razprav o problematiki študija, reformah visokega šolstva, privatizaciji univerze in o vprašanju avtonomije«. Študentje so se zbrali v parku na Prešernovi cesti, pri poslopju vlade, ter uprizorili skeč in simbolično odstavitev ministra Jureta Zupana, nato pa nadaljevali razpravo. Ob istem času je bil namreč v vladnih prostorih sestanek strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in znanost, ki je dal oceno osnutka zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti. »Na zasedanje so bili povabljeni ministri in rektorji, študentje pa ne, čeprav jih bo nova zakonska ureditev neposredno prizadela,« so pojasnili v Avtonomni tribuni, kjer zavračajo takšen način urejanja visokošolskega področja, zato so med »zasedanjem nelegitimne seje vladnega strateškega sveta« priredili svojo sejo, kjer so prav tako odločali o novem zakonu.