petek, 1. junij 2007

Poročilo sestanka Avtonomne Tribune (31. 5. 2007)

31. 5. 2007 smo se ob 12. uri dobili na delovnem sestanku Avtonomne Tribune, ki je potekal v infotočki AT na Fakulteti za družbene vede. Sestanka smo se udeležili študenti/ke Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede in Teološke fakultete.

Najprej so bila udeležencem podana poročila zadnjih aktivnosti Avtonomne Tribune po posameznih fakultetah in na splošno. Predstavljeni so bili dogodki ob zasedbi Fakultete za socialno delo (30.5.2007) in tamkajšnji Avtonomni Tribuni. Pomembnejša informacija iz FSD je, da se vzpostavlja tudi na njihovi fakulteti infotočka AT in organizira skupina Avtonomne Tribune. Sledilo je poročilo Avtonomne Tribune Filozofske fakultete, ki je vzpostavila infotočko AT v avli fakultete, in ki po povedanem deluje zelo dobro in uspešno (veliko zanimanja, komunikacije s študenti/kami). AT FF dela tudi na mobilizaciji profesorjev in pripravlja nekatere aktivnosti AT (skupaj s profesorji) na FF v naslednjem tednu. Nekaj vtisov smo strnili tudi o predavanju dr. Mihevca (30. 5. 2007 / FDV) o Trgu in študentih ter diskusiji, ki je potekala vzporedno.

REDNI SESTANKI

Dogovorili smo se, da se (splošna) Avtonomna Tribuna dobiva na rednih sestankih (tako vsebinske kot tehnične narave) vsak ponedeljek ob 18h v INFOSHOP-u na Metelkovi! Prav tako smo se dogovorili, da se po potrebi in predvsem za konkretna vsebinska vprašanja ali akcije organizirajo tudi izredni sestanki/srečanja in/ali tribune.


REFLEKSIJA

Nekaj časa smo na sestanku namenili tudi refleksiji našega delovanja, naših stališč ipd.

Pod vprašanj se je postavilo naše delovanje »po robu zakona« in odprlo vprašanje nasilja-nenasilja kot pristopa. V glavnem smo se strinjali, da je naše delovanje legitimno in nas zato ne bi smelo skrbeti, da gre včasih po robu zakona. Konec koncev moramo biti tudi državljansko nepokorni. Vendar pa mora biti naše delovanje vedno modro! Pri vprašanju nasilja smo se strinjali, da ne smemo pasti na raven delovanja oblasti, ki redno prakticira nasilje, temveč da moramo delovati tako, da jih bomo presenečali. Naše radikalne ideje morajo biti podprte s kreativnimi akcijami. Prav tako smo se strinjali, da smo proti vsakršnemu nasilju!

Govorili smo tudi o odzivih, kritikah in komentarjih na naše delo. Omenjeni so bili razni spletni forumi. Ker nam nekateri želijo podtikati različne neresnice in ker se po forumih na veliko špekulira ter manipulira, smo bili enotnega mnenja, da je potrebno več narediti na naših izjavah, predstavitvi principov delovanja in temeljnih stališč. Na ta način bi ovrgli vsa podtikanja. Strinjali smo se, da naša komunikacija z ostalimi ne sme biti populistična, ampak da mora temeljiti na argumentiranih stališčih. Prav tako smo se strinjali, da moramo delati na dolgi rok, na (samo)izobraževanju študentov/k, graditi pozitivne definicije in alternative. Podano je bilo mnenje, da ne smemo izključevati množičnosti gibanja, ampak da mora biti naš cilj npr. »Črna sreda« z udeleženci, ki se zavedajo tematike protesta in jo razumejo.

V smislu teh refleksij so bili podani tudi nekateri konkretni predlogi:

-DEFINICIJA AVTONOMNE TRIBUNE; spisati tekst, v katerem bodo predstavljeni principi našega delovanja (samo-organizacija, avtonomnost, nehierahičnost, tudi način financiranja – glej forum) in temeljna izhodišča/stališča. Ta predstavitev AT bi imela namen ovreči podtikanja in špekulacije o tem kdo smo, kdo za nami stoji, kako se financiramo ipd. Sprejet je bil sklep, da se vsebino tega teksta predebatira ter postavi na forumu in na podlagi tega sprejme v ponedeljek na rednem sestanku AT – zato vsi na FORUM, postavimo našo definicijo!!!

-BROŠURE; predlagano je bilo, da bi se naredile brošure, ki bi z argumenti podajale naše kritike, stališča, alternative. Konkreten predlog za eno brošuro je kritika osnutka zakona po točkah. Kdo, kako in kdaj bi lahko to ustvaril še nismo določili.

-ČASOPIS; narediti časopis Avtonomne Tribune, ki bi prav tako skrbel za gradnjo argumentiranih stališč AT in informiranje javnosti z našim delovanjem. Delavnica/sestanek za kreacijo prve številke časopisa je jutri, 1. 6. ob 13h v infotočki AT na Fakulteti za družbene vede – udeležite se!

-LETAKI; o vsebini letakov se prav tako debatira na forumu. Strinjali pa smo se, da morajo biti letaki narejeni do nedelje, da se jih lahko v naslednjem tednu že distribuira na infotočkah in širše.


VSEBINSKA VPRAŠANJA

Na sestanku smo odprli nekatera vsebinska vprašanja, ki bi jih bilo smiselno odpirati tudi v prihodnje. Med temi so bila: dolžina študija, davki in financiranje iz proračuna, delovna doba, študentsko delo in drugo.


PREDLOGI ZA BODOČE AKTIVNOSTI

Podan je bil predlog, da bi se poleti organiziralo TABOR AVTONOMNE TRIBUNE. Na ta način bi poglobili našo povezavo in v miru delali na vsebini in planih za jesen. Iščejo se predlogi za lokacijo in mnenja o predlogu!

Predlagana je bila akcija HRANA NE ŠOLNINE! Gre za kopirano akcijo Hrana ne bombe, ki se z razdeljevanjem brezplačne hrane bori proti militarizmu in revščini.

Za jesen so bile predlagane PETICIJE in ANKETE.

Podan je bil predlog za vzpostavitev prave demokracije v strukturah in na fakultetah. Ta predlog bo podrobneje predstavil kolega, ki se ga je zamislil.

Predane so bile informacije, da si Neodvisni sindikat delavcev univerze želi sodelovanja z nami. Dogovorjeno je bilo, da se o tem pogovorimo na sestanku v ponedeljek ter organiziramo srečanje z njimi naslednji teden na FDV.

NASLEDNJI SESTANEK

Bo potekal v ponedeljek, 4. 6. 2007, ob 18h v INFOSHOP-u na Metelkovi.

Med drugim bomo na dnevnem redu imeli:

-DEKLARACIJA, ki so jo podpisali Univerzitetni delavci, vodstvo univerze, ŠOS in sindikati

-RESOLUCIJA O VISOKEM-ŠOLSTVU, ki bo kmalu sprejemana v parlamentu in ki naj bi bila podlaga za novi zakon

-PRIVATIZACIJA ZDRAVSTVA in morebitno angažiranje na tem področju oziroma podpora akciji »za ohranitev javnega zdravstva«

-SODELOVANJE Z NEODVISNIM SINDIKATOM DELAVCEV UNIVERZE

-DRUGO

Obvestite ostale kolege in kolegice, morebitno zainteresirane in druge! Širite vesti naprej po svojih kanalih! Vključite se v vsebinske in tehnične debate na forumu! Organizirajte Avtonomno Tribuno na vaši fakulteti oziroma v vašem mestu!


Ni komentarjev: