četrtek, 6. november 2008

UNIVERZE NE DAMO, ŠTUDIJ JE ZA VSE!!!

Izjava Avtonomne tribune ob Mednarodnem dnevu akcije proti komercializaciji izobrazbe

Študentke in študenti, združeni v Avtonomno tribuno, naš boj proti nameram vlade, da za študij uvede šolnine, privatizira univerzo in si jo v vseh pogledih podredi, že dolgo razumemo kot del globalnega boja proti privatizaciji javne sfere. Zato se tudi danes pridružujemo našim tovarišicam in tovarišem po vsem svetu, ki pravijo Dovolj! izkoriščanju, privatizaciji, komercializaciji in uničevanju avtonomije univerze.

Študij mora biti dostopen vsem, tudi tistim z najnižjimi dohodki. Vlade po vsem svetu pa pod bolonjskimi pretvezami o odprtosti študijskega prostora in prilagajanju delovne sile gospodarskim potrebam načrtujejo reforme, ki ne vodijo v družbo znanja, temveč v družbo, kjer je znanje privilegij bogatih. Mi se profitu kapitala ne podrejamo in nočemo vsrkavati aplikativnega znanja, ki nas usposablja zgolj za nadaljnje izkoriščanje in pokornost. Za nas je situacija jasna: univerza ni podjetje in znanje ni blago. Brez znanja, ki je producirano svobodno in avtonomno, ni svobode. Jasno nam je, zakaj oblastem in kapitalu to ne diši. Oni namreč potrebujejo pridnega državljana, ki po svetu hodi s plašnicami neukosti in oborožen s plitvimi propagandnimi floskulami. Naše znanje ni in ne bo podrejeno zakonitostim prostega trga. Znanje mora odgovarjati interesom študentov, profesorjev in celotne družbe, ne pa kapitalu in njegovim političnim vazalom.

Pohlep za profitom je viden tudi v nebrzdanih poskusih privatizacije javnega zdravstva, transporta, komunikacij itn. Neoliberalni kapitalizem napada vse sfere družbenega življenja, jih podreja logiki trga ter s tem prilagaja interesom kapitala. Priča smo procesu privatizacije, ki demontira socialno državo in uničuje javni sektor, javne dobrine pa pogojuje s kupno močjo. Dostop do javnih dobrin bo v bodoče odvisen zgolj od materialnega stanja posameznika, kar bo razlike med bogatimi in revnimi še zaostrilo, družbena protislovja pa bodo postala še bolj očitna.

V zadnjih tednih tudi najbolj gorečim vernikom kapitala postaja jasno, da je neoliberalizem propadel projekt. Sedaj klečeplazijo pred državo in prosijo za posojila, da rešijo svoje ozke korporativne interese, pri čemer bodo delavke in delavce še naprej gnali na in čez rob revščine. Mi smo njihovo igro že zdavnaj spregledali in zato nasprotujemo tako posegom države, kot tudi posegom kapitala, ki vse bolj očitno kažeta, da delujeta z roko v roki, v vse sfere javnega in skupnega. Kapitalizem ustvarja družbeno neenakost in vzpodbuja družbeno razslojevanje. Med ljudi seje bedo in negotovost. V takih razmerah se vzpostavljajo strah ter nove oblike revščine.


S povezovanjem in solidarnostjo z drugimi skupnostmi v uporu po vsem svetu študentke in študenti Avtonomne tribune preko našega boja že danes definiramo drugačne odnose, razmišljamo o spremembah in s tem gradimo alternative. Prav tako pa se vseskozi zavedamo, da bo resnično osvoboditev prineslo šele dokončno uničenje kapitalističnega načina produkcije in postavitev novih temeljev, ki bodo rezultat skupnih naporov bojujočih se subjektov.

ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna
Ljubljana
5. november 2008