četrtek, 14. junij 2007

Sporočilo za javnost : Kriminalizacija Avtonomne tribune dobiva epilog:oblast odgovarja s policijo študentje pa nadaljujejo s kritiko

»Kriminalizacija Avtonomne tribune dobiva epilog:oblast odgovarja s policijo študentje pa nadaljujejo s kritiko osnutkov in resolucij za visoko šolstvo«

(Ljubljana, 14. junij 2007) Avtonomna tribuna študentov ostro obsoja nadaljevanje policijske represije Vlade RS nad študenti in študentkami, ki želijo izražati svoja stališča na legitimen, javen in transparenten način. Zaradi mirnega poskusa, da b i ministru Zupanu predali sporočilo Avtonomne Tribune so namreč vsi študentje in študentke prejeli plačilni nalog v višini 250,38 evra.

Prav tako Avtonomna tribuna poziva Vlado RS ter poslance državnega zbora RS, naj Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 umaknejo iz dnevnega reda. Stališča in izhodišča v tem dokumentu so identična zapisanim pogledom iz nekaterih ukrepov neo-liberalnih reform, ki so bile predstavljene javnosti oktobra 2005. in kasneje po ostrih protestih delavcev, študentov in drugih družbenih skupin umaknjene iz javne razprave .

Zaskrbljujoče gledamo na potek dogodkov in policijsko represijo, ki se dogaja od samega začetka zasedanja Avtonomne tribune. Ta teden so namreč študentje in študentke, ki jih je 22. maja na poti na javno okroglo mizo grobo in neutemeljeno zaustavila policija, prejeli plačilne naloge v višini 250,38 €.

Dne 22. 5. 2007 se je skupino študentov in študentk na poti na javno tribuno o visokem šolstvu pri Navju grobo in neutemeljeno obkolil kordon policistov. Po začetnem zastraševanju in legitimaciji (pri kateri so vsakemu navedli drug razlog) je bila skupina študentov brez razloga zadržana od 30 do 45 minut! Ob izpustitvi jim je bilo zagotovljeno, da niso napravili nobenega prekrška.

V soboto, 9. 6., je udeležence miroljubnega sprehoda v nabiralnikih pričakalo neljubo presenečenje. Dobili so namreč obvestilo o prekršku in plačilni nalog zaradi domnevnega kršenja 1. odstavka, 6. člena Zakona o javnem redu in miru. Ta člen govori o nasilnem vedenju in spodbujanju k nasilju. V obrazložitvi, polni slovničnih napak, je pisalo:

» Imenovana/-i je bil/a udeleženka/-ec protestnega shoda študentov. Vstopili so v avlo ministrstva za Visoko šolstvo, kjer so varnostnika stisnili v kot ga tam zadrževali, v tem času pa polepili celotno avlo s protivladno vsebino prebirali peticijo za ministra Zupana.

Ko so želeli vstopiti v druge (zasebne) prostore ministrstva, jim je to varnostnik preprečil.«


Kakor je razvidno iz posnetkov dostopnih na svetovnem spletu, varnostnik nikakor ni bil stisnjen v kot. Ob domnevi pa, da bi se očitano dejanje res zgodilo - le kako naj bi potem istočasno preprečil vstop v »zasebne« prostore ministrstva?! Najbolj sporno pa je, da so študentje in študentke obtoženi lepljenja plakatov s protivladno vsebino, za kar smo prepričani da v normalni demokraciji ni kaznivo.

Študentje in ostali zbrani okoli Avtonomne tribune smo resno zaskrbljeni nad delovanjem policije. Postalo je očitno, da policija ne deluje zgolj kot varuh reda in miru, temveč kot orodje v rokah političnih elit! S svojim delom je namreč pokazala, da se meša v politiko oziroma jo nekdo skuša uporabiti v politične namene. Prav tako nas skrbi dejstvo, da je policijska represija edini odgovor, ki ga je oblast sposobna ponuditi v odgovor na legitimno izražanje študentskih stališč.

Ostro obsojamo kriminalizacijo legitimnega javnega izražanja pogledov, ki se razlikujejo od vladnih stališč. Prav tako se sprašujemo, kdaj je policija prevzela politične naloge in kako je možno, da se izražanje drugačnih pogledov kaznuje s finančno kaznijo. Naše delovanje je bilo in ostaja javno in transparentno. Če je represija edini odgovor oblasti na naš odpor zoper razvrednotenje našega študija, našega dela in življenj, potem je iz tega razvidno le to da živimo v policijski državi, ki ne spoštuje pravice do izražanja drugačnih mnenj.

Hkrati pozivamo vse organizacije, visokošolske partnerje, delavce in vse ostale naj ostro obsodijo sprejemanje Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 (RNPVŠ ), ki naj bi predvidoma potekalo 9. julija 2007. Pri tem je jasno, da Resolucija vsebuje podobne poglede in določila, kot osnutek zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti (ZVŠRRD).

Glede na to, da se predlog Resolucije vsebinsko praktično ne razlikuje od osnutka Zakona o visokem šolstvu in na široko odpira vrata za privatizacijo visokega šolstva, preobrazbo študija v dresuro za trg, jo Avtonomna tribuna, v njeni trenutni obliki, v celoti zavrača.

V samem predlogu Resolucije je med drugim napovedano 7 do 10 univerz, omejevanje študentov pri izbiri študija, nadzor študentskih obveznosti, favoriziranje vpisovanja študentov v programe naravoslovja, tehnike in zdravstva, omejevanje panoge študentskega dela ter sprememba prioritet pri gradnji študentskih domov.

Vlado ter poslance državnega zbora RS pozivamo k temu, naj Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 umaknejo iz dnevnega reda. V sprejetju Resolucije vidimo možnost, da bi jo v prihodnje uporabila kot podlago za nove, podobne zakone. Od Vlade RS ponovno zahtevamo, da vsako nadaljnje zakonsko urejanje področja visokega šolstva poteka na povsem novih izhodiščih.

S sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010, poskuša Vlada doseči, da bo prišlo do sprejetja nekaterih določil, ki so identične zapisanim pogledom iz nekaterih ukrepov neo-liberalnih reform, predstavljenih javnosti oktobra 2005. Ti so bili po ostrih protestih delavcev, študentov in drugih družbenih skupin kasneje umaknjeni iz javne razprave.

Poleg tega na vsakršno nestrinjanje in opozarjanje na privatizacijo šolstva, zdravstva in razbitje avtonomije visokošolskega področja, Vlada RS odgovarja le s policijsko represijo, nasiljem in diskreditacijo tistih, ki izražajo pomisleke in nestrinjanje z vladnimi predlogi.

V Avtonomni tribuni izražamo tudi solidarnost in popolno podporo kolegom in kolegicam iz društva za teorijo in kulturo hendikepa YHD, nad katere so se oblastniki te dni spravili na najbolj nizkoten način, kar le potrjuje predpostavke o policijski državi, represiji in diskreditaciji kot obliki strategije nevtraliziranja drugačnih mnenj in stališč.

Včeraj so bili disciplinirani delavci in mediji, danes so na vrsti študentje in tisti, ki se zavzemajo za samostojno in dostojanstveno življenje hendikepiranih, jutri boste na vrsti vi.

AVTONONOMNA TRIBUNA

Ljubljana, 14. 6. 2007


Radio Študent: "Masažna akcija Avtonomne tribune na Zboru za republiko"

Če verjamete javnomnenjskim anketam, je jasno, da naša vladajoča garnitura ta trenutek ni ravno najbolj sproščena. Če pa vas ankete ne prepričajo, o tem dovolj pove včerajšnje »masiranje« Zbora za republiko v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, ki je potekal pod naslovom »Sproščena Slovenija do leta 2007?«Če verjamete javnomnenjskim anketam, je jasno, da naša vladajoča garnitura ta trenutek ni ravno najbolj sproščena. Če pa vas ankete ne prepričajo, o tem dovolj pove včerajšnje »masiranje« Zbora za republiko v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, ki je potekal pod naslovom »Sproščena Slovenija do leta 2007?«

Pobudo pri sproščanju zategnjene javnosti in študentov je prevzel Peter Jambrek – predsednik Zbora za republiko. Jambrek je sicer dobro znan predvsem kot slovenski visokošolski podjetnik, ki zaposluje še tri četrt naših političnih vplivnežev. V zadnjem času pa mora kot soavtor spornega osnutka predloga zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti pogosto odgovarjati tudi na očitke glede omenjenega zakona. Tribune sta se poleg članov Zbora za republiko med drugim udeležila tudi evropska poslanca Alojz Peterle in Borut Pahor. Povabljena pa sta bila tudi nekdanji in aktualni predsednik Milan Kučan in Janez Drnovšek, ki pa se tribune nista udeležila.

Če je Cankar doma, so prišli vprašat tudi študenti Avtonomne tribune, ki jim še ne zmanjkuje sape in nadaljujejo svoje akcije proti reformam visokega šolstva. Tokrat v Linhartovo dvorano sicer niso prišli, ker bi morali kupiti vstopnice. So pa zato v preddverju sproščeno uprizorili javno vladno masiranje družbenih skupin.


Jambrek je sicer na novinarski konferenci ocenil, da naš Janez potrebuje še vsaj en mandat, da bi »vsaj približno sanirali 12 let nesproščenosti na 50 let podlage diktature«. Študentkam in študentom, zbranim okoli Avtonomne tribune, pa se sproščena diktatura ne zdi nič kaj prida. Ob tem so spomnili na besede našega zaljubljenega premiera evropskega formata, ki je na slavnostni akademiji SDS napovedal, da bo njihova vladavina trajala »najmanj desetletje«.

Na javni tribuni ni manjkal niti teolog Ivan Štuhec, ki si med drugim aktivno prizadeva tudi za sproščanje naše nacionalne radiotelevizije v Svetu RTV. Na ponedeljkovi novinarski konferenci je Štuhec sicer izjavil, da akademska sfera in visokošolski učitelji nimajo formalne pravice, da razpravljajo o predlogu zakona o visokem šolstvu na svojih ustanovah. Vrh univerze naj bi jim po njegovih besedah namreč to brez posebnih utemeljitev prepovedal.

O prepovedih razpravljanja se v sproščeni Sloveniji zadnje čase govori kar precej. Na Štuhčevo izjavo so se tako odzvali tudi študentke in študentje, ki so znova poudarili, da je ravno vlada tista, ki krni avtonomijo univerz. Spomnili pa so še na ogorčeno nasprotovanje praktično vseh, ki jih predlagani osnutek zadeva.

Sicer nekateri slovenski – že trajno sproščeni akademiki – kot na primer Matej Makarovič s Fakultete za družbene vede, trdijo, da so študenti zmanipulirani in da so njihove akcije plod dezinformacij. Gal Kirn je v imenu Avtonomne tribune te očitke zavrnil.

Kot rečeno na začetku, se je izkazalo, da so tudi študenti vešči masiranja. Akcija se je uspešno iztekla. Tako so se v predstavi že »sproščeno zmasiranim« medijem, predstavnikom delavcev in policistom pridružili še trenutno »sproščeno zmasirani« študentje, predstavniki univerz in predstavniki javnega zdravstva. Medtem pa bodo na nadaljnjo »sproščeno« obravnavo potrpežljivo čakali predstavniki družin in mladih.

vir: http://www.radiostudent.si/article.php?sid=12183

Fotografije "sproščanja Slovenije", CD, 12.6.2007 (2)


sreda, 13. junij 2007

Študenti sprostili Zbor za republiko (poročilo)

V torek, 12. junija 2007, je v Cankarjevem domu potekal Zbor za republiko pod naslovom Sproščena Slovenija 2007?. Namen tribune je bil po besedah njenega predsednika Petra Jambreka "pregledati, primerjati in oceniti stanje duha in stanje demokracije v republiki", po drugi strani pa več kot očitno tudi legitimizacija sedanje oblasti, saj je Jambrek med drugim dejal, da ta Vlada potrebuje vsaj še en mandat, "da vsaj približno sanira 12 let nesproščenosti na 50 let podlage diktature."

Svoj pogled na stanje v državi so v neformalnem delu Zbora v avli Cankarjevega doma predstavili tudi študenti organizirani v Avtonomni tribuni. Okrog 50 aktivistov je zasedlo osrednji del avle pred vhodom v dvorano [1] in tam izvedlo predstavo "Slovenija se sprošča", katere namen je bil opozoriti na "avtoritarne poteze Vlade RS in članov Zbora za republiko, ki poskušajo na silo »sprostiti« študente, tako kot so se že pred njimi lotili predstavnikov drugih družbenih skupin". V predstavi so se že »sproščeno zmasiranim« medijem, predstavnikom delavcev in policistom pridružili trenutno »sproščeno masirani« študentje, predstavniki univerz in predstavniki javnega zdravstva, katere so »sproščeno masirali« predstavniki Vlade RS in Zbora za republiko. Med masiranjem pa so na nadaljnjo »sproščeno« obravnavo potrpežljivo čakali tudi predstavniki družin in mladih. Avtonomni študenti so med akcijo delili tudi položnice za šolnine, letake s svojimi stališči ter plakate s "proti-vladno" vsebino. Z akcijo so protestirali proti stanju v državi [1] in ne-demokratičnim metodam Vlade ter proti vladnim načrtom za spreminjanje zakonodaje o visokem šolstvu.

Odzivi udeležencev Zbora za republiko na akcijo študentov so bili različni. Nekateri so želeli slišati, kaj imajo za povedati in jih celo podprli, najbolj glasni pa se se izkazali za zelo nesproščene, saj so študente zmerjali s komunisti, jih pošiljali v Srbijo (?), Drnovška zmerjali s šiptarjem ipd. Med bolj glasnimi so bili tudi nekateri protagonisti vaških straž v Ambrusu. Na vprašanje, ali so razočarani nad odzivom, je eden izmed študentov dejal: "Ne, ker je jasno, da na zbore hodijo militantni predstavniki določene opcije in ker je Zbor za republiko očitno desničarska pobuda, sem pričakoval to nestrpnost in fašizem njenih predstavnikov." Tudi sicer je bilo očitno opaziti hudo obremenjenost udeležencev Zbora za republiko s preteklostjo, saj so izjave nekaterih naravnost kričale, da druga svetovna vojna še ni končana in da je svet še vedno le v dveh barvah. Protestniki, ki izhajajo iz nekega drugega okolja in so predstavniki novih generacij, so se seveda lahko samo smejali izjavam in napadom tipa "protestirati bi morali dvajset let nazaj" in "koliko so (Kučan in podobni) vam plačali". Najbrž res ni bilo za pričakovati, da bi podporniki sedanje oblasti videli preko ideoloških delitev preteklosti, da bi razumeli probleme in zaskrbljenost današnje mladine, kaj šele avtonomni in nestrankarski ter s preteklostjo neobremenjen način organiziranja, ki ga prakticira Avtonomna tribuna.

Med bolj sproščenimi odzivi na akcijo so bili kratki dialogi z Ministrom Zupanom [1 2], nasmeški Ministra Rupla [1] ter nekaterih drugih, čeprav je šlo najbrž bolj za igranje sproščenosti in pred kamerami nadeto fasado, kot pa za dejansko sproščenost. Verjamemo, da je Minister Zupan to noč vendarle preživel nekoliko manj sproščeno, kot bi jo sicer. Prav tako se Minister ni prav dolgo zadrževal v družbi študentov, njegov aroganten in pokroviteljski odnos pa je bil edini odgovor, ki ga je premogel.

Avtonomna tribuna sicer glasno nasprotuje načrtovanim reformam visokega šolstva, ki med drugim vključujejo tudi privatizacijo in ukinjanje avtonomije univerz ter nadaljnje uvajanje šolnin. Zahtevajo umik osnutka zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, ki ga je Ministrstvo za visoko šolstvo pripravilo brez socialnega dialoga vseh partnerjev, brez upoštevanja strokovne javnosti, Univerze, študentov in sindikatov. Za zakon tudi pravijo, da je konceptualno povsem zgrešen in napoveduje nadaljnje aktivnosti proti trenutnemu stanju.


V diskusijo se lahko vključite na:
http://avtonomnatribuna.mojforum.si/

Vest.si: "Avtonomni protest"

34 študentov Avtonomne tribune (AT), neformalnega združenja študentk in študentov, ki si želijo avtonomne in so proti privatizirani univerzi, je pred nekaj dnevi na svoje naslove prejelo plačilni nalog. Razlog? 22. maja so bili udeleženci protestnega shoda na Ministrstvu za visoko šolstvo, kjer so, kot je zapisano v plačilnem nalogu in obvestilu o prekršku, “vstopili v avlo ministrstva, varnostnika stisnili v kot, …, po celotni avli polepili plakate s protivladno vsebino in prebirali peticijo za ministra Zupana.” Globa znaša 250 ali 125 evrov ob plačilu v osmih dneh. AT se je takrat hotela udeležiti tudi javne tribune Dobrodošli na McUniverzi na Fakulteti za družbene vede, a so jih po protestu na Ministrstvu za visoko šolstvo, po navedbah AT, v bližini železniške postaje zaustavili policisti in jih v dobre pol ure popisali, šele nato pa spustili naprej proti Kardeljevi ploščadi.

Avtonomna tribuna pa se je včeraj udeležila javne tribune Zbora za republiko na temo “Sproščena Slovenija leta 2007?” v Cankarjevem domu. Študentje so z uprizoritvijo “javnega vladnega masiranja družbenih skupin” opozorili na, po njihovem, avtoritarne poteze slovenske vlade in članov Zbora za republiko, ki da poskušajo študente na silo sprostiti.
ŠOS: "Plačilni nalog postavil ceno legitimnemu izražanju mnenj"

(Ljubljana, 13. junij 2007)
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je bila seznanjena z informacijo, da so predstavniki Avtonomne tribune, ki so 22. maja 2007 v javnih prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (ministrstvo) prebrali izjavo Avtonomne tribune ter jo podkrepili s plakati, pred nekaj dnevi prejeli obvestila o prekršku in plačilne naloge. ŠOS se sprašuje o smiselnosti argumentov Policije, na podlagi katerih so bili izdani plačilni nalogi, ter o tem, od kdaj ima legitimno izražanje mnenj svojo ceno.

Obrazložitev Policije v obvestilu o prekršku namreč temelji na nekaterih precej nenavadnih predpostavkah. V opisu dejanskega stanja je tako navedeno, da so bili študentje udeleženci protestnega shoda. ŠOS se sprašuje, na podlagi česa je Policija zaključila, da je bil omenjeni dogodek res protestni shod. Še bolj zaskrbljujoča je uporaba izraza »plakati s protivladno vsebino« v nadaljevanju obrazložitve. Za plakate, ki izražajo pravico do brezplačnega izobraževanja, do avtonomije študentov in univerze ter znanja kot javne dobrine, je to izjemno nevarna definicija, ki nakazuje na represivno logiko oblasti. Obvestilo o prekršku posameznega študenta se navezuje na 1. odstavek 6. člena Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1), na podlagi katerega je Policija sklepala, da se je varnostnik v družbi študentov počutil ogroženega in prestrašenega, a mu je, glede na uradni opis dogodka, kljub temu uspelo preprečiti dostop študentov do »zasebnih«(?) prostorov ministrstva.

Ob tem pa ŠOS vse do danes še ni prejela odgovora oz. pojasnila Policije na dopis, ki ji je bil poslan 23. maja 2007, v katerem je zahtevala pojasnilo o razlogih za zadrževanje omenjene skupine študentov pri Ljubljanskem Navju, kjer se je popis dejansko izvršil.

Študentska organizacija Slovenije poudarja, da je Slovenija demokratična država, kjer je z 39. členom Ustave RS zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Ustavno je zagotovljeno svobodno zbiranje, sprejemanje in širjenje vesti ter mnenj. V Sloveniji je legitimno tudi družbeno kritično razmišljanje, ki se lahko izraža na več demokratičnih načinov. Vendar do sedaj legitimno izražanje mnenj ni imelo svoje cene. S plačilnimi nalogi je ta cena postala 250,38 evrov oz. polovica omenjenega zneska, če je plačilo izvršeno v roku osmih dni.

vir: http://www.studentska-org.si/?q=node/view/349

Vest.si: "Začetek Zbora"

Na Zboru za Republiko je predsednik Peter Jambrek najavil slavnostne govorce in kaj bo tema javne tribune. Zunaj pa so pred začetkom tribune protestirali študenti, ki kasneje niso mogli v dvorano. Študentski protest si je na kratko ogledal tudi minister za visoko šolstvo Jure Zupan, ki jih je ob tem arogantno vprašal, če sploh vedo zaradi česa protestirajo?vir: http://www.vest.si/2007/06/13/zupan-in-studenti/

torek, 12. junij 2007

POP TV: "Slovenija še ni dovolj sproščena - Bodo tokrat slišani?"

Video dostopen na:

http://24ur.com/naslovnica/novice/slovenija/20070612_3099800_60025356.php

Fotografije "sproščanja Slovenije", CD, 12.6.2007
POP TV - poročila

Video dostopen na:

http://24ur.com/bin/video_show.php?24UR_d=1181642400&show_media=60025289

Relevanten posnetek na 6 minuti 36 sekund.

SiOL: "Zbor za republiko: Slovenija še ni dovolj sproščena"

Ljubljana - Udeleženci javne tribune Zbora za republiko z naslovom Sproščena Slovenija leta 2007? v Cankarjevem domu so v svojih nastopih ocenjevali predvsem stanje duha in demokracije v Sloveniji.
Strinjali so se, da Slovenija še ni dovolj sproščena, predvsem na področju gospodarstva, medijev in visokega šolstva. Kot zgled demokracije in konsenza pa so izpostavili Jožeta Pučnika in pozdravili odločitev vlade, da po njem poimenuje ljubljansko letališče.

"Potrebujemo več sproščenosti"

Po mnenju akademika Janka Kosa stanje duha v sproščeni Sloveniji še ni idealno, zato je ocenil, da je vprašaj v naslovu javne tribune na mestu. "Kljub temu, da v zboru menimo, da še nismo dovolj sproščeni, in da levica misli, da nismo več sproščeni, je bistvena skupna ugotovitev, da potrebujemo več sproščenosti," pa je dejal zunanji minister Dimitrij Rupel, ki je sicer primerjal dosežke samostojne Slovenije z dosežki ostalih nekdanjih jugoslovanskih republik.

Jerovšek: Ali levica sploh igra pošteno politično tekmo?

Slovenija ni sproščena in ne deluje na podlagi resnice in dejstev, je dejal profesor in nekdanji ustavni sodnik Tone Jerovšek. Dodal je, da so v politiki podtikanja dovoljena, vendar v pravu in regulaciji to ni možno. Kot pravnik se je namreč vprašal, ali se opozicija in sploh levica danes poslužuje poštene politične tekme, ali prispeva k sproščeni Sloveniji in ali kritiko utemeljuje na dejstvih in na resnici. Prepričan je, da pravna država stoji in pade na dejstvih in resnici. Predstavil je tri teze.

"Mediji ogrožajo pravno državo"

"Sedanja gonja opozicije zoper koalicijo in zlasti zoper vlado ne temelji na dejstvih. Dejstva so drugačna, trditve ne temeljijo na resnici. Pravna država je ogrožena, ker so mediji nenehno v službi poudarjanja očitnih neresnic in jo še generirajo z dnevnim vzdrževanjem, ki ima za cilj ustvarjanje psihoze in latentne napetosti v družbi," je dejal Jerovšek.
Tribune sta se poleg članov zbora udeležila tudi evropska poslanca Alojz Peterle in Borut Pahor.

Študenti opozarjajo na "sprostitev na silo"

Javno tribuno je spremljala akcija Avtonomne tribune študentov, s katero so želeli opozoriti na avtoritarne poteze vlade in članov Zbora za republiko, ki poskušajo na silo "sprostiti" študente, tako kot so se že pred njimi lotili predstavnikov drugih družbenih skupin. Nekaj deset študentk in študentov je v preddverju Cankarjevega doma uprizorilo javno vladno masiranje družbenih skupin.

Javne tribune so se med drugim udeležili številni ministri in poslanci. Povabljeni so bili tudi predsednik vlade Janez Janša ter sedanji in nekdanji predsednik republike, Janez Drnovšek in Milan Kučan. Kot je pojasnil Jambrek, sta se Janša in Kučan za svojo odsotnost opravičila, medtem ko se Drnovšek na povabilo ni odzval.

"Vlada potrebuje še en mandat"

Jambrek je na ponedeljkovi novinarski konferenci pred današnjo javno tribuno ocenil, da je Slovenija na četrtini ali pa na tretjini poti. Sedanja vlada tako potrebuje vsaj še en mandat, "da vsaj približno sanira 12 let nesproščenosti na 50 let podlage diktature," je dejal Jambrek.

Študentke in študenti, zbrani okoli Avtonomne tribune, se ob tem sprašujejo, ali bodo po Jambrekovem mnenju za dosego resnične "sproščenosti" v Sloveniji morali potrpeti še najmanj 50 let vladavine trenutne politične opcije, ki bo postopoma vodila v sproščeno diktaturo.

Avtonomna tribuna študentov: Raven sproščenosti drastično upadla

V odzivu na izjavo Ivana Štuheca na ponedeljkovi novinarski konferenci zbora, "da akademska sfera in visokošolski učitelji nimajo formalne pravice, da razpravljajo o predlogu zakona o visokem šolstvu na svojih ustanovah, ker jim je vrh univerze to brez posebnih utemeljitev prepovedal", pa je avtonomna tribuna študentov poudarila, da je ravno vlada tista, ki s predlogi zakonskih sprememb posega v avtonomijo univerz.

Avtonomna tribuna študentov še ugotavlja, "da je raven sproščenosti v zadnjih letih drastično upadla, ukrepi vlade in raznih zborov pa situacijo še dodatno zaostrujejo. Demontaža socialne države je očitna," so zapisali v sporočilu za javnost. (STA)


vir: http://novice.siol.net/default.aspx?site_id=1&page_id=2&article_id=12070612193431107&cid=100&pgn=1

Sporočilo za javnost : Z masiranjem za »sproščeno Slovenijo«

(Ljubljana, 12. junij 2007) Avtonomna tribuna študentov se bo udeležila današnje javne tribune Zbora za republiko z naslovom »Sproščena Slovenija leta 2007?«, ki bo potekala ob 19. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na njej bodo študentje opozorili na avtoritarne poteze Vlade RS in članov Zbora za republiko, ki poskušajo na silo »sprostiti« študente, tako kot so se že pred njimi lotili predstavnikov drugih družbenih skupin. V ta namen bodo študentke in študenti uprizorili javno vladno masiranje družbenih skupin, ki ga bodo izvedli v glavni avli Cankarjevega doma, če ji bodo predstavniki Zbora za republiko to preprečili, pa na ploščadi pred Cankarjevim domom.

Zboru za republiko predseduje dr. Peter Jambrek, ki je solastnik dveh privatnih visokošolskih zavodov in eden od piscev osnutka predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti. Dr. Jambrek je na včerajšnji novinarski konferenci ocenil, da je Slovenija glede sproščenosti šele na četrtini ali na tretjini poti, da bi »vsaj približno sanirali 12 let nesproščenosti na 50 let podlage diktature«. Študentke in študenti, zbrani okoli Avtonomne tribune se ob tem sprašujejo, ali bomo po Jambrekovem mnenju za dosego resnične »sproščenosti« v Sloveniji morali potrpeti še najmanj 50 let vladavine trenutne politične opcije, ki bo postopoma vodila v sproščeno diktaturo. To je sicer občutno več od obdobja, ki ga je vladavini Slovenske demokratske stranke (SDS) ob praznovanju njene 17. obletnice 17. februarja 2006 napovedal trenutni predsednik Vlade RS Janez Janša, opozarjajo študentje. Janša je na slavnostni akademiji SDS namreč napovedal, da bo vladavina SDS trajala »najmanj desetletje«.

Avtonomna tribuna se je odzvala tudi na trditve moralnega teologa dr. Ivana Štuheca, člana komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, Strateškega sveta za kulturo, znanost in izobrazbo pri predsedniku Vlade RS, Strokovnega sveta za zasebno šolstvo pri Ministrstvu za šolstvo in šport ter Sveta RTV Slovenija.

Študentke in študenti poudarjajo, da je ravno vlada tista, ki s predlogi zakonskih sprememb posega v avtonomijo univerz, čemur so se uprli predstavniki največjih univerz, Inženirske akademije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije ter sindikatov SVIZ, NSDUL in VIR, torej praktično celotna visokošolska skupnost in vsi partnerji na področju visokega šolstva. Predlog Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti je poleg tega tudi konceptualno zgrešen, pravno nedodelan in ustavno sporen. Če bi minister resno upošteval opozorila visokošolske skupnosti, bi sporni predlog umaknil in v sodelovanju s partnerji v visokem šolstvu začel pripravljati nov predlog zakonskih sprememb, dodajajo študentje. Študentje poudarjajo, da avtonomija leži ravno v demokratičnem in čim širšem razpravljanju o prihodnosti visokošolskega prostora, ki ga pisci osnutka zakona ter drugi pobudniki privatizacije nikakor niso upoštevali.

Avtonomna tribuna študentov je opozorila tudi na trenutne poskuse vlade, da bi »sprostila« visoko šolstvo in študente, kar je razvidno iz predlogov Zakona o štipendiranju in Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 (NPVŠ). Zakon o štipendiranju je Ministrstvo za delo, družino in socialne družine konceptualno spreminjalo, potem ko je bil že usklajen s Študentsko organizacijo Slovenije. Spremenjeni predlog radikalno posega na področje štipendiranja in bo privedel do razpada sistema Zoisovih štipendij na eni strani ter oteženega dostopa do republiških štipendij na drugi, kar bo kumulativno pomenilo samo še dodatno zmanjšanje števila štipendij, opozarjajo študentje. V predlogu resolucije NPVŠ pa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo med drugim napovedalo 7 do 10 univerz, omejevanje študentov pri izbiri študija, nadzor študentskih obveznosti, ukrepe za spodbujanje študentov k vpisovanju v programe naravoslovja, tehnike in zdravstva, omejevanje panoge študentskega dela ter spremembo prioritet pri gradnji študentskih domov.

Dejstvo je da je raven sproščenosti v zadnjih letih drastično upadla, ukrepi vlade in raznih zborov pa situacijo še dodatno zaostrujejo. Demontaža socialne države je očitna.

Tako se bo Avtonomna tribuna študentov med zasedanjem Zbora za republiko pridružila prizadevanjem njegovih članov, da bi dosegli bolj »sproščeno« Slovenijo. V ta namen bodo študentke in študenti uprizorili javno masiranje različnih družbenih skupin. V predstavi se bodo že »sproščeno zmasiranim« medijem, predstavnikom delavcev in policistom pridružili trenutno »sproščeno masirani« študentje, predstavniki univerz in predstavniki javnega zdravstva, katere bodo »sproščeno masirali« predstavniki Vlade RS in Zbora za republiko. Medtem pa bodo na nadaljnjo »sproščeno« obravnavo potrpežljivo čakali predstavniki družin in mladih. Avtonomna tribuna bo simbolno masiranje uprizorila v glavni avli Cankarjevega doma, če ji bodo predstavniki Zbora za republiko to preprečili, pa se bo dogodek odvil na ploščadi pred Cankarjevim domom.

VABLJENI!

nedelja, 10. junij 2007

Mladina: "Pomembna zmaga avtonomne tribune"

Šos (kljub drugačnim željam vlade) podprl avtonomno tribuno

Prejšnji teden je Študentska organizacija Slovenija pozvala vladni strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, naj tudi njih povabi na svojo seje, ki imela na dnevnem redu le obravnavanje osnutka predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti. "Seveda pa vas bomo z veseljem povabili na sejo Strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in znanost ob kakšni drugi priložnosti," jim je v odgovoru iz kabineta predsednika vlade odgovoril državni sekretar Aleksander Zorn in dodal, da na "strateškem svetu ne potekajo konkretna usklajevanja gradiv, ki so v izključni pristojnosti resornih ministrstev". Še bolj kot je problematično izključevanje študentov, pa je sporen Zornov poziv, da se ŠOS distancira od t. i. Avtonomne tribune, ki je pretekli zaznamovala s protestnimi sejami. "Tako pomemben partner, kot ste študenti, pa bi se morali zavedati, da je osnovni pogoj za medsebojno sodelovanje strpen in civiliziran dialog. Incident, ki ga je včeraj povzročila skupina študentov na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je daleč od tega - je govor ulice, ki ni primeren za razpravo ob tako pomembnih vprašanjih niti na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kaj šele za razprave, kakršne se godijo na Strateškem svetu za kulturo, izobraževanje in znanost. Upamo in pričakujemo, da se bo ŠOS distancirala od tovrstnega komuniciranja."

Pregovorno sicer pragmatična in kompromisarska Študentska organizacija se je tokrat odzvala z načelnim odgovorom v podporo študentski tribuni in zapisala, da je "v Sloveniji legitimno tudi družbeno kritično razmišljanje, ki se lahko izraža na več demokratičnih načinov. Samoiniciativno organiziranje študentov kaže le na to, da se tudi študentska populacija zaveda aktualnih družbeno političnih problemov in nanje opozarja.

Pri tem bi želeli izpostaviti, da je Študentska organizacija Slovenije organizacija vseh študentk in študentov in kot taka ne pristaja na ločevanje na 'dobre' in 'slabe' študente samo zaradi legitimnega izražanja kritičnih mnenj." Na odgovor ŠOS se je hitro odzvala tudi vlada, ki je nastopila s sprenevedanjem, saj njihov dopis ni pomenil pritiska na sicer avtonomne študentske organizacije, ampak so v njem le "obsodili nasilni dialog ulice, pozvali k umiritvi strasti in k nadaljnji vsebinski razpravi vseh partnerjev".


vir: http://www.mladina.si/tednik/200722/clanek/uvo-manipulator--sinisa_gacic/

Mladina: "Gre za osnutek zakona ali ne?"

Minister Zupan in premier Janša v očitnem navzkrižju

Osnutek Zakona o visokem šolstvu je v maju dvignil na noge rektorsko konferenco, raziskovalne inštitute, študentsko organizacijo, študente same in širšo javnost, kar je ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jureta Zupana vidno zbegalo. Ta ponedeljek, 28. maja, pa so vprašanja dveh opozicijskih poslancev premieru Janezu Janši in ministru v DZ razkrila, da obstaja zmeda v samem vrhu vlade, saj sta Janša in Zupan isti dan vsak zase ponujala diametralne razlage glede obstoja osnutka zakona in njegove priprave.

Poslanec skupine Zares, Pavel Gantar, je Janšo ob 15.30 med drugim vprašal: "Ali je res treba priti na dan z na hitro sklepanim zakonom, (...) ne da bi pred tem opravili obsežno javno razpravo v akademskih krogih, med študenti, gospodarstvom ..." Janša je protestiral, češ: "Kar se tiče Zakona o visokem šolstvu, gospod Gantar, tega zakona ni. Vlada ni obravnavala nobenega zakona o visokem šolstvu, noben vladni odbor ni obravnaval nobenega zakona o visokem šolstvu ..." Minister Zupan pa je tri ure pozneje poslancu LDS Ljubu Germiču, ki je zahteval pojasnila glede obstoja osnutka zakona, povedal: "Mislim, da smo zadovoljni, da smo našli skupni jezik, se pogovarjamo, jaz sem se pogovarjal z vsemi rektorji, z vsemi, mislim, da ni bilo prav nobenih težav, da ne bi tega dialoga naprej nadaljevali." Lepo, a zakaj potem ni tega osnutka na spletni strani vlade ali ministrstva; to ne bi bila zgolj lepa gesta, saj mora biti objavljen po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja? Janša je glede tega komentiral: "To, kar je minister poslal v mnenje dela strokovne javnosti, ni bil osnutek zakona, ni bil objavljen na spletnih straneh in tudi nobene normativne podlage za to ni bilo."

Čudno, kajti Zupan že ves mesec medijem govori prav o osnutku. STA je na primer 9. maja poročala: "Zupan je na novinarski konferenci poudaril, da je osnutek ustrezna podlaga za nadaljnje delo, saj vsebuje problemska vprašanja, o katerih se v znanstveni sferi že dolgo govori." Tudi SVIZ že ves čas govori o osnutku zakona, stvari so dostopne na spletu. Kje je torej problem? Se Zupan in Janša ne razumeta v terminologiji, nimata dovolj dobre medsebojne komunikacije ali pa je stvar preobčutljiva, da bi se okoli nje smela razviti širša debata?

vir: http://www.mladina.si/tednik/200722/clanek/uvo-manipulator--erik_valencic-2/