sreda, 23. november 2011

Študentski boj je naš boj: izjava Avtonomne tribune za zasedbo Filozofske fakultete


Avtonomna tribuna se pridružuje vsem, ki ugotavljajo, da na univerzi vladajo nevzdržne razmere tako na področju študija kot socialnega položaja visokošolskih delavcev in študentov. Zato se aktivno pridružujemo vsem dejavnostim, ki to ugotovitev jemljejo za izhodišče svoje prakse. Očitno je, da je institucija znanja povsem podlegla diktatu kapitala in oblasti, saj na vsakem koraku onemogoča svobodno, neodvisno in kritično delovanje. Zato je prišel čas, da študenti ponovno rečemo odločen ne komercializaciji visokega šolstva in ta trend enkrat za vselej ustavimo.

Boj traja že dolgo...


Zasedba fakultete ni prišla nenadoma, zato je vsako tovrstno sprenevedanje univerzitetnih mandarinov in njihovo pozivanje k dialogu do univerzitetnih delavcev in študentov naravnost ponižujoče. Morda njihov spomin seže le do grabežljivih potez grajenja lastnih karier, a naš spomin boja je daljši. Zato obudimo nekaj zadnjih epizod boja za avtonomijo kritične misli javnega in brezplačnega visokega šolstva.

Leta 2007 je predlog novele Zakona o visokem šolstvu aktiviral študentke in študente, ki so se zbrali okoli gibanja Avtonomna tribuna (za avtonomno univerzo). Predlog zakona je predvideval privatizacijo visokošolskih institucij, vpeljavo šolnin, komercializacijo znanja in omejitev akademske svobode. Takrat smo v jasni luči uvideli vse razsežnosti apetitov po vpeljavi anglosaškega modela visokega šolstva, ki temelji na privatizaciji znanja, pri nas pa ga poznamo pod imenom bolonjska reforma. Avtonomno organiziranim študentom in študentkam je z direktnimi akcijami, ki so uživale razvejano podporo javnosti, uspelo preprečiti sprejem zakona.

Oblastniki se seveda niso dali in so izumljali nove načine, kako si podrediti produkcijo znanja, visokošolski prostor zapreti ljudem, zato da bo na voljo eliti, ter iz prostora univerze izriniti kritično teorijo, ki kaže ogledalo spodleteli in z razrednim konfliktom vse bolj razklani družbi. A tudi študenti nismo popustili v boju za naše pravice. Leta 2009 se je pojavilo Plenumsko gibanje, ki je še enkrat znova prišlo do zaključkov, da univerze ne bomo prepustili plenjenju kapitala. Osredotočilo se je predvsem na problematiko bolonjske reforme, ki je bila tedaj že v polnem teku, in na študentsko delo. Zabeležili smo še eno zmago: reforma izkoriščevalskega dela je padla, ohranilo se je nekoliko manjše zlo, a bolonjske reforme (takrat) še nismo zlomili.

Ker so se razmere v visokem šolstvu le še poglabljale, je leta 2011 nastala nova iniciativa, ki je pod imenom Mi smo univerza združila številne formalne in neformalne skupine v boju za avtonomen, kvaliteten in brezplačno dostopen univerzitetni prostor. Celo leto smo se pogajali, pisali mnenja in igrali igro, ki so jo pod krinko dialoga vsiljevali oblastniki. Javno so nam kimali in nam dajali lažne obljube, pod mizo pa so vse naše predloge gladko povozili. Spremenilo se ni nič.


Čas je za nov korak


Vse te iniciative so le delček v mozaiku skupin, ki jih je potreba po preseganju obstoječega univerzitetnega prostora ustvarila v zadnjih petih letih. Vsaka posebej in vse skupaj so odpirale prostor za kritičen pogled in odkrivale možnosti za aktivno participacijo. Odpirali smo iste probleme in prihajali do enakih zaključkov. Vsa gibanja so bila podvržena represiji javnih in zasebnih organov pregona in institucionaliziranih političnih pritiskov. Vsa so v nekem trenutku preprečila tudi kakšno spremembo na slabše, a nobenemu ni uspelo ustaviti pohoda kapitalizma. Elite se bojijo odkrite in hitre izpeljave dobičkonosnega plana, saj se še kako dobro zavedajo posledic, ki bi, če bi igrali odkrito igro, privedle do neobvladljivega odpora. Imajo čas, moč in denar, da nas, kakor žabe, kuhajo počasi, a zanesljivo.

A medtem ko so nas potiskali v lonec vrelih reform, ki so v direktnem nasprotju z našimi interesi, smo si mi gradili tršo kožo. Kot smo si edini v uporu in solidarnosti, smo vse generacije študentov, ki smo se proti pritiskom kapitala borili v preteklosti, edine tudi v tem: vsak boj, ki s svojimi zahtevami ni šel do konca in zasedel fakultete, je izgubil pomemben moment. Časa za čakanje na pravi trenutek, ko se bodo vse subverzivne sile poklopile in bo nastopil čas, da v velikem poku zavzamemo klopi naših univerz, se ne bo zgodil v idealiziranem času prihodnosti. Lahko ga le ustvarimo. Tukaj, zdaj, skupaj. Zato napake čakanja ne bomo več ponovili. Tokrat gremo do konca. Tokrat bomo mi resnično postali univerza. Zasedli bomo hodnike in predavalnice ter prevzeli nadzor nad produkcijo znanja. Časa za omahovanje in preračunljivost ni več. Zdaj je čas za akcijo!


Točka preloma


Nastopil je trenutek, ko si moramo iz rok kapitala iztrgati čas, ki nam ga univerzitetni tehnokrati pod pretvezo študijskih, delovnih in drugih obveznosti ne dovolijo. Bolonjski proces produkcije znanja je potrebno zaustaviti, saj bomo le tako lahko skupaj razmišljali o prihodnosti, kakršne si želimo. Ne rabimo več v nedogled razpravljati o problemih, s katerimi se soočamo, saj jih poznamo do obisti. Sedaj je čas, da realiziramo vizije, ki so skozi vse te pogovore vzniknile. Zato predlagamo zaustavitev nemotenega izkoriščanja človeških virov na fakultetah. Predlagamo, da jih po principih direktne demokracije, avtonomije, nehierarhičnosti, anti-avtoritarnosti in samoorganizacije vrnemo študentom in profesorjem. Zasedimo fakultete, saj lahko le tako zaustavimo nemoteno reprodukcijo izkoriščevalskega sistema in si izborimo prostor za realizacijo naših kreativnih potencialov in idej, ki so jih gojile generacije pred nami. Ne pustimo se preslepiti zlonamerni retoriki univerzitetnih elit in njihovih mnenjskih lakajev! Blokada ni radikalna poteza, ampak naša neodtujljiva pravica. Kot imajo delavci pravico do stavke, je naša pravica, da zaustavimo proces produkcije znanja in ga organiziramo skladno z načeli direktne demokracije. Blokada zato ni skrajen ukrep, temveč edini preostali in logični korak v našem legitimnem in dolgotrajnem boju za boljši jutri!


Dovolj je!


Ne trpimo več sistema, ki v svojem enoumju ne dopušča kritike, obenem pa študente spreminja v apatične ovce, ki se v obilici nereflektiranega dela zanašajo na „copy-paste“ rešitve. Ne trpimo sistema, ki uvaja nadzor na vseh ravneh, ne trpimo kamer, potrjevanja prisotnosti na nemogočih predavanjih, žigosanja ur dela, zasebnih varnostnikov in intervencij policije. Ne trpimo bolonjskega sistema, ki na račun privatizacije in komercializacije prinaša manj predavanj, klesti temeljne predmete in nam hoče ob kopici izbirnih predmetov vcepiti fiktivne kompetence.

Ne trpimo niti številnih domačih nalog, ki onemogočajo resno delovanje na drugih področjih. Mi nočemo le študirati, ampak tudi živeti! Ustvarjati hočemo sistem, ki nas ne bo na vsakem koraku odtujeval, delovati želimo v skupnostih onkraj kapitalističnega načina produkcije, organizirati se hočemo na naših delovnih mestih in spodbujati decentralizirano mreženje avtonomnih sindikatov, kolektivov, gibanj in posameznikov. Ne trpimo okostenele institucije, ki pod pretvezo prilagajanja trgu jemlje avtonomijo profesorjem, jih preko negotovih pogojev dela neusmiljeno izkorišča, kompetentne in študentom zavezane pedagoge pa meče na stranski tir ter financira le programe, ki ustrezajo kapitalističnim elitam. Ne trpimo univerzitetnega javnega prostora, ki je podvržen komercializaciji in se s šolninami na čedalje več ravneh zapira. Ne trpimo, da je izobraževanje podvrženo profitni logiki, saj znanje ni blago, ampak mehanizem opolnomočenja!


...in sedaj: nova univerza


Zahtevamo brezplačno šolstvo za vse, kakovostni program in institucijo, ki bo temeljila na samoupravljanju študentov, profesorjev in ostalih zaposlenih po principih avtonomije, direktne demokracije, samoorganizacije in neheirarhičnosti. Zavedamo se, da trenutnemu sistemu zasedba fakultet ne bo pogodu, kakor mu nikoli ni pogodu solidarnost, čut za socialo in kritičnost. Vemo, da se bo nasilno zoperstavil našim poskusom demokratizacije in direktne participacije. Vemo pa tudi, da ne bomo popustili. Ta boj ni boj za privilegije. To je boj za naš obstoj!


ŠTUDIJ JE PRAVICA!

O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!

PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna,

hodniki Filozofske fakultete, 22. november 2011

torek, 17. november 2009

Protestno pismo zaradi izgredov prejšnji četrtek

Spoštovano vodstvo FDV,

spodaj navedene zaposlene in zaposleni na FDV najostreje protestiramo proti fizičnim izgredom in sramotnemu maltretiranju naših študentk in študentov, ki so ji jih privoščili varnostniki, policisti in neonacisti med posvetom vojaške organizacije na FDV zadnji četrtek, 12. novembra. Zavzemamo se za naslednje.

1. PROTI PRISOTNOSTI VOJSKE NA FDV. Vojaške uniforme nimajo kaj početi na akademski instituciji: kot se je izkazalo tudi v tem primeru, z vojsko ni možen noben dialog iz preprostega razloga, ker je to vojska, ki priznava le argument moči in ne moči argumentov. Civilisti - študentje - ki se niso strinjali s prisotnostjo vojske na akademski instituciji, so bili grobo fizično odstranjeni. O tem priča tale posnetek
http://www.youtube.com/user/protimilitarizaciji#p/a/u/2/ck_J0GDhMAw . Vojska naj ostane v vojašnicah, tam dela še najmanj škode, in tam naj si organizira takšne in podobne posvete in parade.

2. PROTI PRISOTNOSTI POLICIJE NA FDV. Oboroženi policaji nimajo kaj iskati na akademski instituciji: fakulteta mora biti prizorišče odprte in mirne diskusije študentov in znanstvenikov, ne pa pendrekov in orožja (
http://www.youtube.com/user/protimilitarizaciji#p/a/u/1/GszHTeWf4Ks ). Zahtevamo pojasnilo, kdo in zakaj jih je poklical na fakulteto, ter zakaj so kar počez popisovali naše študente - koga naj bi branili in pred kom, če naj bi bil posvet akademski in če so študentje pacifistično izražali svoja mnenja? Nihče od nas zaposlenih doslej ni videl policaja ne na naši fakulteti, ne na nobeni drugi akademski instituciji - obstaja nenapisano pravilo, da orožje ne sme čez prag univerze (zunaj zakonskih preiskovalnih pooblastil, ki pa v tem primeru nikakor niso bila izkazana). Policija naj raje lovi kriminalce in prekupčevalce z orožjem, kot pa maltretira naše študente.

3. PROTI PRISOTNOSTI NEONACIZMA NA FDV. Že pred leti, 2006 je bila na senatu FDV dana pobuda za spremljanje nestrpnosti zaradi zgodnjih znakov pojavljanja neonacistov in neonacističnih organizacij, ki pod lažnimi maskami domoljublja širijo nacistično propagando in novačijo za svoje nacistične organizacije, kot so Tu-je-si (
http://www.tu-je.si/ ), hervardi( http://www.hervardi.com/ ) in desničarski skinheadi. Obstajajo indici, da so med vodilnimi člani teh organizacij žal tudi naši študentje. Eden izmed njih, očitno med bolj fanatičnimi, je sprovociran nad organiziranjem mirnega protesta zoper posvet vojaške organizacije na FDV, na mailing listi študentskega časopisa Tribuna grozil z naslednjimi besedami (navajam spodaj, v poševnem tisku), ki so jih potem ekstremni desničarji tudi uresničili, saj so se fizično lotili protestnikov.


---------- Forwarded message ----------
From: Matej Fugina <matej.fugina@amis.net <
mailto:matej.fugina@amis.net> >
Date: 2009/11/11
Subject: Re: ŠTUDENTSKA AKCIJA - NATO OUT!! VABILO
To: casopistribuna@googlegroups.com <
mailto:casopistribuna@googlegroups.com>

Fantje in dekleta, glavo v roke! Obljubljam vam in tega se
nameravam(o) 100% držati: če bo kdorkoli sral po FDV-ju s svojimi
skvoterskimi "black-block" protiimperialističnimi izpadi, ga bomo fizično
odnesli ven. Dogodek bo organiziran na visokem nivoju, namenjen pa bo resni
diskusiji o prihodnosti evro-atlantskih integracij. Če se z njimi ne
strinjate, imate možnost se dogodka udeležiti in podati konstruktivno
kritiko, ki naj bo argumentirana. Lepljenje prečrtanih svastik,
"grafitiranje" stranišč ipd bo strogo sankcionirano. To ni metelkova.


Nosilce takih idej in žal tudi akcij - pred meseci so tako z nacističnimi znaki popisali enega izmed prostorov na FDV - je mogoče takoj prepoznati, saj se ponosno oblačijo v neonacistična oblačila in izkazujejo skrajno desničarske simbole. Zato pozivamo pedagoge in tudi vodstvo FDV, da s sredstvi, ki jih imamo na razpolago - torej z našim znanjem, odprto diskusijo in strpnostjo - stopimo po robu tem organiziranim posameznikom.

Skratka, dogajanja prejšnji četrtek niso v ponos naši fakulteti, ki je in mora ostati prizorišče kritične diskusije, svobode govora in avtonomije zoper katerokoli moč: vojaško, policijsko ali neonacistično. Kaj takega se ne sme nikoli več ponoviti.


Mitja Velikonja

Aleš Debeljak

Žiga Vodovnik

Andrej Lukšič

Gregor Petrič

Cirila Toplak

Franc Trček

Mirjana Ule

Sašo Slaček

Blaž Ilc

Mirt Komel

Vasja Lebarič

Tanja Rener

Peter Stanković

Aleš Črnič

Igor Vobič

Tanja Kamin

Andrej Kurnik

Luka Zevnik

Ksenija Šabec

Gregor Tomc

Andreja Vezovnik

Metka Mencin Čeplak

sobota, 14. november 2009

Povzetek dogajanj na FDV - 12.11.2009

Pismo podpore avtonomnim študentom in študentkam

Univerza je padla!
Srečanje »Novi izzivi svetovni varnosti. Celosten pristop in novi strateški koncept Nata«, do katerega je prišlo na Fakulteti za družbene vede 12.11.2009 je dokaz, da znanost (in s tem Univerza) ni več avtonomna. Namesto da bi Univerza (in fakultete v njej – sploh pa tiste, ki poučujejo socialne znanosti!) zavzela kritično stališče do (širših) družbenih dogodkov, jih z gostovanjem vulgarno ideoloških »institucij« celo podpira. To je znak resignacije, diskurza, ki se odraža v izjavah tipa: »spremenimo sitem od znotraj« ali natančneje: »popravimo kar je slabega v sistemu« (in ustvarimo »kapitalizem s prijaznim obrazom«).

Med tem ko so na Filozofski fakulteti študenti in študentke le dan poprej »zasedli« osrednjo avlo in hodnike, ter priredili plenum na katerem so razpravljali o »trenutnem stanju visokega šolstva« in širši študentski problematiki – je to morda prvi resni premik k temu, da se slovenski študenti in študentke pridružijo Francozom, Grkom, Avstrijcem, Severno Američanom itd.? –, dan po tem servilneži na FDV v svoje prostore prostovoljno (sic!) povabijo militaristično/teroristično »institucijo« in tako pod krinko akademske diskusije omogočajo in podpirajo najbolj izprijeno obliko humanizma: »humanistični militarizem«. Avtonomne študentke in študenti, ki so svoje nestrinjanje pokazali na ravni transparenta (ki je med drugim legitimna – sicer pa ne edina – oblika izkaza stališča in način artikulacije) pa so bili s silo odstranjeni iz prizorišča.

Dogodek pa je potrebno ubraniti pred tem, da se ga zreducira na raven (zgolj še enega) spektakla. Zato na tem mestu – kot izkaz podpore – predlagam drugačno branje dogodka: ker so bili/bile avtonomni študenti in študentke s silo odstranjeni iz prizorišča lahko to beremo kot »izkaz pozornosti« s strani kritiziranih. To me napotuje na misel, da taki protesti – kljub vsem »doksičnim« psevdokritikam – nosijo v sebi učinek, pa čeprav postopoma in ne z rezom. Ko se takih načinov mirnega izkaza nestrinjanja ne bo več upoštevalo, ko se torej ne bo nihče več odzval na njih, bo družbeno stanje popoln horror (takrat, bojim se, bodo tudi kritični izgubili vso kritičnost in z nasiljem izkazovali svoja mnenja). Zaenkrat živimo »le« na meji »horrorja« saj so očitkov, zmerjanj, represije (in nasilja) deležni tisti, ki so pripravljeni zavzeti kritično stališče (avtonomni subjekti), ne pa tisti, ki podpirajo hegemonijo (servilneži, katere bi odprto – t.j. kritično refleksivno – družbeno polje enostavno izločilo iz diskusije, a brez elementa nasilja). Sprevrženost konteksta v Sloveniji je abotna, saj se jo reproducira na vsakem koraku (tako je za Boruta Pahorja prihod mednarodne teroristke le »vljudnostni obisk«, za nekritične posameznike in posameznice pa je akt avtonomnih študentk in študentov »brezglavo« dejanje). Ponovno smo priče sprevrženosti, ki iz diskusije izloči kritično misleče posameznike, ki imajo pertinetno stališče, namesto da bi se »izločilo« tiste, ki zgolj reproducirajo »obče« mnenje (ki je produkt ideološkega konsenza).

Izkaz nestrinjanja avtonomnih študent in študentov zato podpiram in berem kot dogodek, ki nam govori: »Rešimo Univerzo!«.


Tomaž Gregorc (UP FHŠ), Izola 13.12.2009

petek, 13. november 2009

FDV ven iz FDV!


Novi izzivi svetovni varnosti. Celosten pristop in novi Strateški koncept Nata. To je bil naslov predavanja »eminentnih« strokovnjakov NATO pakta, 12.11.2009 na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani. Kaj za vraga so Jamiea Shea, Madeleine Albright in podporniki severnoatlantske teroristične organizacije počeli na FDV? Zakaj niso razpravljali sredi makovih polj v Afganistanu ali med begunci sredi Iraka, kar je rezultat njihovih dejanj? Vojni dobičkarji in podpihovalci vojn nam pridigajo o prihodnosti vojaško-vojnega pakta, ki pod pretvezo varnosti in svobode širi območje podvrženo hegemoniji kapitala. Madeleine Albright, bivša državna sekretarka ZDA, je podpirala embargo v Iraku, zaradi česar je umrlo preko pol milijona otrok, sodelovala pri bombardiranju ZRJ, etc. Vodstvo fakultete na čelu z obrambno ministrico Ljubico Jelušič, ki prihaja iz iste fakultete, je seveda zelo počaščeno, saj so bili v družbi najboljših »strokovnjakov«, ki so se »strokovno in uravnoteženo« predavali in diskutirali. Poleg tega to ni bilo prvič, saj so že v času kampanje za vstop v NATO pakt kvazi strokovnjaki gostovali na FDV in propagirali širitev pakta. Zgodovina se ponavlja. Ponavlja pa se tudi nasprotovanje, saj predavanja nikoli niso bila brez motenj študentov in študentk, ki se zavzemajo za de-militarizacijo univerze. V nekaj letih, ki so minila od prve študentske intervencije, pretežno glasbene oblike, se je stanje tako zaostrilo, da je FDV na pomoč poklicala policijo, da bi odstranila grožnjo, ki so jo predstavljali študentke in študenti z deljenjem brezplačne hrane in protestnim transparentom. Gospodarje vojn bodo motili vedno, ko bodo vstopili na fakultetna tla. Fakulteta je postala del represivnega sistema, ki ga visoko ceni, saj je samo-odpravila davno izborjeno pravico avtonomije, ki je univerzo ščitila pred posegom državne represije. Še več s ponosom gosti svetovne teroriste in njihove kolaboracioniste, ki svetovnemu prebivalstvu raje darujejo bombe, kot pa hrano. FDV se je s podpiranjem vojaških zvez in državne represije dokončno transformirala v Fakulteto za destruktivne vede.

Za avtonomijo univerze, proti represiji in destrukciji!


Po represiji, še cenzura

Objektivnost FDVja o včerajšnjem dogajanju: (Novica se nahaja na http://www.fdv.uni-lj.si/novice/po_novici.asp?l=2009&id=88)

Novi izzivi svetovni varnosti
(FDV, 13.11.2009)

Udeležence srečanja je uvodoma pozdravila in nagovorila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič. Sledila je razprava o novih izzivih svetovni varnosti, o potrebi po celostnem pristopu za soočanje z njimi in o Natovi vlogi v razvijajoči se svetovni varnostni arhitekturi, na kateri so poleg ministrice sodelovali direktor Natovega političnega načrtovanja dr. Jamie Shea, član Natove skupine strokovnjakov in italijanski veleposlanik Giancarlo Aragona, profesor na Univerzi Južne Danske prof. Sten Rynning in predsednik Evro-atlantskega sveta Slovenije dr. Anton Bebler. Razpravo je vodila Jerca Zajc s Televizije Slovenija, po njej pa je sledila še javna diskusija z vprašanji in mnenji udeležencev.

Izjava Zavezništva za Eksperimentalno SvobodoVčerajšnje dogodke na Fakulteti za družbene vede razumemo kot neizmerno pomembne. Fakulteta, ki je na sicer avtonomno posest Univerze povabila organe svetovne morilske sile kapitala NATA, se očitno ne zaveda svojih dejanj. Z organizacijo dogodka je kršila lasten statut, v trenutku panike pa še več drugih pomembnih členov. Dekan fakultete je na svoje študente poslal oboroženo policijo in se tako nasilno odzval na sicer povsem miroljuben protest študentov. Takšnih ekscesov ne bomo več tolerirali. Kot študenti FDV-ja se zavedamo, da se tovrstnih praks protestov učimo pri nekaterih predmetih na fakulteti in so nam podani kot popolnoma legitimni. Seveda se tudi zavedamo, da so nam podane tudi ostale “legitimne” bedarije iz ust egoističnih predavateljev, ki so vedno znova arogantni in dosežejo svoj resničen raison d’etre šele ob javnem priznanju, da ne vedo, o čem govorijo. Pomanjkanje moči v privatnem življenju pa izživljajo na svojih študentih.

Fakulteta svojo takozvano avtonomijo krši ob vsakem izvajanju bolonjske reforme, evropsko priznanega faliranega projekta. Študentom nam je v veliki meri ukraden čas, ki ga moramo zapravljati za pisanje povsem debilnih seminarskih nalog, ki nas ne učijo drugega kot že zdavnaj preperele dikcije, neke oblike pisanja, ki jo tako ali tako nihče ne jemlje resno. Mrtev čas nam je prodan v zameno za numerične ocene, nagrado servilnosti, ponižanosti in splošni odtujitvi od sicer pomembnih problematik. Najbolj odlikovana izmed vrlin na univerzi je pasivnost. Samoorganizacija je avtomatično sprejeta kot nevarnost, kar se je še posebno dokazalo včeraj.

Zavračamo očitno falirane reforme in v solidarnosti s skupinami študentov po Evropi, ki so že in še protestirajo proti bolonjski reformi, zahtevamo takojšno opuščanje prakticiranja omenjene reforme. Če nam časa za refleksijo, za osvobojeno delo in za kritičen premislek ne izročite, si ga bomo pač izborili sami.
Zahtevamo spoštovanje pravice do javnih plenumov na posesti fakultete. In sicer, da se plenumov ne prekinja, se jih dopušča vsak dan in lahko trajajo tudi celo noč.
Zahtevamo uporabo praznih prostorov na fakulteti kot avtonomnih prostorov za samoorganizacijo študentov, za vodenje lastnega programa, ki ni nujno prijavljen ali dokumentiran ali v sklopu univerze. Kakršne koli uspehe bomo seveda javno deklarirali.

Zavezništvo za eksperimentalno svobodo,
Ljubljana, 13. November 2009

Mediji o včerajšnjim dogajanjem na Fakulteti za Destruktivne Vede

radio študent

pop tv


rtvslo

dnevnik

vecer