torek, 7. oktober 2008

IZJAVA PODPORE ŠTUDENTOM IN ŠTUDENTKAM UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Na stavbi Armerije na Titovem trgu v Kopru je vzidana plošča, na kateri so vklesana imena padlih španskih borcev. Njihova imena nas opominjajo na boj za svobodo in dostojanstvo, ki so ga ljudje iz teh krajev bojevali v nekih drugih časih. Ta dediščina tudi nas danes spodbuja, da javno spregovorimo o zadevah, ki se tičejo vseh nas.

Univerza na Primorskem se je znašla v situaciji, ko je v iskanju lastnega preživetja prisiljena najboljšemu ponudniku prodati stavbi Armerija in Foresterija, ki sta danes sicer namenjeni študentom in študentkam ter njihovemu študiju. Pravijo nam, da na javno dražbo in s tem na trg dajejo zgolj prostore znanja, a mi vemo, da tisto, kar gre v tem primeru v resnici na trg, je znanje samo. Napovedana prodaja univerzitetnih stavb je še en dokaz, da danes univerze, prostori znanja, postajajo zgolj prostori potrošnje. Kjer gredo namreč prostori znanja v roke najboljšemu ponudniku, je jasno, da našega znanja ne čaka prav nič drugačna usoda. Namesto, da bi bila primarna funkcija univerze ustvarjanje novega znanja, ta vse bolj postaja zgolj oplajanje kapitala. Študentje so tako ponižani na raven potrošnikov vnaprej zapakiranega znanja, ki je oropano sleherne kritičnosti in uporabno zgolj za podreditev interesom kapitala. A znanje ni blago in prostori njegove produkcije ne predmet nepremičninskih špekulacij, temveč so garant naše svobode in dostojanstva.

Naprotujemo prodaji stavb Armerija in Foresterija zasebnemu kapitalu.
Nasprotujemo izgonu knjižnice in posebno opremljene predavalnice za študente geografije iz Foresterije.
Ostro nasprotujemo temu, da študentje izgubijo še tiste redke prostore za študijske in obštudijske dejavnosti, ki jih imajo sedaj.
Zahtevamo, da se v prostorih univerze nemudoma zagotovijo prostori za avtonomno delovanje študentov in študentk.
Izražamo globoko zaskrbljenost nad govoricami, da bodo prostori javnega izobraževanja prešli v last privatnih izobraževalnim ustanovam.

Upravniki univerze lahko prodajo same sebe, a naj bo jasno - naše znanje ni in ne bo na prodaj. Izrekamo našo solidarnost s študenti in študentkami Fakultete za humanistične študije. Podpiramo vas v boju zoper ublagovljenje znanja, katerega del ste. Kot je jasno, da znanje ni blago, mora biti jasno tudi to, da prostori znanja ne smejo postati last najboljšega ponudnika.

Boj za znanje je boj za svobodo. Je boj proti tistim, ki zatirajo našo kreativnost, naše delovanje in dostojanstvo. To je včerajšnji boj padlih borcev, katerih imena so vklesana v Armerijo, in to je boj vseh nas, ki danes kričimo svoj NE interesom kapitala in predstavnikom njemu podrejene politike.

Tistim, ki nas skušate oropati znanja in svobode pa sporočamo: danes nas je sto, ki vklikamo proti vam. Jutri nas bo pet tisoč. In vsi poznamo vaša imena in naslove. NO PASARAN!

PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna
Ljubljana, 7. oktober 2008

univerzaninaprodaj.blogspot.com