sreda, 30. maj 2007

ODPRTJE INFOTOČKE NA FF, 30.5.2007

Danes smo študentje Filozofske fakultete postavili infotočko v avli FF. Imamo dva panoja, na enega smo nalepili fotografije s protestov in shodov Avtonomne tribune, drugi pa je namenjen za tekoča obvestila o prihodnjih akcijah. Na mizah ponujamo veliko količino tekstov, dokumentov in novic v zvezi z delovanjem Avtonomne tribune, spornim osnutkom zakona in splošnim dogajanjem na polju politike visokega šolstva. Tekste smo razdelili v štiri rubrike: javne izjave in sklepe Avtonomne tribune, poročila AT o zasedanjih in akcijah, pisma podpore ter novice v medijih. Rezultat gre torej v smeri tiskanega arhiva AT. Tekste smo razmnožili, tako da lahko obiskovalci infotočke vzamejo kopije tekstov, ki jih zanimajo, s sabo.

Obisk je bil prvi dan presenetljivo dober, mnogi so pokazali zanimanje za Avtonomno tribuno. Opazili smo, da se največ vprašanj nanaša na to, kaj Avtonomna tribuna sploh je in kako se je vse skupaj začelo. Zato smo spisali strnjeno kroniko dogodkov v zvezi AT in jo pravtako objavili na infotočki.

INFOTOČKA NA FILOZOFSKI FAKULTETI


obratuje vsak dan od 10h - 14h v Avli FF

Ni komentarjev: