torek, 8. januar 2008

ZAHTEVA ZA AVTONOMNI JAVNI ŠTUDENTSKI PROSTOR NA FDV IN ZA FAKULTETO BREZ NADZORA

Spoštovani,

v sredo 5.12.2007 smo se študentje in študentke z namenom prakticiranja avtonomije univerze in pravice do svobodnega razmišljanja in izražanja zasedli nam edini še preostali prostor za javno razpravo - hodnik.

Menimo, da je bila zasedba nujna, saj na FDV-ju študentje nimamo niti enega neprofitnega prostora, kjer bi se lahko združevali. Očitno je, da fakultete sledijo smernicam vsesplošne privatizacije, kjer se javni prostori izgubljajo ustvarja pa se sfera privatnega. Študentje in študentke želimo razvijati drugačne prakse izobraževanja, za kar potrebujemo svoj avtonomni prostor. Trenutno se lahko zadržujemo zgolj v okoliških lokalih, knjižnici ali hodnikih. Zadrževanje v lokalih je pogojeno z nakupom njihovih uslug in atmosfera v njih onemogoča kvalitetne debate. Tudi v knjižnici so razmere neprimerne, v njih zahteva stroga tišina, saj so namenjene branju, ne pa delu, ki zajema medsebojno interakcijo. Kot smo, med drugim, že na lastni koži občutili, so hodniki na fakulteti daleč od tega, kar bi potrebovali in želeli za lastno učinkovito delovanje. Zaradi navedenega se najbrž strinjate, da noben od teh prostorov ni primeren za konstruktivno delovanje študentov in študentk.

Zato zahtevamo avtonomni prostor, ki smo ga nekoč v predavalnici 10 že vzpostavili in s pridom uporabljali. Tam smo začeli s programom, ki ga želimo nadaljevati. Omenjeni program zajema debate, srečanja, filmske projekcije, razstave, delavnice, okrogle mize, kulturne dogodke in predavanja. Predvsem pa je avtonomni prostor namenjen druženju študentov, interakciji idej in vzpodbujanju kritičnega mišljenja. Prostor bo upravljala skupščina vseh študentov in študentk, ki bodo imeli interes delovati v samem prostoru. Zahtevamo torej prostor na fakulteti, ki bi bil študentom namenjen v stalno in neprekinjeno uporabo in v katerem bi lahko nemoteno razvijali medsebojne odnose, tako med študenti kot tudi v interakciji s profesorji, ter drugačne principe izobraževanja.

Prav tako se nam zdi problematično in zaskrbljujoče, da imamo na fakulteti poleg arhitekturne zasnove, ki omogoča popoln nadzor nad ljudmi znotraj fakultete, v predavalnicah in na hodnikih tudi nešteto kamer. Kamere so oblika nedovoljene prakse, ki posega v učni prostor in je ne opravičuje morebitna kraja opreme ali prozoren izgovor varnosti. Ostro protestiramo proti takšnemu načinu gospostva in nadzora nad delovanjem študentov in zaposlenih na fakulteti. Arhitektura panoptikona uvaja še en nivo discipliniranja fakultetnega življenja, saj prozorne stene prinašajo nelagodje, konfiguracija sedežev pa onemogoča nove tehnike izobraževanja, saj simbolično in konkretno preprečuje enakovredno izmenjavo mnenj med profesorji in študenti. Tako že sama stavbena zasnova uvaja hierarhične odnose in izriva kritično misel iz predavalnic, in univerze kot take. Zato zahtevamo takojšen umik kamer iz celotnega fakultetnega zemljišča, spremembo konfiguracij sedežev v učilnicah ter zastranitev transparentnih sten v predavalnicah.

Ker smo prepričani, da se zavedate teh problemov, pričakujemo pozitiven odgovor na naše zahteve. Pripravljeni smo skupaj ukrepati pri razrešitvi nevzdržne situacije. Naprošamo vas, da nam v enem tednu odgovorite na naš elektronski naslov, saj nam bo to omogočilo, da čim prej uredimo situacijo tako, da bomo spet postali enotna skupnost zaposlenih in študentov pod skupno streho brez nadzora in kamer.

Pozdrav,

Avtonomna Tribuna

avtonomnatribuna@gmail.com

ŠTUDIJ JE PRAVICA!

O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!

PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Ljubljana, 17.12.2007