četrtek, 22. maj 2008

Srečanje zaintereseiranih za sejem

Vljudno vabljeni vsi zainteresirani na petkovo srečanje (23.5.) na metelkovi v infoshopu ob 20.00,
kjer bomo dorekli stvari glede "sejma".

Obeta se nam vrh ZDA-EU, kjer bo peščica šefov odločala o usodi sveta, seveda v svojo korist.
Osnovna ideja je ljudem prikazati alternative obstoječega sistema/družbe/načina življenja in jim predstaviti drugačno, družbi in okolju bolj prijazno pot.

V ta namen bi imeli različne stojnice z materialom (militarizacija, priseljenci, ekologija,...) kakor tudi dejavnosti (food not bombs, eko hrana, recikliranje, free shop...), poulične akcije (ulični teater, video aktivizem,...) in diskusije na že prej omenjene teme.

Zato dobrodošli vsi, ki bi imeli željo kaj pokazati ali pomagati.

Izjava Avtonomne tribune ob vrhu EU-ZDA

V začetku junija 2008 bo v Sloveniji, kot predsedujoči članici Evropske Unije, potekalo srečanje vrha EU in ZDA. Vladajoče elite dveh najmočnejših globalnih sil bodo za zaprtimi vrati sprejemali odločitve, ki se tičejo vseh nas in bodo močno vplivale na našo prihodnost. Sodelujoči na tovrstnih srečanjih zastopajo zgolj interese moči in kapitala, ne pa tudi interesov ljudi, ki naj bi jih predstavljali. EU in ZDA sta ekonomski velesili, katerih interesi povzročajo družbene konflikte na tujem in doma, na viden in na bolj prikrit način.

Proces osiromašenja večine na račun bogatenja neznatne manjšine se, poleg ostalega sveta, pospešeno odvija tudi v EU in ZDA. Tudi slovenske elite se pokoravajo neoliberalni doktrini in podrejajo vse družbene sfere logiki trga in kapitala. Uničujejo javni prostor ter privatizirajo javne dobrine, ki postajajo ljudem vse manj dostopne. Krčenje socialnih pravic, omejevanje dostopnosti izobraževanja in zdravstvenih storitev zaostruje pogoje življenja in tako ruši dostojanstvo človeka.

Prav tako kot imajo oblastniki potrebo, da se zaradi vse večjih družbenih konfliktov z ograjami in množico oboroženih policistov ogradijo od ljudi, ima tudi celoten sistem zaradi interesov kapitala potrebo po ohranjanju in širjenju obstoječih razmer. Z vzpostavljanjem vedno večjega nadzora - preko neštetih kamer, povečane policijske prisotnosti, zaostrovanjem kazenskih zakonikov in gradnje schengenskih zidov - nas skušajo disciplinirati, teptajo naše svoboščine in tako ustvarjajo pogoje, ki omogočajo nadaljnje izkoriščanje ljudi in planeta. Velikokrat pa tudi takšni nasilni ukrepi niso dovolj, zato kapitalski interesi ustvarjajo vojne.

Pod pretvezo širjenja demokracije in branjenja človekovih pravic, vladajoči po svetu ustvarjajo vojaške konflikte, ki služijo širjenju trgov ter povečevanju bogastva korporacij in lastnikov kapitala. V taka nesmiselna vojaška udejstvovanja je že dlje časa vključena tudi Slovenija, ki ima – takoj za ZDA – na tujem največje število vojakov na prebivalca. Še več, intenzivno vlaga v širjenje vojaške infrastrukture, kot je izgradnja letalske baze NATO pakta v Cerkljah, ki bo v prihodnosti služila kot vojni servis. Medtem ko se preveč denarja namenja za obrambni proračun, ga drastično primanjkuje za osnovno zdravstveno oskrbo, različne vzgojne in izobraževalne institucije...

Menimo, da je potrebno opoziriti na resnične namene oblastnikov, protestirati proti taki izključojoči politiki in načinu odločanja. Zato se organiziramo ter odpiramo prostor drugačnega dojemanja globalne situacije. Podpiramo obstoječa razmišljanja in delovanja v tej smeri ter spodbujamo k nastanku novih. Svoje nestrinjanje bomo izrazili ob srečanju vrha EU – ZDA, ki bo 9. in 10. junija potekalo v Sloveniji, in pozivamo vse skupine, organizacije, posameznike ter posameznice, da se nam pridružijo in prispevajo k ustvarjanju alternativ obstoječim razmeram. Zgradimo svet brez izkoriščanja, izključevanja in vojne, ki bo temeljil na dostojanstvu vseh, pravičnosti, solidarnosti in resnični demokraciji!

Avtonomna tribuna

Ljubljana, 13. maj 2008