sreda, 30. maj 2007

Sporočilo za javnost - Študentje bodo v sredo zasedli Fakulteto za socialno delo

(Ljubljana, 30. maj 2007) Danes ob 11.30. uri se bodo študentke in študentje v okviru Avtonomne tribune zbrali na Fakulteti za socialno delo in razpravljali o študijski problematiki na njihovi fakulteti, o problematiki visokega šolstva v Sloveniji in o širših družbenih problemih. Študentke in študentje FSD (Fakulteta za socialno delo) se bodo tako pridružili kolegom iz Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede, ki so omenjeni instituciji zasedli pretekli teden. Avtonomna tribuna je osnutek Zakona o visokem šolstvu in razvojno-raziskovalni dejavnosti (ZVŠRRD) v celoti zavrnila, ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jureta Zupana pa pozvala, naj umakne sporni predlog, ki med drugim ogroža avtonomijo univerze in uvaja tržno logiko v visoko šolstvo.

Zbrani v okviru neformalne Avtonomne tribune za avtonomijo univerze so z javnimi akcijami, ki opozarjajo na nesprejemljivost podrejanja visokega šolstva tržnim zakonitostim in krčenja avtonomije univerze, uspeli razbiti apatijo med študentkami in študenti. Nehierarhična in samoorganizirana skupina je do sedaj uspela zbrati podporo večih društev, skupin, formalnih združenj in študentskih organizacij, podprli pa so jo tudi tuji študentje na izmenjavi. Študentke in študentje so ob prvi zasedbi Filozofske fakultete, 21. maja 2007, sprejeli Izjavo Avtonomne tribune za avtonomijo univerze. V njej so zahtevali, da vsako nadaljnje zakonsko urejanje visokošolskega področja spoštuje avtonomijo univerze, brezplačen in splošno dostopen študij ter znanje, ki ne sme biti predmet privatizacije in profitne logike. V četrtek, 24.5.2007, so pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi ulici uprizorili ulični teater, s katerim so opozorili, da zakonsko urejanje poteka brez vsakršnega sodelovanja študentov.

Dodatne informacije:

Tilen: 031 346 743

Mitja: 041/492-026

Ni komentarjev: