četrtek, 6. november 2008

UNIVERZE NE DAMO, ŠTUDIJ JE ZA VSE!!!

Izjava Avtonomne tribune ob Mednarodnem dnevu akcije proti komercializaciji izobrazbe

Študentke in študenti, združeni v Avtonomno tribuno, naš boj proti nameram vlade, da za študij uvede šolnine, privatizira univerzo in si jo v vseh pogledih podredi, že dolgo razumemo kot del globalnega boja proti privatizaciji javne sfere. Zato se tudi danes pridružujemo našim tovarišicam in tovarišem po vsem svetu, ki pravijo Dovolj! izkoriščanju, privatizaciji, komercializaciji in uničevanju avtonomije univerze.

Študij mora biti dostopen vsem, tudi tistim z najnižjimi dohodki. Vlade po vsem svetu pa pod bolonjskimi pretvezami o odprtosti študijskega prostora in prilagajanju delovne sile gospodarskim potrebam načrtujejo reforme, ki ne vodijo v družbo znanja, temveč v družbo, kjer je znanje privilegij bogatih. Mi se profitu kapitala ne podrejamo in nočemo vsrkavati aplikativnega znanja, ki nas usposablja zgolj za nadaljnje izkoriščanje in pokornost. Za nas je situacija jasna: univerza ni podjetje in znanje ni blago. Brez znanja, ki je producirano svobodno in avtonomno, ni svobode. Jasno nam je, zakaj oblastem in kapitalu to ne diši. Oni namreč potrebujejo pridnega državljana, ki po svetu hodi s plašnicami neukosti in oborožen s plitvimi propagandnimi floskulami. Naše znanje ni in ne bo podrejeno zakonitostim prostega trga. Znanje mora odgovarjati interesom študentov, profesorjev in celotne družbe, ne pa kapitalu in njegovim političnim vazalom.

Pohlep za profitom je viden tudi v nebrzdanih poskusih privatizacije javnega zdravstva, transporta, komunikacij itn. Neoliberalni kapitalizem napada vse sfere družbenega življenja, jih podreja logiki trga ter s tem prilagaja interesom kapitala. Priča smo procesu privatizacije, ki demontira socialno državo in uničuje javni sektor, javne dobrine pa pogojuje s kupno močjo. Dostop do javnih dobrin bo v bodoče odvisen zgolj od materialnega stanja posameznika, kar bo razlike med bogatimi in revnimi še zaostrilo, družbena protislovja pa bodo postala še bolj očitna.

V zadnjih tednih tudi najbolj gorečim vernikom kapitala postaja jasno, da je neoliberalizem propadel projekt. Sedaj klečeplazijo pred državo in prosijo za posojila, da rešijo svoje ozke korporativne interese, pri čemer bodo delavke in delavce še naprej gnali na in čez rob revščine. Mi smo njihovo igro že zdavnaj spregledali in zato nasprotujemo tako posegom države, kot tudi posegom kapitala, ki vse bolj očitno kažeta, da delujeta z roko v roki, v vse sfere javnega in skupnega. Kapitalizem ustvarja družbeno neenakost in vzpodbuja družbeno razslojevanje. Med ljudi seje bedo in negotovost. V takih razmerah se vzpostavljajo strah ter nove oblike revščine.


S povezovanjem in solidarnostjo z drugimi skupnostmi v uporu po vsem svetu študentke in študenti Avtonomne tribune preko našega boja že danes definiramo drugačne odnose, razmišljamo o spremembah in s tem gradimo alternative. Prav tako pa se vseskozi zavedamo, da bo resnično osvoboditev prineslo šele dokončno uničenje kapitalističnega načina produkcije in postavitev novih temeljev, ki bodo rezultat skupnih naporov bojujočih se subjektov.

ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna
Ljubljana
5. november 2008

torek, 14. oktober 2008

IZJAVA AVTONOMNE TRIBUNE O PRODAJI PROSTOROV UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Naše primorske kolegice in kolegi se danes borijo za svoje študijske prostore. Njihov boj za konkreten prostor v stavbah Foresterija in Armerija razumemo kot del splošne in temeljne borbe za znanje v pogojih neoliberalnega kapitalizma. V času, ko privatni kapital za nekatere postaja legitimni upravljalec znanja, privatne univerze pa s tem priviligirane izobraževalne institucije, je takšno razumevanje nujno ozadje, na katerem gradimo naše delovanje.

Nedavno je oblast lansirala predlog novega zakona o visokem šolstvu, ki bi razbil univerzo na posamezne, nepovezane dele in jih s tem vrgel v spone privatizacijskih procesov. Takrat nam je uspelo ta naskok začasno ustaviti, minister Zupan kot glavni promotor neoliberalnih sprememb na področju visokega šolstva pa je poniknil v lokalnih političnih meandrih. A njegov projekt še vedno živi. O tem pričajo dogajanja v zvezi z akreditacijo Nove univerze, o tem priča fundamentalno sovraštvo do humanistike, katerega zadnja manifestacija je dražba, ki se v kratkem obeta primorski univerzi.

Za nas je situacija jasna: univerza ni podjetje in znanje ni blago. Brez znanja, ki je producirano svobodno in avtonomno, ni svobode. Jasno nam je, zakaj oblastem in kapitalu to ne diši. Oni namreč potrebujejo pridnega državljana, ki po svetu hodi s plašnicami neukosti in oborožen s plitvimi propagandnimi floskulami. Naše znanje ni in ne bo podrejeno zakonitostim prostega trga, katerega stranpoti v zadnjih tednih sicer tako spektakularno polnijo naslovnice svetovnih medijev. Namesto da bi tudi univerze ustvarjale avtonomne prostore, kjer bi se lahko oblikovale alternativne rešitve za zablode neoliberalnega kapitala, se z javnim denarjem rešuje luksuz njegovih upravljalcev. Za nas je to nesprejemljivo! Znanje mora odgovarjati interesom študentov, profesorjev in celotne družbe, ne pa kapitalu in njegovim političnim vazalom.

Vseskozi smo na preži in opazujemo poteze aktualne in prihajajoče oblasti. Naj se ne skrivajo za medsebojnim plehkim obtoževanjem in naj se jasno izjasnijo, kakšno znanje in kakšen študij si želijo. Pri tem naj ne pričakujejo, da nas bodo prepričale bedne floskule o fleksibilnosti in prilagajanju trgu. Danes pravite, da zgolj prodajate univerzitetne prostore, a v resnici prostore univerze spreminjate v prodajalne. A vedite: univerza je naša, nanje je naše. Ne pustimo si ju vzeti.

ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!


Avtonomna tribuna
Ljubljana, 14.10.2008

Kontakt: avtonomnatribuna(at)gmail.com
Blog: avtonomnatribuna.blogspot.com
Podpiramo tudi: http://univerzaninaprodaj.blogspot.com, http://alternativa-obstaja.blogspot.com/

torek, 7. oktober 2008

IZJAVA PODPORE ŠTUDENTOM IN ŠTUDENTKAM UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Na stavbi Armerije na Titovem trgu v Kopru je vzidana plošča, na kateri so vklesana imena padlih španskih borcev. Njihova imena nas opominjajo na boj za svobodo in dostojanstvo, ki so ga ljudje iz teh krajev bojevali v nekih drugih časih. Ta dediščina tudi nas danes spodbuja, da javno spregovorimo o zadevah, ki se tičejo vseh nas.

Univerza na Primorskem se je znašla v situaciji, ko je v iskanju lastnega preživetja prisiljena najboljšemu ponudniku prodati stavbi Armerija in Foresterija, ki sta danes sicer namenjeni študentom in študentkam ter njihovemu študiju. Pravijo nam, da na javno dražbo in s tem na trg dajejo zgolj prostore znanja, a mi vemo, da tisto, kar gre v tem primeru v resnici na trg, je znanje samo. Napovedana prodaja univerzitetnih stavb je še en dokaz, da danes univerze, prostori znanja, postajajo zgolj prostori potrošnje. Kjer gredo namreč prostori znanja v roke najboljšemu ponudniku, je jasno, da našega znanja ne čaka prav nič drugačna usoda. Namesto, da bi bila primarna funkcija univerze ustvarjanje novega znanja, ta vse bolj postaja zgolj oplajanje kapitala. Študentje so tako ponižani na raven potrošnikov vnaprej zapakiranega znanja, ki je oropano sleherne kritičnosti in uporabno zgolj za podreditev interesom kapitala. A znanje ni blago in prostori njegove produkcije ne predmet nepremičninskih špekulacij, temveč so garant naše svobode in dostojanstva.

Naprotujemo prodaji stavb Armerija in Foresterija zasebnemu kapitalu.
Nasprotujemo izgonu knjižnice in posebno opremljene predavalnice za študente geografije iz Foresterije.
Ostro nasprotujemo temu, da študentje izgubijo še tiste redke prostore za študijske in obštudijske dejavnosti, ki jih imajo sedaj.
Zahtevamo, da se v prostorih univerze nemudoma zagotovijo prostori za avtonomno delovanje študentov in študentk.
Izražamo globoko zaskrbljenost nad govoricami, da bodo prostori javnega izobraževanja prešli v last privatnih izobraževalnim ustanovam.

Upravniki univerze lahko prodajo same sebe, a naj bo jasno - naše znanje ni in ne bo na prodaj. Izrekamo našo solidarnost s študenti in študentkami Fakultete za humanistične študije. Podpiramo vas v boju zoper ublagovljenje znanja, katerega del ste. Kot je jasno, da znanje ni blago, mora biti jasno tudi to, da prostori znanja ne smejo postati last najboljšega ponudnika.

Boj za znanje je boj za svobodo. Je boj proti tistim, ki zatirajo našo kreativnost, naše delovanje in dostojanstvo. To je včerajšnji boj padlih borcev, katerih imena so vklesana v Armerijo, in to je boj vseh nas, ki danes kričimo svoj NE interesom kapitala in predstavnikom njemu podrejene politike.

Tistim, ki nas skušate oropati znanja in svobode pa sporočamo: danes nas je sto, ki vklikamo proti vam. Jutri nas bo pet tisoč. In vsi poznamo vaša imena in naslove. NO PASARAN!

PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna
Ljubljana, 7. oktober 2008

univerzaninaprodaj.blogspot.com

četrtek, 22. maj 2008

Srečanje zaintereseiranih za sejem

Vljudno vabljeni vsi zainteresirani na petkovo srečanje (23.5.) na metelkovi v infoshopu ob 20.00,
kjer bomo dorekli stvari glede "sejma".

Obeta se nam vrh ZDA-EU, kjer bo peščica šefov odločala o usodi sveta, seveda v svojo korist.
Osnovna ideja je ljudem prikazati alternative obstoječega sistema/družbe/načina življenja in jim predstaviti drugačno, družbi in okolju bolj prijazno pot.

V ta namen bi imeli različne stojnice z materialom (militarizacija, priseljenci, ekologija,...) kakor tudi dejavnosti (food not bombs, eko hrana, recikliranje, free shop...), poulične akcije (ulični teater, video aktivizem,...) in diskusije na že prej omenjene teme.

Zato dobrodošli vsi, ki bi imeli željo kaj pokazati ali pomagati.

Izjava Avtonomne tribune ob vrhu EU-ZDA

V začetku junija 2008 bo v Sloveniji, kot predsedujoči članici Evropske Unije, potekalo srečanje vrha EU in ZDA. Vladajoče elite dveh najmočnejših globalnih sil bodo za zaprtimi vrati sprejemali odločitve, ki se tičejo vseh nas in bodo močno vplivale na našo prihodnost. Sodelujoči na tovrstnih srečanjih zastopajo zgolj interese moči in kapitala, ne pa tudi interesov ljudi, ki naj bi jih predstavljali. EU in ZDA sta ekonomski velesili, katerih interesi povzročajo družbene konflikte na tujem in doma, na viden in na bolj prikrit način.

Proces osiromašenja večine na račun bogatenja neznatne manjšine se, poleg ostalega sveta, pospešeno odvija tudi v EU in ZDA. Tudi slovenske elite se pokoravajo neoliberalni doktrini in podrejajo vse družbene sfere logiki trga in kapitala. Uničujejo javni prostor ter privatizirajo javne dobrine, ki postajajo ljudem vse manj dostopne. Krčenje socialnih pravic, omejevanje dostopnosti izobraževanja in zdravstvenih storitev zaostruje pogoje življenja in tako ruši dostojanstvo človeka.

Prav tako kot imajo oblastniki potrebo, da se zaradi vse večjih družbenih konfliktov z ograjami in množico oboroženih policistov ogradijo od ljudi, ima tudi celoten sistem zaradi interesov kapitala potrebo po ohranjanju in širjenju obstoječih razmer. Z vzpostavljanjem vedno večjega nadzora - preko neštetih kamer, povečane policijske prisotnosti, zaostrovanjem kazenskih zakonikov in gradnje schengenskih zidov - nas skušajo disciplinirati, teptajo naše svoboščine in tako ustvarjajo pogoje, ki omogočajo nadaljnje izkoriščanje ljudi in planeta. Velikokrat pa tudi takšni nasilni ukrepi niso dovolj, zato kapitalski interesi ustvarjajo vojne.

Pod pretvezo širjenja demokracije in branjenja človekovih pravic, vladajoči po svetu ustvarjajo vojaške konflikte, ki služijo širjenju trgov ter povečevanju bogastva korporacij in lastnikov kapitala. V taka nesmiselna vojaška udejstvovanja je že dlje časa vključena tudi Slovenija, ki ima – takoj za ZDA – na tujem največje število vojakov na prebivalca. Še več, intenzivno vlaga v širjenje vojaške infrastrukture, kot je izgradnja letalske baze NATO pakta v Cerkljah, ki bo v prihodnosti služila kot vojni servis. Medtem ko se preveč denarja namenja za obrambni proračun, ga drastično primanjkuje za osnovno zdravstveno oskrbo, različne vzgojne in izobraževalne institucije...

Menimo, da je potrebno opoziriti na resnične namene oblastnikov, protestirati proti taki izključojoči politiki in načinu odločanja. Zato se organiziramo ter odpiramo prostor drugačnega dojemanja globalne situacije. Podpiramo obstoječa razmišljanja in delovanja v tej smeri ter spodbujamo k nastanku novih. Svoje nestrinjanje bomo izrazili ob srečanju vrha EU – ZDA, ki bo 9. in 10. junija potekalo v Sloveniji, in pozivamo vse skupine, organizacije, posameznike ter posameznice, da se nam pridružijo in prispevajo k ustvarjanju alternativ obstoječim razmeram. Zgradimo svet brez izkoriščanja, izključevanja in vojne, ki bo temeljil na dostojanstvu vseh, pravičnosti, solidarnosti in resnični demokraciji!

Avtonomna tribuna

Ljubljana, 13. maj 2008

torek, 8. januar 2008

ZAHTEVA ZA AVTONOMNI JAVNI ŠTUDENTSKI PROSTOR NA FDV IN ZA FAKULTETO BREZ NADZORA

Spoštovani,

v sredo 5.12.2007 smo se študentje in študentke z namenom prakticiranja avtonomije univerze in pravice do svobodnega razmišljanja in izražanja zasedli nam edini še preostali prostor za javno razpravo - hodnik.

Menimo, da je bila zasedba nujna, saj na FDV-ju študentje nimamo niti enega neprofitnega prostora, kjer bi se lahko združevali. Očitno je, da fakultete sledijo smernicam vsesplošne privatizacije, kjer se javni prostori izgubljajo ustvarja pa se sfera privatnega. Študentje in študentke želimo razvijati drugačne prakse izobraževanja, za kar potrebujemo svoj avtonomni prostor. Trenutno se lahko zadržujemo zgolj v okoliških lokalih, knjižnici ali hodnikih. Zadrževanje v lokalih je pogojeno z nakupom njihovih uslug in atmosfera v njih onemogoča kvalitetne debate. Tudi v knjižnici so razmere neprimerne, v njih zahteva stroga tišina, saj so namenjene branju, ne pa delu, ki zajema medsebojno interakcijo. Kot smo, med drugim, že na lastni koži občutili, so hodniki na fakulteti daleč od tega, kar bi potrebovali in želeli za lastno učinkovito delovanje. Zaradi navedenega se najbrž strinjate, da noben od teh prostorov ni primeren za konstruktivno delovanje študentov in študentk.

Zato zahtevamo avtonomni prostor, ki smo ga nekoč v predavalnici 10 že vzpostavili in s pridom uporabljali. Tam smo začeli s programom, ki ga želimo nadaljevati. Omenjeni program zajema debate, srečanja, filmske projekcije, razstave, delavnice, okrogle mize, kulturne dogodke in predavanja. Predvsem pa je avtonomni prostor namenjen druženju študentov, interakciji idej in vzpodbujanju kritičnega mišljenja. Prostor bo upravljala skupščina vseh študentov in študentk, ki bodo imeli interes delovati v samem prostoru. Zahtevamo torej prostor na fakulteti, ki bi bil študentom namenjen v stalno in neprekinjeno uporabo in v katerem bi lahko nemoteno razvijali medsebojne odnose, tako med študenti kot tudi v interakciji s profesorji, ter drugačne principe izobraževanja.

Prav tako se nam zdi problematično in zaskrbljujoče, da imamo na fakulteti poleg arhitekturne zasnove, ki omogoča popoln nadzor nad ljudmi znotraj fakultete, v predavalnicah in na hodnikih tudi nešteto kamer. Kamere so oblika nedovoljene prakse, ki posega v učni prostor in je ne opravičuje morebitna kraja opreme ali prozoren izgovor varnosti. Ostro protestiramo proti takšnemu načinu gospostva in nadzora nad delovanjem študentov in zaposlenih na fakulteti. Arhitektura panoptikona uvaja še en nivo discipliniranja fakultetnega življenja, saj prozorne stene prinašajo nelagodje, konfiguracija sedežev pa onemogoča nove tehnike izobraževanja, saj simbolično in konkretno preprečuje enakovredno izmenjavo mnenj med profesorji in študenti. Tako že sama stavbena zasnova uvaja hierarhične odnose in izriva kritično misel iz predavalnic, in univerze kot take. Zato zahtevamo takojšen umik kamer iz celotnega fakultetnega zemljišča, spremembo konfiguracij sedežev v učilnicah ter zastranitev transparentnih sten v predavalnicah.

Ker smo prepričani, da se zavedate teh problemov, pričakujemo pozitiven odgovor na naše zahteve. Pripravljeni smo skupaj ukrepati pri razrešitvi nevzdržne situacije. Naprošamo vas, da nam v enem tednu odgovorite na naš elektronski naslov, saj nam bo to omogočilo, da čim prej uredimo situacijo tako, da bomo spet postali enotna skupnost zaposlenih in študentov pod skupno streho brez nadzora in kamer.

Pozdrav,

Avtonomna Tribuna

avtonomnatribuna@gmail.com

ŠTUDIJ JE PRAVICA!

O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!

PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Ljubljana, 17.12.2007