torek, 29. maj 2007

Zahteva za umik Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti

Avtonomna tribuna študentk in študentov od Vlade Republike Slovenije zahteva, da nemudoma javno zagotovi, da je osnutek predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti (ZVŠRRD) v celoti umaknjen. Dejstvo, da je bil osnutek v vmesnem času zaradi ostre opozicije prekvalificiran v „interno delovno gradivo,“ je pri tem za nas povsem nepomembno.


V skladu s podpisano deklaracijo Rektorske konference RS in visokošolskih ter raziskovalnih partnerjev v visokem šolstvu v petek, dne 25. maja 2007, zahtevamo od Vlade Republike Slovenije in ministra Zupana, da mora vsako nadaljnje zakonsko urejanje področja visokega šolstva potekati na povsem novih izhodiščih. Že od samega začetka naj delavke in delavci na univerzah ter študentke in študentje aktivno sodelujejo pri pripravi tako osnutka predloga kot končnega predloga zakona. Predlagamo in pričakujemo, da se usklajevalni postopki začnejo po koncu poletnih počitnic in septembrskem izpitnem obdobju. Na ta način bo Vlada pokazala konstruktivno držo in resnično dokazala, da verjame v partnerstvo vseh akterjev na področju visokega šolstva ter si ponovno pridobila zaupanje, ki je zaradi dosedanjega poteka priprave zakonskih rešitev močno načeto.


Avtonomna tribuna hkrati izraža zaskrbljenost nad vestjo, da je policija obiskala RGL, ker je v okviru svojega informativnega programa poročal o naših aktivnostih in stališčih. Takšni pritiski na svobodo novinarskega dela poročanja so za Avtonomno Tribuno povsem nesprejemljivi in menimo, da bi to moralo veljati tudi za demokratično družbo, kakršna si Slovenija želi biti.


Zahteva po umiku osnutka predloga zakona je bila poslana po elektronski pošti Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna,
Ljubljana, 29.5.2007Ni komentarjev: