četrtek, 12. november 2009

FDV skupaj z NATOM nad študente

Fakulteta za družbene vede je danes, 12. novembra, 2009, gostila srečanje pod imenom „Novi izzivi svetovni varnosti. Celosten pristop in novi Strateški koncept Nata“. Kot javna institucija je tako ponovno klonila pod pritiski vladajoče ideologije in se spremenila v poligon za širjenje militarističnih diskurzov, ki v univerzitetnem prostoru nimajo kaj iskati. Take razprave morda sodijo na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, na fakultetah pa taka militaristična propaganda gotovo ne prispeva k razvoju kulture strpnosti in sožitja v globalnem svetu.

Vodstvo Fakultete za družbene vede, ki bi moralo zaščititi javni in avtonomni prostor študentov, profesorjev in delavcev fakultete, je namesto treznega razmisleka o lastnem delovanju raje fizično obračunalo s svojimi študenti. Nad avtonomne študente, ki so na demokratičen, dostojen in nenazadnje legitimen način protestirali proti blatenju osnovnih načel avtonomije Univerze, je „nekdo“ poslal redarsko službo FDV. Ta je s fizično silo odstranila miroljubne protestnike, s čimer je bilo v univerzitetnih prostorih vzpostavljeno izredno vojno stanje oziroma diktatura fizične sile, kar je omogočilo „normalno“ izvedbo zastavljenega predavanja.

Z nadlegovanjem so se soočili tudi študentje, ki so na javnem in avtonomnem prostoru pred Fakulteto za družbene vede delili hrano v akciji „HRANA NE BOMBE!“. Brezplačno deljenje hrane v času gospodarske krize, ko na stotine družin v Sloveniji nima dovolj sredstev za nakup osnovnih živil, je očitno tako moteča, da je „nekdo“ proti temu zločinskemu početju naročil organe pregona Republike Slovenije. Policija je na javnem prostoru Fakultete izvajala represijo in nadlegovala študente ter jim oteževala deljenje brezplačne hrane, nakar sta se oborožena policista odpravila še v prostore fakultete. Ravno način obravnave miroljubnih protestnikov, ki so potisnjeni v vlogo kriminalcev, potrjuje bojazni študentov pred menda strokovnimi srečanji, za katerimi se dejansko skriva diskurz vojne in militarizma.

Spričo obeh represivnih posegov proti avtonomiji študentov in s tem tudi proti avtonomiji Univerze, lahko sklenemo, da je z današnjim dnem Fakulteta za družbene vede postala vojno območje, kjer bo vsak poskus avtonomnega delovanja in povezovanja študentov zatrt z represijo. Ker gre za hujšo kršitev načel avtonomije Univerze od vodstva Univerze v Ljubljani in vodstva Fakultete za družbene vede zahtevamo takojšnja pojasnila o posegu redarske službe in policije v avtonomnost delovanja študentov. Odgovorne osebe morajo prevzeti odgovornost za nezaslišano kršenje osnovnih demokratičnih načel. Komu so bili kritično misleči študentje tako moteči, da je nadnje poslal redarsko službo in policiste?

              Avtonomni študenti proti militarizaciji univerze

1 komentar:

Anonimni pravi ...

Izjava priče (torej mene), čeprav boste najverjetneje vse cenzurirali, ker veste, da širite laži:
1. Policija je bila poklicana, ker ste kršili pravila fakultete in slovensko zakonodajo: poizkus odtujitve fakultetne lastnine (mize), grafitiranje, neprijavljen shod, lepljenje letakov, kjer ni mesto zanje ipd.

2. "Varnostniki" so bili del sprejemnega odbora, ki so vam preprečili oviranje razprave. Vsak je imel pravico do svojega mnenja v času vprašanj, ne pa med samo razpravo. Če so pravila, so pravila za vse.

Tribunaši ste izkazali le svoj primitivizem in nezmožnost dialoga ter argumentacije. Najbolj neresni ste izpadli s svojimi izpadi ter z zaljučno izjavo, po kateri niste niti počakali replike.