četrtek, 14. junij 2007

Sporočilo za javnost : Kriminalizacija Avtonomne tribune dobiva epilog:oblast odgovarja s policijo študentje pa nadaljujejo s kritiko

»Kriminalizacija Avtonomne tribune dobiva epilog:oblast odgovarja s policijo študentje pa nadaljujejo s kritiko osnutkov in resolucij za visoko šolstvo«

(Ljubljana, 14. junij 2007) Avtonomna tribuna študentov ostro obsoja nadaljevanje policijske represije Vlade RS nad študenti in študentkami, ki želijo izražati svoja stališča na legitimen, javen in transparenten način. Zaradi mirnega poskusa, da b i ministru Zupanu predali sporočilo Avtonomne Tribune so namreč vsi študentje in študentke prejeli plačilni nalog v višini 250,38 evra.

Prav tako Avtonomna tribuna poziva Vlado RS ter poslance državnega zbora RS, naj Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 umaknejo iz dnevnega reda. Stališča in izhodišča v tem dokumentu so identična zapisanim pogledom iz nekaterih ukrepov neo-liberalnih reform, ki so bile predstavljene javnosti oktobra 2005. in kasneje po ostrih protestih delavcev, študentov in drugih družbenih skupin umaknjene iz javne razprave .

Zaskrbljujoče gledamo na potek dogodkov in policijsko represijo, ki se dogaja od samega začetka zasedanja Avtonomne tribune. Ta teden so namreč študentje in študentke, ki jih je 22. maja na poti na javno okroglo mizo grobo in neutemeljeno zaustavila policija, prejeli plačilne naloge v višini 250,38 €.

Dne 22. 5. 2007 se je skupino študentov in študentk na poti na javno tribuno o visokem šolstvu pri Navju grobo in neutemeljeno obkolil kordon policistov. Po začetnem zastraševanju in legitimaciji (pri kateri so vsakemu navedli drug razlog) je bila skupina študentov brez razloga zadržana od 30 do 45 minut! Ob izpustitvi jim je bilo zagotovljeno, da niso napravili nobenega prekrška.

V soboto, 9. 6., je udeležence miroljubnega sprehoda v nabiralnikih pričakalo neljubo presenečenje. Dobili so namreč obvestilo o prekršku in plačilni nalog zaradi domnevnega kršenja 1. odstavka, 6. člena Zakona o javnem redu in miru. Ta člen govori o nasilnem vedenju in spodbujanju k nasilju. V obrazložitvi, polni slovničnih napak, je pisalo:

» Imenovana/-i je bil/a udeleženka/-ec protestnega shoda študentov. Vstopili so v avlo ministrstva za Visoko šolstvo, kjer so varnostnika stisnili v kot ga tam zadrževali, v tem času pa polepili celotno avlo s protivladno vsebino prebirali peticijo za ministra Zupana.

Ko so želeli vstopiti v druge (zasebne) prostore ministrstva, jim je to varnostnik preprečil.«


Kakor je razvidno iz posnetkov dostopnih na svetovnem spletu, varnostnik nikakor ni bil stisnjen v kot. Ob domnevi pa, da bi se očitano dejanje res zgodilo - le kako naj bi potem istočasno preprečil vstop v »zasebne« prostore ministrstva?! Najbolj sporno pa je, da so študentje in študentke obtoženi lepljenja plakatov s protivladno vsebino, za kar smo prepričani da v normalni demokraciji ni kaznivo.

Študentje in ostali zbrani okoli Avtonomne tribune smo resno zaskrbljeni nad delovanjem policije. Postalo je očitno, da policija ne deluje zgolj kot varuh reda in miru, temveč kot orodje v rokah političnih elit! S svojim delom je namreč pokazala, da se meša v politiko oziroma jo nekdo skuša uporabiti v politične namene. Prav tako nas skrbi dejstvo, da je policijska represija edini odgovor, ki ga je oblast sposobna ponuditi v odgovor na legitimno izražanje študentskih stališč.

Ostro obsojamo kriminalizacijo legitimnega javnega izražanja pogledov, ki se razlikujejo od vladnih stališč. Prav tako se sprašujemo, kdaj je policija prevzela politične naloge in kako je možno, da se izražanje drugačnih pogledov kaznuje s finančno kaznijo. Naše delovanje je bilo in ostaja javno in transparentno. Če je represija edini odgovor oblasti na naš odpor zoper razvrednotenje našega študija, našega dela in življenj, potem je iz tega razvidno le to da živimo v policijski državi, ki ne spoštuje pravice do izražanja drugačnih mnenj.

Hkrati pozivamo vse organizacije, visokošolske partnerje, delavce in vse ostale naj ostro obsodijo sprejemanje Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 (RNPVŠ ), ki naj bi predvidoma potekalo 9. julija 2007. Pri tem je jasno, da Resolucija vsebuje podobne poglede in določila, kot osnutek zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti (ZVŠRRD).

Glede na to, da se predlog Resolucije vsebinsko praktično ne razlikuje od osnutka Zakona o visokem šolstvu in na široko odpira vrata za privatizacijo visokega šolstva, preobrazbo študija v dresuro za trg, jo Avtonomna tribuna, v njeni trenutni obliki, v celoti zavrača.

V samem predlogu Resolucije je med drugim napovedano 7 do 10 univerz, omejevanje študentov pri izbiri študija, nadzor študentskih obveznosti, favoriziranje vpisovanja študentov v programe naravoslovja, tehnike in zdravstva, omejevanje panoge študentskega dela ter sprememba prioritet pri gradnji študentskih domov.

Vlado ter poslance državnega zbora RS pozivamo k temu, naj Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010 umaknejo iz dnevnega reda. V sprejetju Resolucije vidimo možnost, da bi jo v prihodnje uporabila kot podlago za nove, podobne zakone. Od Vlade RS ponovno zahtevamo, da vsako nadaljnje zakonsko urejanje področja visokega šolstva poteka na povsem novih izhodiščih.

S sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010, poskuša Vlada doseči, da bo prišlo do sprejetja nekaterih določil, ki so identične zapisanim pogledom iz nekaterih ukrepov neo-liberalnih reform, predstavljenih javnosti oktobra 2005. Ti so bili po ostrih protestih delavcev, študentov in drugih družbenih skupin kasneje umaknjeni iz javne razprave.

Poleg tega na vsakršno nestrinjanje in opozarjanje na privatizacijo šolstva, zdravstva in razbitje avtonomije visokošolskega področja, Vlada RS odgovarja le s policijsko represijo, nasiljem in diskreditacijo tistih, ki izražajo pomisleke in nestrinjanje z vladnimi predlogi.

V Avtonomni tribuni izražamo tudi solidarnost in popolno podporo kolegom in kolegicam iz društva za teorijo in kulturo hendikepa YHD, nad katere so se oblastniki te dni spravili na najbolj nizkoten način, kar le potrjuje predpostavke o policijski državi, represiji in diskreditaciji kot obliki strategije nevtraliziranja drugačnih mnenj in stališč.

Včeraj so bili disciplinirani delavci in mediji, danes so na vrsti študentje in tisti, ki se zavzemajo za samostojno in dostojanstveno življenje hendikepiranih, jutri boste na vrsti vi.

AVTONONOMNA TRIBUNA

Ljubljana, 14. 6. 2007


1 komentar:

Anonimni pravi ...

Tovariši mladi repolucionarji se bodo morali naučiti, da je treba za storjeno škodo plačati. Lepljenje plakatov ni ravno koristno za zidove. Tudi čistilka si zasluži plačilo za nadure, kajne?