petek, 25. maj 2007

ŠOS: "Študentska organizacija Slovenije zavrnila poziv Kabineta predsednika Vlade"

Študentska organizacija Slovenije je včeraj prejela dopis Kabineta predsednika Vlade RS, v katerem ta pojasnjuje zakaj ŠOS ni bila povabljena na sejo Strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in znanost ter »upa in pričakuje«, da se bo ŠOS distancirala od načina komuniciranja samoiniciativno organiziranih študentskih skupin.

Študentska organizacija Slovenije je v ponedeljek, 21. maja 2007, pozvala vladni Strateški Svet za kulturo, izobraževanje in znanost, da naj na svojo 17. sejo naknadno povabi tudi Študentsko organizacijo Slovenije kot enega izmed ključnih visokošolskih partnerjev. Seja Strateškega sveta je potekala včeraj, 24. maja, edina točka dnevnega reda pa je bila obravnava osnutka predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti.

Včeraj je ŠOS prejela odgovor Kabineta predsednika Vlade z obrazložitvijo, da na Strateškem svetu ne potekajo konkretna usklajevanja gradiv, ki so v izključni pristojnosti resornih ministrstev, zaradi tega so na 17. sejo dodatno povabili samo rektorje in predsednika SAZU, ŠOS pa bodo, kot so navedli v dopisu, na sejo Strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in znanost z veseljem povabili ob kakšni drugi priložnosti.

Omenjeni dopis se je skliceval tudi na torkovo aktivnost študentov, ki so na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo vložili protestno pismo v zvezi z napovedanimi spremembami visokega šolstva. Ta dogodek Kabinet predsednika Vlade ocenjuje kot »incident« in »govor ulice« in v nadaljevanju »upa in pričakuje, da se bo ŠOS distancirala od tovrstnega komuniciranja«.

Študentska organizacija Slovenije meni, da je Slovenija demokratična država, kjer je z 39. členom Ustave RS zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Ustavno je zagotovljeno svobodno zbiranje, sprejemanje in širjenje vesti ter mnenj. V Sloveniji je legitimno tudi družbeno kritično razmišljanje, ki se lahko izraža na več demokratičnih načinov. Samoiniciativno organiziranje študentov kaže le na to, da se tudi študentska populacija zaveda aktualnih družbeno političnih problemov in nanje opozarja.

Pri tem bi želeli izpostaviti, da je Študentska organizacija Slovenije organizacija vseh študentk in študentov in kot taka ne pristaja na ločevanje na »dobre« in »slabe« študente samo zaradi legitimnega izražanja kritičnih mnenj. ŠOS je vseskozi podpirala konstruktivne in vsebinske akcije, ki so usmerjene k vzpodbujanju dialoga.

Istočasno izražamo tudi zaskrbljenost, da Vlada RS iz nastale situacije ni razbrala, da so dogodki v zadnjih dneh le izraz želje po vzpostavitvi demokratičnega dialoga, ki bi vključeval vse partnerje.

http://www.studentska-org.si/?q=node/view/338

Ni komentarjev: