četrtek, 24. maj 2007

AVTONOMNA TRIBUNA NA FDV, 23.5.2007

Po uspešni zasedbi avle Filozofske fakultete smo delovanje prenesli na Fakulteto za družbene vede, kjer smo si prav tako izborili svoj prostor za debato. Nadaljevali smo z refleksijo o študentski problematiki v visokem šolstvu. Veliko časa smo namenili vprašanju relativno majhnega števila angažiranih študentk in študentov. Izoblikovalo se je mnenje, da delovanje Avtonomne tribune ni usmerjeno v masovno grupiranje, temveč v samo aktivno udejstvovanje na področjih, ki smo jih zaznali za kritična. Sama apatija je s poseganjem v javni prostor že razbita! Kljub neobremenjenosti z množičnostjo, se je kot nujna izkazala potreba po širjenju idej in avtonomnega ter samoorganiziranega delovanja še na drugih visokošolskih ustanovah. Javilo se je več posameznic in posameznikov, ki bodo poskušali vzpodbuditi avtonomno udejstvovanje študentk in študentov tudi na drugih univerzah in fakultetah (Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za upravo, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za arhitekturo, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici). Trenutni poskus razbitja in privatizacije univerze se še kako tiče tudi profesorjev in zaposlenih na univerzah – a se kljub temu večina zaenkrat ni opredelila do tega vprašanja. Izpostavili so se le redki, ki so se pridružili našim zahtevam po ohranitvi univerzitetne avtonomije. Tribuna je zato sklenila, da se oblikuje skupina, ki bo pripravila poseben poziv k aktivni vključitvi še vseh ostalih univerzitetnih delavk in delavcev. Dosedanje delovanje je že prineslo nekatere zelo vzpodbudne odzive sorodnih iniciativ. Delovanje Avtonomne tribune je prejelo pisma podpore od srbskih kolegov, ki so se privatizaciji univerze uprli že pred časom. Prav tako so naše delovanje pozdravili španski in portugalski študentje na izmenjavi, ki so že okusili »slasti« neoliberalnih reform na področju izobraževanja. Naša prizadevanja je podprlo tudi vodstvom Fakultete za družbene vede, ki nam je od petka dalje v znak solidarnosti omogočilo uporabo učilnice št. 10. Na nas samih je, da ta prostor maksimalno izkoristimo. Praksa na pol tajnega oblikovanja (in s tem sprejemanja) ključnih zakonov s strani trenutne vlade, je očitno tudi pri osnutku predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojnih dejavnosti. Vladni svet za visoko šolstvo bo v četrtek, 24.5.2007 podal oceno tega osnutka brez prisotnosti in vpliva vseh tistih, ki jih bo nova zakonska ureditev neposredno prizadela. Avtonomna tribuna zavrača tak način urejanja visokošolskega področja. V času zasedanja nelegitimne seje vladnega sveta bomo tako priredili svojo ministrsko sejo, kjer se bo prav tako odločalo o novem zakonu. S tem bomo prikazali bedo vladnega politikanstva.

Dobimo se ob 15.30 na Kongresnem trgu. Naslednja postaja – poslopje Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi ulici.

Ni komentarjev: