torek, 22. maj 2007

IZJAVA AVTONOMNE TRIBUNE ZA AVTONOMIJO UNIVERZE

Z namenom izvajanja avtonomije in svobode mišljenja smo 21.5. 2007 študentke in študentje zasedli avlo Filozofske fakultete v Ljubljani. Odprli smo Avtonomno tribuno na kateri smo razpravljali o problematiki študija, reformah visokega šolstva, privatizaciji univerze in o vprašanju avtonomije. S tem dejanjem se pridružujemo boju študentk in študentov v Evropi in po svetu, ki so se že uprli neoliberalnim reformam visokega šolstva in podreditvi vseh vidikov družbenega življenja logiki prostega trga.

Na tribuni smo prišli do naslednjih zaključkov:

1. Avtonomna tribuna študentov v celoti zavrača predlog Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojnih dejavnosti (ZVŠRRD). Ne le, da je nastal brez sodelovanja tistih, ki se jih najbolj tiče, torej študentk in študentov, delavk in delavcev na univerzi, temveč je tudi vsebinsko povsem zgrešen.

2. Zahtevamo, da vsako nadaljnje zakonsko urejanje tega področja temelji na naslednjih izhodiščih:

Univerza je avtonomna!

Univerza ni podjetje!

Študij je brezplačen za vse in splošno dostopen!

Znanje ne sme biti predmet privatizacije in profitne logike! Znanje je v službi celotne družbe in ne kapitalskih interesov.

Univerza je v rokah študentk in študentov, ne v rokah oblastnikov in kapitala!

Proces izobraževanja mora biti kolektiven, dialoški in mora izhajati izključno iz interesov in potreb bodočih diplomantov in diplomantk. Spodbujati mora solidarnost, spontanost, domišljijo, kritiko in refleksijo.

Z Univerze morajo biti nemudoma umaknjeni vsi programi, ki vzpodbujajo militarizacijo in študij podrejajo zakonitostim trga.

3. Sredstva, ki se namenjajo za družbeno destruktivne dejavnosti, naj država nameni za socialne projekte. Za začetek zahtevamo, da se iz Iraka umakneta oba vojaka slovenskega kontingenta, ta denar pa naj se nameni za socialno ogrožene družine.

Pozdravljamo vse, ki so se že javno postavili v bran obstoječim socialnim pravicam in zavračamo vsakršne poskuse nadaljnjega krčenja le-teh. Hkrati ponovno pozivamo tudi vse posameznice in posameznike, neformalne in formalne študentske organizacije, klube in iniciative, sindikate, visokošolske delavke in delavce in gibanja, da se samoorganizirajo in javno postavijo v bran temeljnim in splošnim pravicam.

ŠTUDIJ JE PRAVICA!
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO!
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE!

Avtonomna tribuna
Avla Filozofske fakultete, Ljubljana
21.5.2007


PISMA PODPORE IN SOLIDARNOSTI POŠLJITE NA: avtonomnatribuna@gmail.com

Ni komentarjev: