petek, 25. maj 2007

STA: "Visokošolski in raziskovalni partnerji podpisali deklaracijo"

Rektorska konferenca in visokošolski ter
raziskovalni partnerji so danes slovesno podpisali Deklaracijo
visokošolskih in raziskovalnih partnerjev o položaju in prihodnjem
urejanju visokega šolstva, znanosti, umetnosti in
raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Deklaracija
predstavlja izraz volje podpisnikov, da sodelujejo pri oblikovanju
izhodišč in sprejemanju nove visokošolske in raziskovalne zakonodaje,
so sporočili iz Univerze v Ljubljani.

Deklaracijo so poleg Univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem,
podpisali še Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Konferenca
raziskovalnih inštitutov Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Inženirska akademija Slovenije,
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije ter Neodvisni sindikat delavcev Univerze v Ljubljani, odprta
pa je tudi za pridružitev ostalih institucij širše akademsko
raziskovalne skupnosti.
Kot so sporočili iz univerze, sta oblikovanje dokumenta spodbudili
predvsem dve enostranski potezi vlade. Prva je oblikovanje predloga
združenega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni
dejavnosti, ki so ga univerze, raziskovalni inštituti, sindikati in
ŠOS interno obravnavali in sklenili, da osnutek predloga zakona ni
primerna podlaga za diskusijo in ne nudi ustrezne podlage za urejanje
področja znanosti in visokega šolstva. Poleg tega podpisniki v
pripravo predloga niso bili vključeni.

V zvezi s tem so zato podpisali posebno deklaracijo. Kot so sporočili,
v njej s strokovnimi argumenti utemeljujejo bistvene elemente
prihodnjega urejanja področja visokega šolstva in raziskovalne
dejavnosti.

Podpisniki so prepričani, da bi morebitno neupoštevanje teh bistvenih
elementov v prihodnjem urejanju tega področja povzročilo odmik od
evropskega razumevanja položaja, integritete in pravic avtonomnega
izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega ter
visokošolskega dela, kar je nedopustno in nesprejemljivo.

S skupno deklaracijo ponovno ponujajo prvi korak k pripravi skupnega
zakona, ki bo izhajal iz usklajenih izhodišč in konceptov z
visokošolskimi in raziskovalnimi partnerji, so še sporočili iz
univerze.

Ni komentarjev: