sreda, 23. maj 2007

ŠOS: "Javna tribuna na FDV enotno proti Zupanovem osnutku predloga ZVŠRRD – ŠOS zahteva pojasnilo Policije"

Na včerajšnji dobro obiskani javni tribuni, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede na temo razvoja visokega šolstva v Sloveniji, so sodelovali predstavniki Univerze v Ljubljani, Koris-a, SVIZ-a, Neodvisnega sindikata delavcev Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, ŠOS-a in neformalnih študentskih iniciativ.

Kljub raznolikosti sodelujočih organizacij so si bili zbrani enotni, da sta način priprave in vsebina osnutka predloga zakona popolnoma nesprejemljiva. Zbrani so predstavili argumente, s katerimi so kritično ocenili delo ministrstva in opozorili na dramatične posledice, ki jih tak način dela ter tovrstni predlogi pomenijo za prihodnost visokega šolstva v državi in prihodnost slovenske družbe v celoti.

Javno tribuno je organizirala Študentska organizacija Slovenije skupaj s študentskim politološkim društvom Polituss in zvezo KOMISP. Zaradi poskusa omejevanja udeležbe skupini študentov ob Ljubljanskem Navju ŠOS od vodstva Policije zahteva pojasnila.

Predsednik Koordinacije Raziskovalnih institutov KORIS-a dr. Boris Majcen: »Zakonsko urejanje področja visokega šolstva je izjemo pomembno. Želimo, da se zakon pripravi tako, da bo narejen na podlagi najširšega družbenega konsenza ob soglasju o temeljnih izhodiščih in usmeritvah, ki bodo podlaga novega zakona.«

Dr. Ivan Svetlik, prorektor Univerze v Ljubljani: »Stališče Rektorske konference RS je znano, želel pa bi poudariti še drugi vidik. Postavljeni smo v položaj, ko moramo braniti 800-letno institucijo – univerzo. Nisem si predstavljal, da bo v tem času treba tako izrazito braniti položaj oz. avtonomijo univerze pred polaščanjem politike.«

Predstavnik ŠOS-a je naštel nekaj konkretnih tem, ki se tičejo študentov in ki pomenijo poslabšanje dosedanjega stanja. Urban Dejak, predsednik Odbora ŠOS za visoko šolstvo: »Z osnutkom predloga zakona se omejuje dostopnost visokega šolstva, predvsem z uvajanjem šolnin in krčenjem študentskih pravic. Osnutek predloga ne rešuje starih problemov, ampak odpira veliko novih.«

Gal Kirn, član Delavsko – Punkerske Univerze: »Različna gibanja in študentje se zavedajo, da je situacija kompleksnejša in resnejša. Ne gre samo za področje visokega šolstva, ampak gre za privatizacijo na vseh področjih.«
Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje in izobraževanja: »Pokazalo se je, da je ta oblast prepričana, da lahko to državo preoblikuje tako, kot ji ustreza. Osnutek predloga zakona je omogočil refleksijo, kakšna sta mesto univerze in položaj visokega šolstva v Sloveniji. Tako je temeljno vprašanje, ali bo lahko univerzitetna skupnost sama definirala svoj položaj ali ji ga bo definirala politika.«

Dr. Tomaž Sajovic, predsednik Neodvisnega sindikata delavcev UL: »Treba se je zavedati, komu je znanje namenjeno. Po mojem mnenju je znanje namenjeno človeku in ne kapitalu.«

Zbranim so se pridružili samoiniciativno organizirani študentje Filozofske fakultete, ki so na tribuno krenili izpred sedeža Univerze v Ljubljani, in poželi bučen aplavz. Udeležence tribune, ki so pred tem svojo skrb v zvezi z napovedanimi spremembami v obliki protestnega pisma vložili na MVZT, so pri Ljubljanskem Navju policisti brez razloga zadrževali skoraj celo uro. ŠOS od Policije zahteva pojasnilo o razlogih za zastraševanje in zadrževanje študentov.

Novih 50 udeležencev je napolnilo največjo predavalnico FDV in zbrane seznanilo z zahtevami, ki so jih pred tem izročili MVZT. Te so: Univerza je avtonomna! Univerza ni podjetje! Študij je brezplačen za vse in splošno dostopen. Znanje ne sme biti predmet privatizacije in profitne logike. Znanje je v službi celotne družbe in ne kapitalskih interesov.

Dr. Zinka Kolarič, dekanja Fakultete za družbene vede je poudarila: »Reforme, izvedene na način šok terapije, omogočajo temeljito zamenjavo družbenih elit, s privatizacijo javnega sektorja. Na področju visokega šolstva sta bil izvedena dva premika, in sicer od družboslovja k naravoslovju in od javnega k zasebnemu. Ta dva vidika sta legitimna, vendar pa postaneta nelegitimna, ko se ugotovi, da se ju poskuša izvesti na princip, ko se nekomu vzame in drugemu da. Vsi ti premiki se poskušajo izpeljati brez dialoga, brez soglasja.«

Na koncu javne tribune je približno 200 udeležencev simbolično in soglasno izglasovalo nezaupnico ministru Zupanu. ŠOS ocenjuje, da je dogodek uspešno pokazal pomembnost obravnavane problematike in na veliko enotnost različnih institucij in posameznikov, ki pomeni nasprotovanje tako načinu dela kot tudi sami vsebini osnutka predloga zakona.

vir: http://www.studentska-org.si/?q=node/view/337

56 komentarjev:

Anonimni pravi ...

generic xanax xanax generic reviews - generic xanax white pill

Anonimni pravi ...

generic xanax can you buy xanax in spain - generic xanax 3mg pills

Anonimni pravi ...

xanax online side effects xanax high - safe order xanax online

Anonimni pravi ...

xanax cheap xanax side effects weight loss - xanax no prescription legal

Anonimni pravi ...

generic xanax xanax online no prescription mastercard - xanax help zoloft withdrawal

Anonimni pravi ...

generic alprazolam xanax and alcohol together - xanax pills overdose

Anonimni pravi ...

buy tramadol online no prescription tramadol 50 mg during pregnancy - usa online pharmacy tramadol

Anonimni pravi ...

buy carisoprodol carisoprodol 350 mg picture - carisoprodol no prescription needed

Anonimni pravi ...

carisoprodol 350 mg difference between soma carisoprodol - carisoprodol 350 mg street name

Anonimni pravi ...

generic xanax 5 htp xanax drug interactions - where can i buy alprazolam cod

Anonimni pravi ...

buy carisoprodol soma carisoprodol classification - buy carisoprodol online no prescription

Anonimni pravi ...

buy tramadol online tramadol high buzz - tramadol online apotheke

Anonimni pravi ...

buy tramadol online tramadol what is it - tramadol hcl high erowid

Anonimni pravi ...

generic xanax xanax dosage addiction - generic xanax 031

Anonimni pravi ...

buy carisoprodol what is soma carisoprodol tablets 350mg - buy carisoprodol online us

Anonimni pravi ...

cheap tramadol no prescription tramadol withdrawal home remedies - tramadol 50mg how many can i take

Anonimni pravi ...

xanax online xanax recreational dose - 2mg of xanax first time

Anonimni pravi ...

generic xanax buy xanax online for cheap - xanax effects weight

Anonimni pravi ...

generic xanax xanax drug narcotic - buy xanax torn city

Anonimni pravi ...

buy xanax no prescription pass home drug test xanax - does 1mg xanax look like

Anonimni pravi ...

buy generic xanax xanax klonopin conversion - xanax cr

Anonimni pravi ...

buy carisoprodol soma carisoprodol tablets used - long carisoprodol your system

Anonimni pravi ...

xanax online online eczane xanax - xanax side effects sleep

Anonimni pravi ...

buy tramadol online tramadol extended release dosage - ultram side effects headache

Anonimni pravi ...

cialis online cialis daily prescription - cialis online 5mg

Anonimni pravi ...

buy cialis online cialis how long before it works - cialis retail price

Anonimni pravi ...

xanax online order xanax from mexico - best place buy xanax online

Anonimni pravi ...

buy cialis online order cialis online with prescription - generic cialis 5mg daily

Anonimni pravi ...

buy cialis online generic cialis thailand - cialis with alcohol

Anonimni pravi ...

xanax online does xanax show up 10 panel drug test - xanax pill blue

Anonimni pravi ...

buy cialis online buy cialis soft tabs online - cheap cialis online canadian pharmacy

Anonimni pravi ...

cialis medication cialis kosher for passover - price of cialis at walmart

Anonimni pravi ...

buy alprazolam online no prescription pictures of generic xanax bars - zolpidem xanax overdose

Anonimni pravi ...

cialis online cialis online discover card - brand cialis online

Anonimni pravi ...

cialis online cialis online cheapest - buy cialis soft cheap

Anonimni pravi ...

http://buytramadolonlinecool.com/#96430 tramadol online with cod - tramadol for dogs usa

Anonimni pravi ...

learn how to buy tramdadol using tramadol withdrawal opiates - tramadol 50 mg while pregnant

Anonimni pravi ...

http://landvoicelearning.com/#21906 buy tramadol 50mg - tramadol generic for ultram

Anonimni pravi ...

http://landvoicelearning.com/#63987 tramadol withdrawal in dogs - tramadol rash

Anonimni pravi ...

buy tramadol online tramadol online credit card - tramadol for dogs used by humans

Anonimni pravi ...

buy tramadol how to buy tramadol online - tramadol withdrawal bad

Anonimni pravi ...

buy tramadol buy tramadol pay with mastercard - buy viagra tramadol

Anonimni pravi ...

http://landvoicelearning.com/#44827 tramadol ultram schedule - tramadol same high as vicodin

Anonimni pravi ...

buy tramadol online no prescription cheap ez tramadol order status - where can you buy tramadol online

Anonimni pravi ...

ways to buy ativan online buy lorazepam paypal - buy ativan online uk

Anonimni pravi ...

cheap ativan online ativan side effects in pregnancy - ativan withdrawal after 3 weeks

Anonimni pravi ...

buy cheap ativan ativan withdrawal cold turkey - ativan 1mg

Anonimni pravi ...

ways to buy ativan online ativan withdrawal and heart palpitations - happens if overdose ativan

Anonimni pravi ...

http://ranchodelastortugas.com/#61301 xanax overdose symptoms treatment - what are the effects of the drug xanax on the cns

Anonimni pravi ...

buy tramadol online tramadol hcl 100mg side effects - tramadol for dogs fever

Anonimni pravi ...

buy xanax online how to buy alprazolam - order fake xanax bars

Anonimni pravi ...

alprazolam without prescription alprazolam 0.5 mg color - xanax (generic) 2 mg pills

Anonimni pravi ...

buy xanax online xanax bars narcotic - what will 2mg xanax do

Anonimni pravi ...

buy tramadol with cod buy tramadol dogs usa - buy tramadol online

Anonimni pravi ...

http://ranchodelastortugas.com/#51462 buy xanax us - xanax overdose icd 9 code

Anonimni pravi ...

buy xanax online xanax pills side effects - xanax retard 1 mg bijsluiter