petek, 25. maj 2007

Pismo podpore: KLUB ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV

Pismo podpore Avtonomni tribuni

Izvršni odbor Kluba škofjeloških študentov z zaskrbljenostjo spremlja vladne namere po elitizaciji in privatizaciji visokega šolstva. Zaskrbljujoče so tudi izražene težnje po poseganju v avtonomijo univerze. IO KŠŠ je trdno prepričan, da so spremembe obstoječega visokošolskega sistema nujne, a ne na način na kakršnega se je »urejanja« visokega šolstva lotila zdajšnja oblast. Podpiramo Avtonomno tribuno, njene aktivnosti in upamo, da bodo akcije prispevale k večji zavzetosti študentov za obravnavane teme, obenem pa verjamemo, da je lahko avtonomna tribuna pravi avtonomni prostor za razpravo, ki lahko prispeva ideje in rešitve za dostopno slovensko visoko šolstvo in avtonomno univerzo. Ob odločnosti, ki jo je Avtonomna tribuna pokazala v svojih začetnih akcijah in razpravah, se ne more zgoditi, da bi bile ideje preslišane, spregledane ali ignorirane.

IO KŠŠ

V Škofji Loki, 25. maj 2007

Ni komentarjev: