sreda, 23. maj 2007

Pismo podpore: MARTA GREGORČIČ

PODPORA IN SOLIDARNOST AVTONOMNI TRIBUNI

Drage tovarisice in dragi tovaris, kolegice in kolegi,

lahko podpremo zahteve Avtonomne tribune studentov, ki se je zacela v ponedeljek na FF in se vceraj nadaljevala na diskusiji o McUniverzi FDV ter danes ob 15:00 odpira novo avtonomno tribuno v avli FDV?

Študentje so predrli tišino in poslušnost, ter namesto "črnih sred", ki uspešno mobilizirajo zaradi žura in ne protesta, pričeli vzpostavljati samoorganizirnaje prek avtonomnih tribun. Zadali so si težko delo. V refleksijo in kritiko sodobnega izobraževanja želijo vključiti vse tri univerze, ter vstopiti na vse fakultete ter vzpodbuditi tako diskusije kot akcije. Želijo, da nove vsebine in predlogi pridejo "od spodaj" - od tistih kolektivitet brez katerih se avtonomija univerze ne more niti vzpostavljati niti zagotavljati. Po dolgem času je njihovo delovanje spet politično, saj želijo uresničiti sanje, s katerimi so vstopili na fakultete ter izkusiti slast študentskega avtonomnega delovanja, ki posega v vse družbene segmente in se ne osredotoča zgolj na vprašanje izobraževanja. Ne gre več toliko za nas in naša vprašanja, če nismo podjetja, ki izobražujemo hierarhično in po logiki "rasti ali crkni". Vse bolj gre za njih, študentke in študente, ki so prihodnost tako za izobraževanje kot za nove družbene odločitve in paradigme. Pustili smo jim bogato dediščino, ki pa ima tudi temen pečat. Živimo v družbi, kjer sta fašizem, vseh vrst nasilje in zatiranje vsak dan bolj vsakdnja in sprejemljiva.

Univerza je pri "reformiranju" solstva dokaj nemocna. Z ministrom Zupanom se je pricel sirok niz posegov v avtonomijo, vsebine, dolocanja prostih mest za studente, vzpodbuja se privatizacija, hibernira se znanja, sterelizirajo se prostori participacije in vse bolj se ponujajo parcialna in segmentirana znanja, ukinja se teorijo, participativna in terenska raziskovanja

... odpirajo se nove fakultete, od katerih je pricakovati, da bodo le nadaljevale prevladujoč degradacijski trend tako po vsebini kot obliki. Ta nova podjetja "za izobraževanje" producirajo nove genracije, katerih kritični domet bo ustrezal obstoječi ideologiji. Že danes imamo v vladi in na fakultetah vrsto predavateljev (manj predavateljic), ki so podlegli ideološkemu protagonizmu, ne pa poslanstvu, ki ga fakultete in Univerza imajo:

izobraževanje "z" študentkami in študenti ter izobraževanje "za" družbo, in ne "višje, nadnaravne cilje".

Drage prijateljice in prijatelji,

živimo v družbi, ki temelji na produkciji izključevanja in vzpostavljanja neenakosti. Morda nam osebno ne gre slabo. Težko pa bomo to potrdili ze različne segmente populacije, med katerimi prevladujejo prav študentke in študentje. Kje črpajo današnji študentje motive za študij? Kako lahko financirajo svoje izobraževanje? Kako so lahko kritični trust družbe, ko pa je njihova eksistenca vse skozi pod vprašanjem? Kako si lahko upajo misliti nemogoče in dosegati nedosegljive cilje, ko pa jih spremlja ministrova popotnica, da bodo sami krivi, ker ne bodo zaposljivi, ker so izbrali družboslovje?

Družboslovje je v službi družbe in ljudi, še posebej tistih, ki jih je država izbrisala in jim jemlje dostojanstvo. Današnja družba neoliberalizma družboslovke in družboslovce potrebuje veliko bolj kot katerakoli pred tem.

Vzpodbujamo vas, da preko svojih delovanj, institucij, revij, krožkov, društev podprete študentke in študente, da ne izgubimo ali zatremo najbolj dragocene in energične gibalce prihodnosti.

To so prvi in nemudoma naredili Erasmus študentje v Sloveniji.

S spoštovanjem in solidarnostjo

Marta Gregorčič

3 komentarji:

Anonimni pravi ...

Ma dej ti socialistka...najboljše svetovne univerze so privatne ustanove.

partija pravi ...

Po katerem kriteriju so privatne univerze najboljse? A po tem, kako jih sodijo njihovi lastniki, po tem kako jih sodijo predavatelji, ki so odvisni neposredno od kapitala. Mislim, da osnovno razumevanje kapitalizma in privatnega, privedeta do zakljucka, ko je naraven boj, boj za javno in skupnostno.

blay pravi ...

Bolše vprašanje je ali so bolše ker so privatne(čeprav nisem prepričan da to drži)ali iz kakšnega drugega razloga.