petek, 25. maj 2007

Pismo podpore: poslanska skupina Zares

Za več avtonomije univerze in javne razprave o prihodnosti visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti

V poslanski skupini Zares pozdravljamo odzive študentov in študentk v okviru Avtonomne tribune študentov, ki z zbiranjem na javnih mestih in razpravljanjem ne le o osnutku Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti, temveč tudi o načinu uveljavljanja radikalnih sprememb znotraj slovenskega visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, na ustvarjalen in miren način pomembno prispevajo k javni razpravi o pomembnih napovedanih družbenih spremembah. Podpiramo napore študentk in študentov, rektorjev vseh treh javnih slovenskih univerz, visokošolskih predavateljev, raziskovalcev in sindikatov, da bi vzpostavili enakopraven in konstruktiven dialog s predstavniki ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki so v tem primeru nesporno znova padli na izpitu iz participativne demokracije.

V poslanski skupini Zares smo že pred časom opozorili, da je potek nastajanja predloga novele zakona o visokem šolstvu, kljub danes napovedanemu podaljšanju javne razprave o zakonskem predlogu, zaskrbljujoč in neprimeren.

Menimo, da je obstoječi predlog zakona o visokem šolstvu nesprejemljiv tudi zato, ker prinaša nekatere rešitve, ki neposredno ogrožajo avtonomijo univerze, še zlasti pa zato, ker je bil pripravljen tako rekoč v tajnosti, brez sodelovanja študentov in strokovne javnosti, in ker so ga napisali trije, interesno in kapitalsko z zasebnimi fakultetami povezani posamezniki.

Lep pozdrav,

dr. Pavel Gantar
v imenu poslanske skupine Zares

Ni komentarjev: