petek, 25. maj 2007

Dnevnik: "Študentje protestirali"

Študentsko gibanje Avtonomna tribuna za avtonomno univerzo
je včeraj "odstavilo" ministra za visoko šolstvo Jureta Zupana. Na
glasovanju o nezaupnici so se dvignile roke približno šestdesetih
sodelujočih študentov.

Četudi je bil ulični protest pred poslopjem vlade le improvizirana
(žalo)igra, je bilo sporočilo ostro: predlog novega zakona o visokem
šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti je ministrstvo pripravilo,
ne da bi se prej posvetovalo s študentskimi organizacijami in delavci
slovenskih univerz. Študentje trdijo, da poskuša minister Zupan
univerzam odvzeti avtonomijo in jih podrediti tržni logiki.
Nasprotujejo uvajanju šolnin. Medtem ko je za zidovi vladne palače
potekal sestanek strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in
znanost, ki je razpravljal o novem zakonu, so študentje prebrali svoje
zahteve: "Univerza je avtonomna, študij je brezplačen in splošno
dostopen, znanje ne sme biti predmet privatizacije in profitne logike.
Univerza je v rokah študentk in študentov, ne v rokah oblastnikov in
kapitala!"

Kot smo že poročali, se s predlogom zakona zaradi podobnih očitkov
niso strinjali niti rektorji javnih univerz. "Zahtevamo, da se zakon v
celoti ovrže," je zaklical v megafon eden glasnejših članov Avtonomne
tribune, ki po trditvah udeležencev nima vodje in se organizira
spontano. "Zupan, adijo!" so v odgovor skandirali študenti.

Vlada je sicer včeraj objavila, da se razprava o novem zakonu ni
zaključila, temveč se bo začela šele, ko bo parlament sprejel
resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva. Ministrstvo za
visoko šolstvo je dotlej podaljšalo rok za zbiranje pripomb.

Ni komentarjev: