četrtek, 24. maj 2007

Pismo podpore: AVTONOMIJA UNIVERZE: ZAHTEVAMO JO ZDAJ!

Javno pismo

»Cvet slovenske mlade inteligence«, kot se danes splošno priljubljeno imenuje mladoekonomiste, osvobojene vseh »neliberalnih spon«, kot se danes splošno priljubljeno imenuje ne več potrebne vrednote, kot so sociala in šolstvo, danes vodi razvoj novodobnega menda naprednega človeka. Razvoj danes pomeni turboonesnaževanje naših ulic, naših televizijskih sprejemnikov, naših kulturnozgodovinskih praznikov in nenazadnje naših čustev z oglasi, ki nas bodo ponesli na višjo stopnjo turbopotrošniškega samozavedanja. Seveda takšno samozavedanje terja prodajne artikle in v imenu razvoja ter družbene blaginje prihajamo do trenutka, ko bo naprodaj vse. Jutri se namreč ima na slovenske univerze ter slovenske diplome nalepiti črtna koda. Ta postopek razvrednotenja vseh vrednosti ter vrednot in njihove pretalitve v finančno vrednost naši de facto vodje mladoekonomisti ter njihova politična izpostava, ki se imenuje Janšistična vlada, imenujejo zdrav razvoj zdrave družbe.

Humanisti to imenujemo a) razkroj skozi stoletja pridobljenih pravic in b) družbena dekadenca. Ko naše poimenovanje zapiše novinarsko pero, je po janšistični praksi zlomljeno. Ko na naše imenovanje in pojmovanje zdrave družbe opozorijo soštudenti, je po isti praksi njihov korak ustavljen. Ko po zakonski poti v prodajni artikel preobražajo naše visoko šolstvo, jih ne zanima beseda neposredno prizadetih.

Zato vam danes sporočamo, da vaš liberalni ekonomski razvoj ni po naši meri. Naša želja ni materialno »prezadoščenje«, pač pa med drugim brezplačen in avtonomen študij, ki edini vodi do avtonomnega mišljenja in profitu nepodrejenih reform. Družbe ne bomo reformirali po vaši poti profita, po nas sooblikovan človek bo osnovan na stoletnih temeljih humanistične misli, ki jo danes zatirate.

Na enakih temeljih bo osnovan naš boj proti vašim reformam. Danes ste gasili požar v Ljubljani, jutri ga boste tudi v drugih mestih. Danes ste poskusili utišati sto naših kolegov, a jih boste jutri morali utišati tisoč. In vseh tisoč pozna vaše ulične naslove.

Pozdravljamo delo naših ljubljanskih kolegov, Avtonomne tribune, in se pridružujemo njihovim zahtevam.


Odbor študentov humanistike
Koper, 23. maj 2007

www.avtonomija.org

Namenjeno:
o mladoekonomistom
o Vladi RS

V vednost:
o medijem
o zainteresirani javnosti
o poslancem DZ

Ni komentarjev: