torek, 19. junij 2007

Principi ter načela organiziranja in delovanja Avtonomne tribune

Avtonomna tribuna je samo-organizirana skupina študentk, študentov in ostalih, ki se organizira in deluje na različnih fakultetah po Sloveniji in širše v družbi ter se povezuje s sorodnimi iniciativami na mednarodnem nivoju.

Čeprav se za potrebe učinkovitega delovanja tudi organizirajo posamezne delovne skupine in različne iniciative, pa je Avtonomna tribuna v svojem temelju javni prostor in forum, ki je odprt za vse, ne glede na spol, starost, narodnost, politično prepričanje ipd. Avtonomna tribuna je tako bolj dejavnost, kot pa osebe.

Pobuda za Avtonomno tribuno je prišla iz vrst študentov ter je svoje delovanje začela okrog vprašanj povezanih z visokim šolstvom. Vendar to dejstvo nikakor ne izključuje povezovanja z drugimi družbenimi skupinami in delovanja na drugih področjih.

Naše delovanje in organiziranje temelji na samo-organizaciji in samo-iniciativnosti ter na ne-hierarhičnih, ne-avtoritarnih in direktno-demokratičnih principih. Povezujemo se horizontalno. Organiziramo redna in izredna srečanja, ki so odprta za vse. Na srečanjih - na podlagi argumentirane diskusije - sprejemamo odločitve o naših stališčih in aktivnostih, pri čemer težimo k doseganju konsenza. Posamezniki, ki delujejo znotraj Avtonomne tribune v javnosti predstavljajo samo svoje mnenje. Posamezniki, ki so bili za točno določeno zadevo izbrani s strani Avtonomne tribune, pa javnosti predstavljajo izključno sklepe in stališča Avtonomne tribune.

Avtonomna tribuna je politično avtonomna skupnost in kot taka popolnoma neodvisna od kakršnihkoli organizacij, društev in političnih strank. Prav tako Avtonomna tribuna ni ena izmed frakcij ali podaljškov Študentske organizacije Slovenije, kot tudi ne drugih podobnih organizacij.

Avtonomna Tribuna se financira izključno s prostovoljnimi prispevki in ne sprejema nobene finančne podpore od formalnih organizacij, društev, političnih strank in institucij. Naše delovanje je tudi sicer popolnoma neprofitno in nekomercialno.

Delovanje Avtonomne tribune temelji na nenasilni komunikaciji. Nasilje je sredstvo oblasti, naše sredstvo pa je spontana, kreativna in intelektualna akcija.

Avtonomna tribuna se je vzpostavila zaradi potrebe po neodvisnem organiziranju za družbeno-politično delovanje tako študentk in študentov, delavk in delavcev, brezposelnih kot ostalih. Prizadeva si spodbujati ustvarjalnost in kritičnost čim večjega števila študentov ter vseh ostalih na različnih področjih. Med drugim je pomembna naloga Avtonomne tribune opozarjanje na nepravilnosti in krivice v družbi, saj je očitno, da takih mehanizmov primanjkuje. Ker se zavzemamo za solidarno in pravično družbo, pri svojih aktivnostih in kritiki obstoječega sistema tudi sodelujemo s socialno ogroženimi oziroma šibkejšimi družbenimi skupinami.

1 komentar:

Anonimni pravi ...

.... ne glede na spol, starost, narodnost, politično prepričanje ipd. ....

No ja, luk i voda!
Predvsem tista "ne glede na politično prepričanje". Nekdo, ki ni ekstremni levičar (pozicija, ki bi jo v vsaki svobodni družbi morali preganjati po uradni dolžnosti) pač ne more prebavljati traparij, ki jih izraša vaša komuna.