sreda, 13. junij 2007

ŠOS: "Plačilni nalog postavil ceno legitimnemu izražanju mnenj"

(Ljubljana, 13. junij 2007)
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je bila seznanjena z informacijo, da so predstavniki Avtonomne tribune, ki so 22. maja 2007 v javnih prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (ministrstvo) prebrali izjavo Avtonomne tribune ter jo podkrepili s plakati, pred nekaj dnevi prejeli obvestila o prekršku in plačilne naloge. ŠOS se sprašuje o smiselnosti argumentov Policije, na podlagi katerih so bili izdani plačilni nalogi, ter o tem, od kdaj ima legitimno izražanje mnenj svojo ceno.

Obrazložitev Policije v obvestilu o prekršku namreč temelji na nekaterih precej nenavadnih predpostavkah. V opisu dejanskega stanja je tako navedeno, da so bili študentje udeleženci protestnega shoda. ŠOS se sprašuje, na podlagi česa je Policija zaključila, da je bil omenjeni dogodek res protestni shod. Še bolj zaskrbljujoča je uporaba izraza »plakati s protivladno vsebino« v nadaljevanju obrazložitve. Za plakate, ki izražajo pravico do brezplačnega izobraževanja, do avtonomije študentov in univerze ter znanja kot javne dobrine, je to izjemno nevarna definicija, ki nakazuje na represivno logiko oblasti. Obvestilo o prekršku posameznega študenta se navezuje na 1. odstavek 6. člena Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1), na podlagi katerega je Policija sklepala, da se je varnostnik v družbi študentov počutil ogroženega in prestrašenega, a mu je, glede na uradni opis dogodka, kljub temu uspelo preprečiti dostop študentov do »zasebnih«(?) prostorov ministrstva.

Ob tem pa ŠOS vse do danes še ni prejela odgovora oz. pojasnila Policije na dopis, ki ji je bil poslan 23. maja 2007, v katerem je zahtevala pojasnilo o razlogih za zadrževanje omenjene skupine študentov pri Ljubljanskem Navju, kjer se je popis dejansko izvršil.

Študentska organizacija Slovenije poudarja, da je Slovenija demokratična država, kjer je z 39. členom Ustave RS zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Ustavno je zagotovljeno svobodno zbiranje, sprejemanje in širjenje vesti ter mnenj. V Sloveniji je legitimno tudi družbeno kritično razmišljanje, ki se lahko izraža na več demokratičnih načinov. Vendar do sedaj legitimno izražanje mnenj ni imelo svoje cene. S plačilnimi nalogi je ta cena postala 250,38 evrov oz. polovica omenjenega zneska, če je plačilo izvršeno v roku osmih dni.

vir: http://www.studentska-org.si/?q=node/view/349

Ni komentarjev: