nedelja, 10. junij 2007

Mladina: "Pomembna zmaga avtonomne tribune"

Šos (kljub drugačnim željam vlade) podprl avtonomno tribuno

Prejšnji teden je Študentska organizacija Slovenija pozvala vladni strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost, naj tudi njih povabi na svojo seje, ki imela na dnevnem redu le obravnavanje osnutka predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti. "Seveda pa vas bomo z veseljem povabili na sejo Strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in znanost ob kakšni drugi priložnosti," jim je v odgovoru iz kabineta predsednika vlade odgovoril državni sekretar Aleksander Zorn in dodal, da na "strateškem svetu ne potekajo konkretna usklajevanja gradiv, ki so v izključni pristojnosti resornih ministrstev". Še bolj kot je problematično izključevanje študentov, pa je sporen Zornov poziv, da se ŠOS distancira od t. i. Avtonomne tribune, ki je pretekli zaznamovala s protestnimi sejami. "Tako pomemben partner, kot ste študenti, pa bi se morali zavedati, da je osnovni pogoj za medsebojno sodelovanje strpen in civiliziran dialog. Incident, ki ga je včeraj povzročila skupina študentov na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je daleč od tega - je govor ulice, ki ni primeren za razpravo ob tako pomembnih vprašanjih niti na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kaj šele za razprave, kakršne se godijo na Strateškem svetu za kulturo, izobraževanje in znanost. Upamo in pričakujemo, da se bo ŠOS distancirala od tovrstnega komuniciranja."

Pregovorno sicer pragmatična in kompromisarska Študentska organizacija se je tokrat odzvala z načelnim odgovorom v podporo študentski tribuni in zapisala, da je "v Sloveniji legitimno tudi družbeno kritično razmišljanje, ki se lahko izraža na več demokratičnih načinov. Samoiniciativno organiziranje študentov kaže le na to, da se tudi študentska populacija zaveda aktualnih družbeno političnih problemov in nanje opozarja.

Pri tem bi želeli izpostaviti, da je Študentska organizacija Slovenije organizacija vseh študentk in študentov in kot taka ne pristaja na ločevanje na 'dobre' in 'slabe' študente samo zaradi legitimnega izražanja kritičnih mnenj." Na odgovor ŠOS se je hitro odzvala tudi vlada, ki je nastopila s sprenevedanjem, saj njihov dopis ni pomenil pritiska na sicer avtonomne študentske organizacije, ampak so v njem le "obsodili nasilni dialog ulice, pozvali k umiritvi strasti in k nadaljnji vsebinski razpravi vseh partnerjev".


vir: http://www.mladina.si/tednik/200722/clanek/uvo-manipulator--sinisa_gacic/

Ni komentarjev: