ponedeljek, 04. junij 2007

Poročilo sestanka (neuradne delegacije) AT s ŠOS-om, 1.6. 2007

V petek okoli 16.00 se je pred Plavo laguno zbralo okoli deset aktivistov AT, nato se je delegacija osmih odpravila v prostore ŠOS-a kjer so nas sprejeli predstavniki organizacije.

Ker nismo vedeli kakšna bo narava sestanka smo se odločili, da se bomo prvo predstavili kot neodvisni posamezniki, nato pa pridno poslušali kaj nam imajo za povedati.

Izkazalo se je, da je to »spoznavni« sestanek namenjen izmenjavi stališč, ugotavljanju interesov in morda začetek sodelovanja. Pogovarjali smo se o naslednjem:

  1. Direktor: ŠOS-u se zdi strokovnjak iz tega področja potreben, vendar ga nikakor nebi smela imenovati vlada, prav tako ne bi smel biti v nobenem pogledu nadrejen dekanu.
  2. Zakon o visokem šolstvu: ŠOS meni, da zakon ne bo sprejet pred septembrom. V temu obdobju nameravajo s socialnimi partnerji napisati svoj predlog zakona, ki nam ga bodo dali tudi na vpogled.
  3. Sodelovanje: ŠOS meni, da bi bilo pametno sodelovati, saj smo skupaj močnejši. Ne smemo pustit, da bi se naša moč zmanjšala zaradi morebitnih medsebojnih sporov. Podprli nas bodo moralno, tehnično in strokovno. Cooky-ju so že poslali e-mail s Priporočili Sveta ministra in Resolucijo NPV.
  4. Bolonjska dekleracija: ŠOS je izpostavil problem bolonjskega procesa. Omenili so prehitro uvajanje brez treznih premislekov; mobilnost študentov, vendar samo tistih, ki si to lahko privoščijo; študijski programa kot proizvodnja delovne sile proti programu za osebnostno rast. Potrebno je najti harmonijo med gospodarskimi zahtevami in uporabnikom storitve izobraževanja. Pravtako nekateri vidijo zadnji osnutek zakona kot eno od možnih interpretacij bolonjske dekleracije.
  5. Samostojne organizacije: ŠOS-u se zdi, da hoče vlada zmanjšati vpliv obstoječih samostojnih organizacij s tem, da jih razbija na manjše enote, jih ukinja itd. . Tako so ogroženi demokratični procesi teh institucij ter avtonomija univerz, fakultet, profesorjev in študentov.
  6. Delovanje na različnih področjih: ŠOS-ovci vidijo novi zakon o visokem šolstvu kot širšo vladno agendo, naj spomnim samo na privatizacijo zdravstva, razprodajo državnega premoženja, podržavljanje javne televizije,…. Zato so zainteresirani za sodelovanje tudi z iniciativami, ki se direktno ne tičejo visokega šolstva.
  7. Politika EU: ŠOS je izpostavil problematiko politike EU, ki ima na prvem mestu ekonomske cilje in šele nato socialne oz. se socialni vidiki pri izvajanju dekleracij, zakonov in podobnih stvareh spregledajo.
  8. Trenutni temeljni problemi so še: ŠOS vidi temeljne probleme pri temah kot so: privatizacija, pravice študentov, financiranje institucij, zagotavljanje kakovosti le teh.

Ni komentarjev: