ponedeljek, 04. junij 2007

Poročilo sestanka AT FF, 1. 6. 2007

V petek ob 14.00 smo filozofi imeli »interni« sestanek pri infotočki AT FF. Zbralo se nas je pribljižno deset. Po kratkem poročanju iz sestanka skupine za časopis smo se seznanili še z vabilom ŠOS-a na sestanek, nato pa je bila na vrsti glavna točka tega sestanka: organiziranje Avtonomne tribune o reformah visokega šolstva in avtonomnem povezovanju študentov in profesorjev.

Naj tej Avtonomni tribuni bi poskusili mobilizirati čim širši krog profesorjev, vendar še nismo dorekli ali naj bodo ti samo iz FF ali tudi iz drugih fakultet. V prvem koraku naj bi vsakemu profesorju posebej poslali e-pošto s pozivom naj se tribune udeleži in kaj tudi prispeva, v drugem koraku pa naj bi do nekaterih profesorjev pristopili tudi osebno in jih prosili, da naj kratko odpredavajo svoje poglede na zadevo. Govorili naj bi o osnutku zakona in resoluciji o visokem šolstvu, načinu mobilizacije, aktivacije in povezovanja profesorjev, študentov ter ostalih.

Pri vabilu profesorjem je treba poudarit, da se zavedamo časovne stiske, saj imamo tudi mi malo časa. Potrebno je tudi poudariti, da je to morda ključni moment. Zato moramo napisati okvirni program in vabilo profesorjem ta ponedeljek 4. 6. ter ga po možnosti tudi že poslati.

Seveda se zatakne tudi pri prostoru. Kot vemo se bo FF prenavljal toda nihče ne ve kako in kdaj. Zaradi tega je potrebno obiskati gospo Anico Perko v petem nadstropju, ki naj bi imela pregled nad prostimi prostori. Zaradi prostorske stiske je težko opredeliti tudi datum, zaenkrat se nam zdi primeren datum 18. 6. .

Ne pozabite tudi na dežurstva na infotočki, treba je sestaviti urnik! Zaželjeni novi obrazi. Sicer pa je stojnica odprta od 10.00 do 14.00, dežuramo v parih po dve uri.

Ni komentarjev: