sreda, 30. maj 2007

Poročilo sestanka Avtonomne Tribune Filozofske fakultete (29.5. 2007)

Ker se je na včerajšnjem delovnem sestanku Avtonomne Tribune izkazalo, da se po posameznih fakultetah že vzpostavljajo avtonomne skupine, smo se (nekateri) študenti in študentke Filozofske fakultete dogovorili, da se začne organizirati Avtonomna Tribuna Filozofske fakultete, katere namen bo organizacija aktivnosti Avtonomne Tribune na Filozofski fakulteti. Na ta način se delovanje Avtonomne Tribune razširja in decentralizira, kar je potrebno in za avtonomno delovanje zaželjeno.

Z namenom, da organiziramo dejavnosti Avtonomne Tribune na Filozofski fakulteti, smo se danes dopoldne dobili na sestanku.

INFOTOČKA NA FF

Najprej smo obiskali dekana fakultete in ga zaprosili za podporo pri vzpostavitvi infotočke Avtonomne tribune na FF. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da lahko vzpostavimo infotočko v avli FF, fakulteta pa nam bo zagotovila mize, stole, oglasno desko in pomoč pri vzpostavitvi interneta.

Na sestanku smo se dogovorili, da infotočko odpremo jutri (sreda, 30.5. 2007)! Dobimo se ob 9:30 pred vhodom!

Sicer bo infotočka delovala vsak dan med 10:00 in 14:00 oziroma tudi dlje in več, če se bo pokazal interes za pomoč in sodelovanje.

Zato na tem mestu pozivamo vse študente FF, da se nam pridružijo na infotočki ter se vključijo v organizacijo dejavnosti AT na FF.

Sicer bo namen infotočke informiranje študentov o aktivnostih/stališčih AT (in povezanih tematik) ter mobilizacija študentov (za samo-organizirano/avtonomno delovanje)!

Namen infotočke bomo poizkušali materializirati s pomočjo materialov, ki bodo tam dostopni (vse izjave, teksti, pisma podpore, plakati, program ostalih infotočk in Avtonomne Tribune nasploh, informacije o spletnih mestih in mailing listi AT, video posnetki ipd.).

AVTONOMNA TRIBUNA/DISKUSIJA O REFORMAH VISOKEGA ŠOLSTVA IN AVTONOMNEM ORGANIZIRANJU ŠTUDENTOV

Na sestanku je bil podan predlog, da bi na FF s pomočjo nekaterih profesorjev poizkušali organizirati novo (javno) Avtonomno Tribuno/debato (o reformah visokega šolstva in avtonomnem organiziranju študentov), katere namen bi bil povezati študente in profesorje ter nadaljnja mobilizacija in angažiranje študentov FF. Cilj tega srečanja bi bil tudi vzpostavitev močnejše avtonomne skupine na FF in morebitno sodelovanje s profesorji v nadaljnjih aktivnostih.

Za program tribune so bila zaenkrat podani predlogi: eden izmed nas predstavi dosedanje delo AT in temeljna stališča, eden izmed profesorjev povzame/predstavi sporni osnutek zakona, profesorica pa bi govorila o angažmaju posameznika znotraj velike skupine (pomembno pri ne-hierarhičnem, avtonomnem delovanju). Vsebina diskusije/tribune je še odprta in v fazi dogovarjanj.

Ta dogodek bi se organiziralo v naslednjem tednu (mogoče sreda, 6.6. 2007).

Ni komentarjev: